intTypePromotion=1
ADSENSE

Thuyết trao đổi xã hội

Xem 1-20 trên 104 kết quả Thuyết trao đổi xã hội
 • Thuyết trao đổi của Peter Blau không chỉ miêu tả các quan hệ xã hội ở cấp vi mô mà còn cả ở cấp vĩ mô. Trong quá trình trao đổi xã hội các chủ thể có thể dựa vào quyền lực do địa vị xã hội của mình đồng thời tạo ra quyền lực như là kết quả của các tương tác xã hội và liên kết xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo lý thuyết này qua bài viết "Thuyết trao đổi xã hội và quyền lực của Peter Blau và văn hóa quản lý".

  pdf12p vuhaoquang 01-05-2016 257 25   Download

 • bài viết với các nội dung lý thuyết tương tác biểu trưng; lý thuyết trao đổi xã hội và lựa chọn hợp lý; tiếp cận lý thuyết khinh – trọng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf7p kequaidan 07-10-2019 11 2   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện trên nền tảng Lý thuyết trao đổi xã hội. Theo đó, người dân sẽ ủng hộ sự phát triển du lịch địa phương nếu nhận thấy các tác động tích cực mang lại nhiều hơn các tác động tiêu cực gây ra. Tác động hai mặt của du lịch được xem xét trên 4 khía cạnh kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường. Mô hình hồi quy đa biến được thành lập nhằm giải thích sự ảnh hưởng của các yếu tố nhận thức về tác động du lịch đến sự ủng hộ của người dân đối với du lịch địa phương.

  pdf19p byphasse043256 12-01-2019 58 1   Download

 • Xã hội học tôn giáo sử dụng các công cụ và phương pháp xã hội học để nghiên cứu những tác động qua lại giữa tôn giáo và xã hội. Một trong những công cụ rất quan trọng là xây dựng và sử dụng lý thuyết cho hoạt động nghiên cứu. Bài viết giới thiệu 5 lý thuyết xã hội học và việc vận dụng các lý thuyết này trong nghiên cứu tôn giáo hiện nay, bao gồm: thuyết cấu trúc chức năng, thuyết mâu thuẫn, thuyết trao đổi, lý thuyết phân tích văn hóa và vùng văn hóa, thuyết tương tác biểu trưng.

  pdf8p nhanmotchut_2 04-10-2016 183 15   Download

 • Theo Parson, nhóm là hệ thống xã hội với những thành viên lệ thuộc hỗ tương, cố gắng duy trì trật tự và sự cân bằng như một thể thống nhất. Nhóm phải vận động tài nguyên để đáp ứng nhu cầu. Nhóm có 4 nhiệm vụ chính : Hội nhập đảm bảo rằng các nhóm viên hoà hợp với nhau; Thích nghi – đảm bảo là nhóm thay đổi để ứng phó với nhu cầu đòi hỏi của môi trường; Duy trì – đảm bảo là nhóm thay đổi...

  doc32p nine4219 20-08-2012 269 58   Download

 • Tài liệu "Trao đổi nghiệp vụ về Lý thuyết hành động xã hội của M.Weber" trình bày về một vài nhận xét chung về lý thuyết hành động xã hội của M.Weber, khái niệm hành động xã hội, phân loại hành động xã hội. Tài liệu hữu ích với các bạn thuộc chuyên ngành Xã hội học.

  pdf7p thuytrangseven 27-08-2014 152 21   Download

 • Bài viết Lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu tôn giáo giới thiệu 5 lý thuyết xã hội học và việc vận dụng các lý thuyết này trong nghiên cứu tôn giáo hiện nay, bao gồm thuyết cấu trúc chức năng, thuyết mâu thuẫn, thuyết trao đổi, lý thuyết phân tích văn hóa và vùng văn hóa, thuyết tương tác biểu trưng.

  pdf8p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 83 8   Download

 • Xuất phát từ quan điểm trao đổi xã hội và dịch vụ nội bộ, nghiên cứu thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức định hướng dịch vụ của nhân viên ngành hàng không. Nghiên cứu cung cấp lý thuyết, hướng dẫn thực tiễn cho ngành hàng không trong nước đang phát triển nhanh chóng cũng như những gợi ý cụ thể cho các doanh nghiệp trong ngành hàng không để phát triển hành vi tốt của nhân viên và để quản lý nhân viên một cách chiến lược.

  pdf11p hanh_tv23 27-03-2019 33 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Xã hội học và các lí thuyết, phần 2 sẽ tiếp tục tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lí thuyết xã hội học hiện đại các trường phái chính, thuyết chức năng - cấu trúc thuyết tân chức năng và thuyết xung đột, các thuyết tân Marxian khác nhau, thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lí thuyết trao đổi, lí thuyết mạng lưới và lí thuyết lựa chọn hợp lí, lí thuyết nữ quyền đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf405p vixyliton2711 16-04-2019 33 4   Download

