intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng anh 6 unit 14

Xem 1-20 trên 20 kết quả Tiếng anh 6 unit 14
 • Bộ sưu tập gồm các bài giảng về unit 14 Making plans chương trình Tiếng Anh 6 được biên soạn chi tiết và đầy đủ bám sát nội dung trọng tâm của bài học. Với 12 bài giảng điện tử hấp dẫn về unit 14 Making plans các bạn học sinh sẽ được bổ sung kiến thức về các kế hoạch trong tương lai, giúp các bạn học sinh làm quen với thì tương lai gần. Hy vọng bộ sưu tập này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích để các bạn trau dồi kiến thức cho học sinh của mình.

  ppt30p tung_235 24-10-2013 289 46   Download

 • 14 Bài giảng unit 6 Places của chương trình tiếng anh lớp 6 được biên soạn đẹp mắt, hấp dẫn sẽ tạo điều kiện cho giáo viên có thêm nhiều tư liệu để tham khảo. Giúp các bạn học sinh có thể biết thêm nhiều từ vựng liên quan đến thị trấn, thành phố, mô tả được nơi mình đang sống và một số khu vực khác... Kết thúc bài học, học sinh nắm được những nội dung chính của bài từ đó có thể vận dụng để giao tiếp trong thực tế. Trong quá trình thiết kế bài giảng cho tiết học Tiếng Anh 6 bài 6 Places các bạn có thể tham khảo những tài liệu của chúng tôi.

  ppt46p quockhoa2512 29-10-2013 519 100   Download

 • Giáo án unit 14 của chương trình tiếng anh lớp 6 với nội dung hay, trình bày rõ ràng sẽ giúp cho các bạn học sinh dễ dàng bổ sung kiến thức và quý thầy cô tiết kiệm được thời gian trong quá trình chuẩn bị.

  doc29p 111_ngoc 24-10-2013 276 60   Download

 • Bài giảng unit 7 Your house giúp học sinh biết thêm nhiều từ vựng để có thể mô tả mơi mình đang sống, hỏi và trả lời về phương tiện giao thông, vận tải... Hy vọng với 14 bài giảng bài số 7 Your house của chương trình Tiếng Anh lớp 6 sẽ giúp bạn có thêm nhiều tư liệu hữu ích trong quá trình giảng dạy. Kết thúc bài học, học sinh còng biết được cách sử dụng những câu hỏi với “Is there a…/Are there any…?” và câu trả lời ngắn, đọc và viết một lá thư, hiểu sự khác biệt giữa thành phố và đất nước.

  ppt49p 111_ngoc 30-10-2013 279 48   Download

 • 16 Bài giảng trong bộ sưu tập về unit 4 Big and small sẽ là tài liệu tham khảo hấp dẫn giúp các bạn hướng dẫn học sinh nắm được nội dung chính của bài học. Hướng dẫ học sinh làm quen với số thứ tự, số đếm, đặt câu hỏi với "Which", biết cách mô tả trường và sử dụng sở hữu "s". Qua bài 4 Big and small học sinh sẽ biết thêm một số từ vựng mới, từ đó cả thể áp dụng những gì đã được học và trong thực tế. Bài giảng được thiết kế đẹp, phong phú sẽ làm hài lòng bạn.

  ppt32p vanbao_04 28-10-2013 175 25   Download

 • Các bài giảng unit 6 The environment được thiết kế và biên soạn cẩn thận, chi tiết dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh sử dụng làm tư liệu tham khảo. Giúp tìm hiểu về môi trường, biết về các phương pháp bảo vệ môi trường tránh khỏi sự ô nhiễm, sự biến đổi bởi nhiều yếu tố, học các từ vựng liên quan đến chủ đề, câu điều kiện loại 1... Với 14 bài giảng hay về bài 6 The environment - Chương trình Tiếng Anh lớp 9 các bạn sẽ có những tiết học sinh động và thú vị.

  ppt43p 01_tantan 13-11-2013 293 70   Download

 • Grammar 1. Conditional type 2 and 3. (Unit 9, 11) 2. The passive voice. (Unit 10) 3. To + infinitive to talk about purposes. (Unit 12) 4. Wh-questions. (Unit 12) 5. Adjectives of attitute. (Unit 13) 6. It be not until…..that… (Unit 13) 7. The articles: A/An, the. (Unit 13) 8. The simple future tense. (Unit 14) B. exercises

  doc8p neyugnmall001 24-08-2012 529 130   Download

 • UNIT 1 : GREETINGS Period 4 Lesson 3 B1 - 6 p.14 - 16  AIM : By the end of the lesson, Ps will be able to use "good morning/ afternoon ..." to greet each other correctly ; use "we' re ..." to talk about "us" and use number 11 - 15.  VISUAL AIDS : Pictures for morning, afternoon ... 1 - Numbers (cont.) 11 – 15 Warmer : T reads : Numbers game : 0 - 10 1, 2 5, 6, 7 Pre - teach : eleven = 11 fourteen = 14 * STB Practice : Picture - drill : Exchange :...

