intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủy vuwch nước ngoạt

Xem 1-1 trên 1 kết quả Thủy vuwch nước ngoạt
  • Đa dạng sinh học là tổng ho+.p tồn bo^. các gen, các loài và các hệ sinh thái. Đó là sự biến đổi liên tục theo tiến hóa để tạo ra các loài mới trong điều kiện sinh thái mới khi những loài khác biến đi (McNeely, 1991 - Theo Công ước đa dạng sinh học 1992: Đa dạng sinh học (ĐDSH) là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong các hệ sinh thái trên cạn, dưới nước, ở biển và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên...

    ppt25p thuong_632 13-12-2012 188 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủy vuwch nước ngoạt
p_strCode=thuyvuwchnuocngoat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2