 • Nôi dung tài liệu với một phạm vi trải rộng và bao quát toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội học, quyển Các lí thuyết xã hội học là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh... và cán bộ giảng dạy môn xã hội học, cùng tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực khoa học này. Mời các bạn cùng tham khảo phần tài liệu gồm 4 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf283p hanh_tv27 09-04-2019 44 11   Download

 • Bài viết tổng quan một số cách tiếp cận lý thuyết và phương pháp đã được sử dụng trong nghiên cứu về tình dục trên thế giới. Bên cạnh đó là tổng quan một số phương pháp đã được ứng dụng trong các nghiên cứu về tình dục ở Việt Nam, cho thấy rõ những khoảng trống về phương pháp và lý thuyết trong nghiên cứu về tình dục cần được chú trọng.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 116 6   Download

 • Với đề tài này, mong muốn tìm hiểu được thực trạng học môn thực hành của sinh viên, những yếu tố tác động đến thực trạng đó. Từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học môn thực hành cho các bạn sinh viên.

  pdf20p phongphong999 04-02-2020 32 5   Download

 • Bài viết nhìn lại các lý thuyết tiếp cận đã từng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu này, như thuyết cấu trúc chức năng, thuyết xung đột, thuyết trao đổi, thuyết chu trình, thuyết nữ quyền… Có thể thấy các lý thuyết tiếp cận thay đổi theo thời gian và sự thay đổi của các lý thuyết đi cùng với sự thay đổi của gia đình và xu hướng xã hội.

  pdf8p nguyenhong1235 07-12-2018 126 2   Download

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học là trong ba bộ phận cấu thành nen chủ nghĩa Mác Lênin: CNXHKH được C.Mác và Ăng-ghen sáng lập dựa trên hai phát triển vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Nhờ hai phát kiến ấy các ông đã đi đến kết luận một cách lôgic rằng: CNXH trước sau sẽ thay bằng CNTB. Trước khi CNXHKH ra đời dã có những trào lưu, những tư tưởng XHCN không tưởng. Vào giữa thế kỷ XIX CNTB có những bước phát triển đồng thì bộc...

  pdf32p dellvietnam 23-08-2012 324 53   Download

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng nhất về giải phóng xã hội và giải phóng con người. Trong quá trình hình thành và phát triển, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn phải đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng đối lập, trào lưu tư tưởng XHCN phi Mác xít. Cách mạng Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động cũng đã không ngừng phải đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin chống...

  pdf32p dellvietnam 24-08-2012 124 18   Download

 • Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xã hội học là một khoa học, khái niệm và đối tượng nghiên cứu, lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển, sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền, bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới, bản sắc giới - vai trò giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf219p vixyliton2711 16-04-2019 76 16   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: tỏa nhiệt khi ngưng hơi, tỏa nhiệt khi sôi, cơ sở lý thuyết về bức xạ nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật rắn đặt trong môi trường trong suốt… mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf339p dien_vi09 27-10-2018 54 13   Download

 • Chống Duyhring III Chủ nghĩa xã hội Chương 2: Lý luận Quan niệm duy vật về lịch sử xuất phát từ luận điểm cho rằng sản xuất và tiếp theo sau sản xuất là trao đổi sản phẩm của sản xuất, là cơ sở của mọi chế độ xã hội, rằng trong mỗi xã hội xuất hiện trong lịch sử, sự phân phối sản phẩm, và cùng với sự phân phối ấy là sự phân chia xã hội thành giai cấp hoặc đẳng cấp đều được quyết định bởi tình hình: người ta sản xuất ra cái gì và sản xuất ra...

  pdf20p meoconlaoca 25-06-2011 80 11   Download

 • Xã hội học Mác - Lênin trong quá trình phát triển của mình đã trải qua con đường đấu tranh phức tạp chống lại các trào lưu và trường phái tư sản và tiểu tư sản khác nhau. Ở mỗi giai đoạn lịch sử của sự hình thành và phát triển học thuyết Mác - Lê nin, xã hội học ngày càng có ý nghĩa to lớn. Vốn là xuất hiện trong khuôn khổ của triết học, xã hội học dần dần biến thành bộ môn khoa hệ tương đối độc lập: triết học Mác - Lênin (chủ nghĩa duy...

  pdf10p banhukute 24-06-2013 106 10   Download

 • Bài viết "Đến với các lý thuyết xã hội học: Quan điểm tiến hóa" trình bày kết quả về xã hội học tiến hóa, nêu lên một khung tìm hiểu vấn đề cho bản thân gợi lên vài chấm phá trao đổi trong đồng nghiệp và sinh viên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 91 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thuyết trao đổi xã hội
p_strCode=thuyettraodoixahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2