intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp cận bảo tồn biển

Xem 1-20 trên 73 kết quả Tiếp cận bảo tồn biển
 • Tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học thực nghiệm: Sự biến đổi và tính liên tục trong môi trường xây dựng đô thị, các cách tiếp cận bảo tồn di sản và sự đáp ứng văn hóa" dưới đây để nắm bắt được các quan niệm bảo tồn di sản, sự biến đổi và tính liên tục trong môi trường xây dựng đô thị, các cách tiếp cận bảo tồn di sản và sự đáp ứng văn hóa.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 68 4   Download

 • Tài liệu gồm các chương chính: Giới thiệu, những bài học kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ sinh kế khu vực ven biển, hỗ trợ sinh kế tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế - bài học từ Việt Nam, đề xuất phương án quản lý quỹ giảm nghèo trong hợp phần LMPA, đánh giá và chiến lược tín dụng, giám sát và đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf167p peheo_1 29-07-2012 368 136   Download

 • Luận văn này áp dụng cách tiếp cận khung sinh kế bền vững dưới góc độ hộ gia đình, mục tiêu chung của luận văn là đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững cho cộng đồng ở khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dựa trên năng lực.

  pdf20p truongtien_05 28-03-2018 58 10   Download

 • Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. Về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế.

  pdf8p vithanos2711 08-08-2019 34 1   Download

 • Nôi dung cuốn sổ tay "Làm thế nào để Ứng phó với Tác động của Biến đổi khí hậu ở đô thị" Sổ tay trình bày về phương pháp tiếp cận của một cộng đồng đô thị tại TP Hồ Chí Minh và những công cụ đã áp dụng cho các cộng đồng khác có hoàn cảnh tương tự, cũng như cho các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính quyền địa phương để có thể hỗ trợ quá trình thích ứng trong môi trường mà họ chịu ảnh hưởng. Phần 1 của sổ tay gồm các chủ đề: Biến đổi khí hậu – Từ góc độ toàn cầu, TP. Hồ Chí Minh – và khả năng dễ bị tổn thương, Thích ứng dựa vào cộng đồng – Một phương pháp tiếp cận cấp cơ sở.

  pdf13p hoa_hong91 22-05-2014 128 23   Download

 • Trong bài viết này, trên cơ sở phân tích các ưu và nhược điểm của hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội, tác giả rút ra kết luận rằng cách tiếp cận từ góc độ bản chất của chủ nghĩa xã hội giúp chúng ta khắc phục được nhiều nhược điểm của cách tiếp cận theo các đặc trưng được dự báo của nó, đặc biệt là cách tiếp cận ấy không trói buộc chúng ta vào những chủ trương, biện pháp cụ thể được đề xuất trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhất định,...

  pdf112p subtraction1122 27-04-2013 120 20   Download

 • Phần 2 tài liệu giới thiệu tới người đọc các nội dung: Báo cáo hội thảo tập huấn về nghiên cứu và bảo tồn rùa biển ở Việt Nam, hội nghị bàn tròn quốc gia đầu tiên về quản lý và bảo tồn rùa biển tại Việt Nam, tính cần thiết của việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và quản lý rùa biển ở Việt Nam, các chính sách /cách tiếp cận và quản lý rùa biển khu vực.

  pdf47p thangnamvoiva4 08-07-2016 60 7   Download

 • Hôn nhân là một trong những thiết chế xã hội phản ánh rõ nét đặc trưng văn hóa tộc người. Hôn nhân luôn tuân thủ các nghi lễ và tập quán truyền thống của dân tộc và đôi khi trở thành những chuẩn mực trong quan hệ xã hội. Tuy nhiên, hôn nhân không phải lúc nào cũng nhất thành bất biến mà nó luôn luôn biến đổi và thích nghi với điều kiện mới, hôn nhân của người Mường cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 48 3   Download

 • Để góp phần biên soạn các tập tiếp theo của bộ Thực vật chí Việt Nam, việc điều tra thu thập mẫu vật và hoàn chỉnh những dẫn liệu phân loại các nhóm taxon thuộc các họ thực vật khác nhau là rất cần thiết. Trong khuôn khổ của bài viết, chúng tôi tr nh bày kết quả nghiên cứu họ Lan (Orchidaceae Juss.) trong hai năm (2013-2014) tại hai Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và Bà Nà-Núi Chúa thuộc thành phố Đà Nẵng.

  pdf8p meolep5 07-01-2019 35 1   Download

 • Bài viết này sẽ tập trung phân tích các nội dung của biện pháp ngăn chặn tạm giam dưới góc nhìn của phương pháp tiếp cận quyền nhằm cung cấp cho bạn đọc cách nhìn nhận vấn đề xuất phát từ việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong TTHS và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật TTHS Việt Nam về biện pháp ngăn chặn tạm giam trên cơ sở phương pháp tiếp cận quyền.

