Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013

Xem 1-12 trên 12 kết quả Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013, GIÁ LÚA THU NỢ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ GIÁ LÚA THU NỢ THUẾ NHÀ, ĐẤT NĂM 2011 TRỞ VỀ TRƯỚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 345 217   Download

 • Quyết định số 1160/QĐ-UBND 2013 về việc qui định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf4p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 15 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 19 2   Download

 • Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2013 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Thanh Hóa ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 17 1   Download

 • Quyết định 6008/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa do thành phố Hà Nội ban hành.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 17 1   Download

 • Quyết định 1370/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  pdf1p nanghonghoang 26-03-2014 27 0   Download

 • Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc qui định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm tại tỉnh Nam Định.

  pdf4p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 15 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p vuonnhomini 01-02-2013 17 4   Download

 • Quyết định 34/2013/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành.

  pdf2p thanhthienhoang23 19-05-2014 10 2   Download

 • Quyết định 957/QĐ-UBND về giá thóc làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 do tỉnh Kon Tum ban hành.

  doc2p bumbumkin 24-06-2014 17 0   Download

 • Quyết định 341/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thực hiện thu tiền sử dụng đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân và xác định giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp làm căn cứ xác định hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf2p tanhthanhthanh23 18-04-2014 30 1   Download

 • Quyết định 957/QĐ-UBND về giá thóc làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013 do tỉnh Kon Tum ban hành.

  doc2p holoesinin 05-06-2014 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản