Thuế suất thuế tndn ưu đãi

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • Công văn 3310/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thời điểm áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 55 3   Download

 • Công văn 2722/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế TNDN ưu đãi

  pdf1p landai 14-08-2009 84 2   Download

 • Luật thuế TNDN hiện hành 01/01/2004 thay thế Luật thuế TNDN (1997). TNDN góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính trong quản lý thuế và thực hiện ưu đãi đầu tư; đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn Việt nam góp phần bảo đảm nguồn thu quan trọng của NSNN: năm 2003: 36.305 tỷ; 2004: 42.798 tỷ ; 2005: 60.153 tỷ ; 2006: 75.256 tỷ, tron  g đó dầu thô chiếm 50%.

  ppt53p k085021524 22-12-2010 413 177   Download

 • Công văn 4361/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế suất thuế TNDN

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 39 2   Download

 • Công văn 1667/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi TNDN và thuế suất thuế GTGT

  pdf2p phamvu 14-08-2009 26 1   Download

 • Công văn 765/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế suất thuế TNDN

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 42 1   Download

Đồng bộ tài khoản