  pdf12p vitheseus2711 24-10-2019 52 3   Download

 • Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện các quy hoạch khác nhau phục vụ hoạt động bảo tồn ĐDSH biển, tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu “Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH biển”. Bài viết giới thiệu một số nỗ lực liên quan đến quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH biển ở Việt Nam và kiến nghị một số cách tiếp cận để hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH biển.

  pdf4p vistockholm2711 13-12-2019 26 1   Download

 • Hôn nhân là một trong những thiết chế xã hội phản ánh rõ nét đặc trưng văn hóa tộc người. Hôn nhân luôn tuân thủ các nghi lễ và tập quán truyền thống của dân tộc và đôi khi trở thành những chuẩn mực trong quan hệ xã hội. Tuy nhiên, hôn nhân không phải lúc nào cũng nhất thành bất biến mà nó luôn luôn biến đổi và thích nghi với điều kiện mới, hôn nhân của người Mường cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

  pdf8p thayboitinhyeu 04-03-2020 38 0   Download

 • Dựa trên tổng quan tài liệu quốc tế, Bài viết này mô tả chi tiết 7 tiêu chí đánh giá vùng đặc thù sinh học hoặc sinh thái do Công ước Đa dạng sinh học quy định Các tiêu chí gồm: Đặc hữu, duy nhất; Đặc biệt quan trọng cho vòng đời các loài; Nơi cư trú quan trọng các loài quý hiếm, nguy cấp; Đặc biệt nhạy cảm và hồi phục chậm; Năng suất sinh học cao; Đa dạng sinh học cao; Và tính nguyên sơ, ít bị tác động con người.

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 6 0   Download

 • Vùng ven bờ luôn là nơi được con người quan tâm do nguồn tài nguyên của nó. Đây là nơi có vùng đồng bằng màu mỡ và tài nguyên biển phong phú, vùng ven bờ cũng là nơi dễ dàng cho sự tiếp cận của thị trường quốc tế. Nó tạo ra không gian sống, các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật cho các hoạt động của con người có chức năng điêu hòa đối với môi trường tự nhiên cũng như môi trường nhân tạo...

  pdf73p 123968574 20-06-2012 161 54   Download

 • Vùng ven b luôn là nơi dc con ngi quan tâm do nguôn tài nguyên ca nó. Dây là nơi có vùng dông bang màu m và tài nguyên bien phong phú, vùng ven b cung là nơi de dàng cho s tiêp can ca th trng quôc tê. Nó to ra không gian sông, các tài nguyên sinh vat và phi sinh vat cho các hot dong ca con ngi và có chc nang diêu hoà dôi vi môi trng t nhiên cung nh môi trng nhân to.

  pdf73p 123968574 21-06-2012 142 43   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết tiếp cận và phương pháp nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ; vận dụng khảo sát, đánh giá thực trạng biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, luận giải nguyên nhân và quy luật tác động tới quá trình biến đổi, khẳng định các giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống văn hóa của người dân ở Bắc Ninh, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Quan họ trong giai đoạn hiện nay.

  pdf181p kimngan29092009 15-10-2018 83 28   Download

 • Bài viết "Biến đổi cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ-tu ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế" trình bày cách tiếp cận lý thuyết biến đổi và biến đổi xã hội, thực tiễn biến đổi tổ chức xã hội truyền thống ở người Cơ-tu, giải pháp bảo tồn và phát huy tổ chức xã hội truyền thống,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf6p thuyhuynh02 04-03-2016 102 4   Download

 • Trong bài báo này, tác giả tiếp cận chỉ số nhạy cảm hạn KT-XH để đánh giá tính dễ bị tổn thương tại tỉnh Ninh Thuận đối với tình trạng hạn hán - khu vực chịu nhiều ảnh hưởng trong những năm gần đây, nhất là dưới tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán ngày càng cực đoan và khắc nghiệt hơn. Các kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học nhằm điều chỉnh các kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiến đến quản lý hiệu quả hạn hán và nguồn nước.

  pdf6p hanh_tv25 31-03-2019 28 2   Download

 • Là nơi chuyển tiếp giữa lục địa và biển, vùng ven biển Hải Hậu - Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định chịu sự tác động mạnh của các yếu tố tự nhiên như địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật, đặc biệt là các hoạt động của con người.

  pdf12p vihampshire2711 11-03-2021 18 0   Download

 • Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái chuyển tiếp giữa môi trường biển và đất liền, chiếm một phần đáng kể trong các kiểu rừng ngập nước thường tồn tại ở vùng nhiệt đới. RNM là một tài nguyên vô cùng quý giá và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. RNM xuất hiện ở vùng ven biển nhiệt đới, nơi mà nước triều thường xuyên xảy ra, nó thường phân bố ở các vùng bờ biển có bùn, các cửa sông lớn, các vịnh cạn và các đầm mặn tiếp giáp với biển, là hệ sinh sinh thái độc đáo, các...

  pdf109p holigon10 15-06-2012 261 86   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp cận bảo tồn biển
p_strCode=tiepcanbaotonbien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2