intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuế về việc giải quyết khiếu nại

Xem 1-15 trên 15 kết quả Thuế về việc giải quyết khiếu nại
 • Công văn 2465/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại, giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 66 5   Download

 • Công văn 5423/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế rượu NK

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 74 3   Download

 • Công văn 2637/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giải quyết khiếu nại

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 40 1   Download

 • Công văn 635/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại GTT

  pdf1p lambinh 16-08-2009 54 1   Download

 • Công văn 34/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại của DNTN Đăng Pha

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 46 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM

  pdf5p chuon-chuon 18-01-2012 46 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ VỀ THUẾ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUA KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  pdf2p coolandclean 22-05-2012 69 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TÍNH THUẾ CỦA CÔNG TY TNHH SX&LR Ô TÔ DU LỊCH TRƯỜNG HẢI - KIA

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 46 3   Download

 • Thường vụ Quốc hội và báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Quốc hội nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém như: chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai chưa đồng bộ, rõ ràng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, các thủ tục hành...

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 64 6   Download

 • Công văn 1562/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thời hiệu giải quyết khiếu nại

  pdf1p huathao 16-08-2009 29 2   Download

 • Công văn 3113/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giải quyết vướng mắc khiếu nại thu tiền sử dụng đất

  pdf2p dongson 19-08-2009 51 1   Download

 • Thông báo số 3547/TB-TCHQ của bộ tài chinh tổng cục hải quan về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

  pdf3p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 44 0   Download

 • Quyết định số 178/2019/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp. Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11;

  doc60p thuyanlac000 04-11-2019 11 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

  pdf25p cachepchienxu 20-07-2010 109 18   Download

 • Tài liệu Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý đất đai là tập hợp những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phân cấp quản lý đất đai từ các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đến công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 68 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuế về việc giải quyết khiếu nại
p_strCode=thueveviecgiaiquyetkhieunai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2