  pdf9p mobell1209 20-10-2010 416 49   Download

 • Phân biệt giữa 2 thì này các em đã được học ở bài 6 rồi, tuy nhiên về cách dùng cảu WILL thì có thêm một cách nữa, để tiện theo dõi thầy trích ra đây luôn bài cũ và bổ sung thêm cái mới nhé.

  pdf5p sushi000 24-04-2011 160 13   Download

 • AIMS By the end of the lesson, students will be able to ask and answer about their vacation Teaching aids: textbook, cue cards Anticipated problems. II. CONTENT 1. Pre teach: The summer vacation (n) kỳ nghỉ hố Holiday The citadel (n) đ ại nội (to) stay with (someone): ở với (ai đú) (to) stay for (a week/

  pdf5p abcdef_26 03-09-2011 335 36   Download

 • UNIT 3 AT HOME PERIOD 14 LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to understand the dialogue and use modal verbs to talk about the housework . B / Teaching aids : Textbook , cassette , pictures ... C / Procedure : I / Warm up : Kim,s game ( Getting started ) - Show 6 pictures to Ss and ask them to look at 6 pictures quickly in 30 seconds and try to remember the verbs in the pictures as many as...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 588 26   Download

 • Aim: To practise complaints with “ What + a/an + adj + Noun?” Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to give compliments and making complaints with “ What + a/an + adj + Noun?”. Visual aids: 1.Revision: Jumbled words: tgbirh = bright; tetiinrgesn = interesting; leoudicis = delicous dogo = good; tieafublu = beautiful 2.Presentation: Pre-teach: awful, expensive, bad, boring, wet. * W + W. Set the scene: too expensive 250.000 d

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 131 23   Download

 • Objectives: -After the lesson Ss will be able to revise the grammar: The indirect speech, the passive voice, Question words before to – infinitive. Complete the exercise in the text book. -To drill Ss reading and writing skills.

  pdf6p chenxanh_1 20-09-2011 289 21   Download

 • Students copy the dialogue and fill in the gaps in pairs. Then they read B1 P144 and check their answers Tuan: What are you going to do tonight? Lan: I’m going to my homework Tuan: What are you going to do tomorrow? Lan: It’s Sunday. I’m going to visit mu friend. Then we’re going to see a

  pdf4p abcdef_26 03-09-2011 318 20   Download

 • . AIMS By the end of the lesson, students will be able to read and understand the main ideas about the text Teaching aids: textbook, poster Anticipated problems.I. CONTENT 1. Pre teach: The beach: bói tắm A temple: đền Go to see: tới thăm First(adv) đầu tiờn Next(adv) tiếp theo After that: sau đú Finally

  pdf4p abcdef_26 03-09-2011 305 16   Download

 • AIMS By the end of the lesson, students will be able to use the simple present, present progressive and near future fluently, talk about the weather fluently Teaching aids: textbook, extra board Anticipated problems.

  pdf4p abcdef_26 03-09-2011 252 16   Download

 • By the end of the lesson, students will be able to: - Use classroom commands. II. Teaching aids: - Pictures, tape recorder, cards of words, teacher cards ( 25 - 28). III. Procedures: Tim e 6’ Stages and Contents I. WARM UP: Repetition Drill.

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 109 13   Download

 • How long are they going to stay ? Họ dự định ở lại trong bao lâu ? They are going to stay for a week. họ dự định sẽ ở lại trong 1 tuần. Mẫu này các em lưu ý khi có câu hỏi bắt đầu bằng how long ( bao lâu) thì khi trả lời các em dùng : for + khoảng thời gian

  pdf4p sushi000 24-04-2011 82 5   Download

 • Objectives: -To help Ss study the subject of housework. - After the lesson, Ss will be able to understand the dialogue and use model verbs to talk about the housework. II. Preparation: - Textbook, cassette and tape. III. Teaching procedure: 1. Organization: - Date : ...............8A1:........... ................8A2:............ 2. Oral test: - Homework correction. 3. New lesson: A. Warm- up/ Getting started: Kim’s game: - Show 6 pictures to Ss.

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 132 3   Download

 • Key to the starting test The number after the answer tells you which unit of the book has information and practice on that grammar point. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 c) c) d) a) a) d) c) d) b) d) b) d) d) a) a) b) b) d) c) b) d) b) a) c) 3 4,6 5,6 7 8 9 9,10 11 12,13 14 15 16 17 18,19 20 23 24,25 26 27 28 31 33 34,36 37 35 36 37 38...

  pdf10p codon12 26-12-2010 60 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng anh 6 unit 14
p_strCode=tienganh6unit14

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2