intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiến sĩ Văn học Việt Nam

Xem 1-20 trên 2265 kết quả Tiến sĩ Văn học Việt Nam
 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, những tiền đề nghiên cứu thơ văn xuôi Việt Nam, ba hệ hình thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại, những phương thức nghệ thuật của thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf160p becon123456 03-12-2016 173 34   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học được nghiên cứu với mong muốn được góp một cái nhìn riêng vào việc tiếp cận quá trình vận động và phát triển của văn xuôi đương đại nước ta mà chủ yếu là tiểu thuyết trong xu thế đổi mới và hội nhập với nền văn học nhân loại.

  pdf156p dieuhang510 16-11-2016 107 32   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010 trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu; chủ nghĩa hiện sinh - Những bình diện lý thuyết và tiếp nhận trong văn học Việt Nam; các kiểu con người mang cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010; không gian, thời gian, các motif và biểu tượng mang cảm thức hiện sinh trong truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến 2010.

  pdf175p dieuhang510 16-11-2016 120 35   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam được nghiên cứu với hi vọng luận án mang lại những kiến giải mới về biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam và đóng góp vào khuynh hướng nghiên cứu các lớp nghĩa của biểu tượng đá trong văn học văn hóa dân gian của người Việt. Hi vọng tài liệu giúp ích các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

  pdf177p becon123456 03-12-2016 96 26   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của trường thơ Loạn trình bày tổng quan lịch sử nghiên cứu đề tài, trường thơ Loạn trong nguồn tượng trưng thơ mới, nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của trường thơ loạn nhìn từ thế giới hình tượng và biểu tượng, nghệ thuật tượng trưng trong sáng tác của trường thơ loạn nhìn từ phương thức biểu hiện.

  pdf158p becon123456 03-12-2016 111 25   Download

 • Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam "Truyện nôm bác học từ góc nhìn cổ mẫu" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về nghiên cứu truyện Nôm bác học và hướng nghiên cứu truyện Nôm bác học từ lí thuyết cổ mẫu, luợc thuật lí thuyết cổ mẫu và vấn đề vận dụng lí thuyết cổ mẫu vào nghiên cứu truyện Nôm bác học

  pdf196p lvan123 02-03-2018 86 17   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam "Khuynh hướng thơ tượng trưng Việt Nam hiện đại" được nghiên cứu với hy vọng sẽ có những kiến giải mới mẻ, khoa học về thơ tượng trưng trên thế giới nói chung, ở nước ta nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf156p chacvan00 17-11-2016 102 15   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam "Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010" được nghiên cứu nhằm tìm ra quy luật vận động, những bước phát triển về nội dung và nghệ thuật biểu hiện của thể hồi ký, đồng thời thấy được những thành tựu và đóng góp của hồi ký đối với sự phát triển của văn học việt nam hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf158p chacvan00 17-11-2016 80 10   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Nguyên lí đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2010 được nghiên cứu nhằm khám phá nguyên lí đối thoại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 trên bình diện ý thức nghệ thuật và cách thức tổ chức trần thuật.

  pdf27p nhokbuongbinh91 24-11-2016 79 7   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian Việt Nam được nghiên cứu nhằm giải mã các lớp nghĩa của biểu tượng đá trong các bản kể truyền thuyết và trong các trầm tích văn hóa của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học cũng như nghiên cứu của mình.

  pdf52p becon123456 03-12-2016 77 5   Download

 • Mục đích Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc điểm nghệ thuật nhóm sử thi Dăm Giông nghiên cứu một cách có hệ thống 26 văn bản sử thi Dăm Giông và môi trƣờng diễn xướng của nó nhằm xác định đặc điểm nghệ thuật của bộ sử thi Dăm Giông. Qua đó, phát hiện những tương đồng và dị biệt của nhóm sử thi này với sử thi khu vực Đông Nam Á và sử thi thế giới.

  pdf204p becon123456 03-12-2016 79 6   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc điểm nghệ thuật nhóm sử thi Dăm Giông nghiên cứu một cách có hệ thống 26 văn bản sử thi Bahnar mang tên Dăm Giông và môi trƣờng diễn xƣớng của nó, nhằm xác định đặc điểm nghệ thuật của nhóm sử thi Dăm Giông. Qua đó, phát hiện những tƣơng đồng và dị biệt của nhóm sử thi này với sử thi khu vực Đông Nam Á và sử thi thế giới.

