intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếng Việt 1 bài 54

Xem 1-6 trên 6 kết quả Tiếng Việt 1 bài 54
 • 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ăng, âng, măng tre, nhà tầng. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào. 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Vâng lời cha mẹ. -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: măng tre, nhà tầng -Tranh câu ứng...

  pdf9p grandic 25-07-2010 62 6   Download

 • Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ung, ưng, bông súng, sừng hươu. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng :” Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu…” 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Rừng, thung lũng, suối đèo. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: bông súng, sừng hươu -Tranh câu ứng dụng: Không sơn mà đỏ… -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Rừng, thung lũng, suối đèo. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể...

  pdf6p audi123 31-07-2010 360 49   Download

 • - Giúp học sinh đọc viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng - Đọc đúng các câu: “ Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề “ Ao, hồ, giếng ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK). HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: (4 phút) - Đọc: bài 54 (SGK) Cách thức tiến hành HS: Đọc bài (2 em) HS: Viết bảng con - Viết: cây sung, trung thu,...

  pdf7p civic123 11-08-2010 188 8   Download

 • Lịch sử phát triển của Tiếng Việt - Tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt - dân tộc đa số trong đại gia đình 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam . - Là ngôn ngữ toàn dân, dùng chính thức trong các lĩnh vực hành chính, ngoại giao, giáo dục,… Tiếng Việt được các dân tộc anh em sử dụng như ngôn ngữ chung trong giao tiếp xã hội. 1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước a. Nguồn gốc tiếng Việt: - Có nguồn gốc từ tiếng bản địa (Vùng đồng bằng...

  pdf4p geometry1122 22-05-2013 136 7   Download

 • Phần 2 tạp chí được tiếp nối từ phần 1 với các bài viết: cái chết của Socrate; không gian liên hành tinh thuộc về ai; mười hai năm; tiếng địa phương; danh từ y ngữ, cuộc đời ôi tuyệt đẹp; thuyền trăng; người khóc thầm ban đêm; hai anh hem họ Thương; khói lửa kinh thành. Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung các bài viết.

  pdf66p anthachluu 20-07-2019 5 0   Download

 • Tiết 54 TLV.. LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ. DÙNG.I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một.thứ đồ dùng... - Biết trình bày thuyết minh một thứ đồ dùng bằng ngôn ngữ nói...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:..1. KiÕn thøc:.. - C¸ch t×m hiÓu, quan s¸t vµ n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, c«ng.dông cña nh÷ng vËt dông gÇn gòi víi b¶n th©n... - C¸ch x©y dùng tr×nh tù c¸c néi dung cÇn tr×nh bµy b»ng ng«n ng÷.nãi vÒ mét thø ®å dïng tríc líp...2. KÜ n¨ng:..

  doc4p ducviet_58 07-08-2014 244 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếng Việt 1 bài 54
p_strCode=tiengviet1bai54

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2