  pdf52p becon123456 03-12-2016 94 3   Download

 • Mục đích của luận án nhằm góp phần khỏa lấp mảng trống của phê bình sinh thái trong văn học Việt Nam; đồng thời thúc đẩy các nhà văn chú ý nhiều hơn đến đề tài môi trường và mối quan hệ giữa văn học với môi trường, trách nhiệm của nhà văn với giới tự nhiên và sự an nguy, tồn vong của dân tộc, nhân loại; thể hiện sự gắn kết giữa khoa học với thực tiễn, đưa văn học Việt Nam hội nhập và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  pdf168p phongtitriet000 08-08-2019 44 9   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Đặc trưng thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại được nghiên cứu với mong muốn bao quát thực tiễn sáng tác thơ văn xuôi Việt Nam, phác thảo diện mạo cũng như sự phát triển của nó; chỉ ra những đặc trưng của thơ văn xuôi; qua đó đóng góp phần nào cho việc xác lập vị trí của thơ văn xuôi trong hệ thống thể loại của nền thơ dân tộc.

  pdf51p nhokbuongbinh91 24-11-2016 89 5   Download

 • Luận án trên cơ sở tìm hiểu và nghiên cứu truyện ngắn của một số tác giả nữ tiêu biểu từ 1986 đến nay, luận án muốn chỉ ra được những nét đặc trưng làm nên bản sắc của lối viết nữ. Đồng thời, qua đó khẳng định vị trí và tài năng của các cây bút nữ trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại. Lựa chọn giai đoạn từ 1986 đến nay, luận án cũng hướng đến việc khẳng định truyện ngắn nữ không chỉ là một bộ phận mà còn là bộ phận tiêu biểu làm nên sự phong phú, đặc sắc của văn học Việt Nam đương đại.

  pdf165p kethamoi5 29-05-2020 46 6   Download

 • Luận án đánh giá được vai trò to lớn của nghệ thuật nghịch dị đối với sự đổi mới của văn học Việt Nam nói chung và tiểu thuyết nói riêng, góp phần đổi mới quan niệm về hiện thực, về con người, về thể loại. Qua đó, hướng đến đổi mới hệ hình mĩ học truyền thống qua lằn ranh của nghịch dị với tiếng cười, kì ảo, kinh dị, quái dị.

  pdf27p lvan123 02-03-2018 53 2   Download

 • Đề tài "Đặc điểm tùy bút ở đô thị miền Nam (1954 – 1975)" hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau: Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của tùy bút ở đô thị miền Nam để tìm ra đặc điểm quy luật vận động của thể loại này trong mối quan hệ tương tác với các thể loại văn học khác. Việc làm này là để đưa ra cái nhìn khách quan, thỏa đáng và khoa học hơn về một thể loại của văn học miền Nam Việt Nam mà lâu nay vẫn chưa được biết đến nhiều và thậm chí còn bị hiểu nhầm.

  pdf54p lvan123 02-03-2018 51 1   Download

 • Luận án trình bày tổng quan hậu/ giải cấu trúc về phê bình sinh thái trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986 - 2014; định giá chuẩn tắc đạo đức sinh thái từ hệ thống nhân vật và phục hưng tinh thần sinh thái từ quyền lực văn hóa.

  pdf168p thanhngan29092009 27-09-2018 106 12   Download

 • Để thực hiện đề tài này, luận án đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu sau: tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu để xác định tính mới của đề tài. Nhận diện, phân tích dấu ấn văn học dân gian trong truyện thiếu nhi đương đại. Lý giải nguyên nhân làm nên hiện tượng tương tác, dung hợp giữa truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 với văn học dân gian; phân tích phương thức tiếp nhận văn học dân gian của truyện thiếu nhi Việt Nam giai đoạn này và đánh giá hiệu ứng thẩm mĩ mà văn học dân gian đã đưa đến cho các tác phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf167p dtphuongg 10-09-2018 92 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Thực hiện luận án này, chúng tôi xác định mục đích nghiên cứu là qua so sánh DCTTSH của hai dân tộc Tày, Thái, thấy rõ tính thống nhất và đa dạng của dân ca các dân tộc Việt Nam nói chung, DCTTSH Tày, Thái nói riêng, lí giải nguyên nhân của sự thống nhất, đa dạng đó. Mời các bạn tham khảo!

  pdf170p minhxaminhyeu1 06-05-2019 31 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiến sĩ Văn học Việt Nam
p_strCode=tiensivanhocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2