intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp cận văn hóa xã hội

Xem 1-20 trên 485 kết quả Tiếp cận văn hóa xã hội
 • Bài viết "Nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam từ hướng tiếp cận cơ cấu xã hội - một số vấn đề đáng quan tâm" tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về việc phác họa bức chân dung xã hội giai cấp công nhân – những đặc trưng về số lượng và chất lượng; phân tích các nhóm xã hội bên trong giai cấp công nhân và mối quan hệ giữa chúng;... Mời bạn đọc tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 72 5   Download

 • Bài viết nêu lên cách tiếp cận nhân học văn hóa, bài viết đi sâu tìm hiểu thực trạng của vấn đề chuyển đổi vai trò quản lý văn hóa xã hội trong cộng đồng các dân tộc Ca tu, Cor, Xơ-đăng và Giẻ Triêng ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, từ đó nêu ra những nét tích cực và hạn chế hoặc bất cập của thực trạng này, tạo cơ sở cho một số để xuất ứng xử mang tính khả thi, phục vụ nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi ở Quảng Nam nói riêng và ở Việt Nam nói chung hiện nay.

  pdf8p thithi300610 09-03-2018 58 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu sự phát triển việc đo lường khái niệm, sự thích nghi văn hóa xã hội của người nhập cư trên tình huống trí thức trẻ nhập cư tại TP.HCM, kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố thích nghi văn hóa xã hội với sự phân biệt cảm nhận và sự hài lòng trong cuộc sống của người nhập cư trí thức trẻ. Đồng thời đề xuất những giải pháp để gia tăng khả năng thích nghi của người trí thức trẻ nhập cư vào TP.HCM cũng như những giải pháp về quản lý để phát huy tối đa tiềm năng con người của họ.

  pdf13p vidanh95 12-12-2018 35 4   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Dân số từ hướng tiếp cận văn hóa" dưới đây để nắm bắt được thực trạng dân số của nước ta và nhu cầu dự báo xu hướng vận động của văn hóa, nghiên cứu sự quá độ của dân số ở Việt Nam, nghiên cứu hệ thống bảo vệ sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình nông thôn,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 21 2   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thử có một tiếp cận văn hóa về một vùng cảnh quan văn hóa" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn văn hóa và cảnh quan văn hóa của một số vùng như: Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 33 0   Download

 • Các khuynh hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu lịch sử trở thành vấn đề quan trọng, được quan tâm trong công việc nghiên cứu. Việc phân tích cách tiếp cận mới trong nghiên cứu lịch sử và đặt một số cuộc vận động văn hóa xã hội trong thời kỳ cận đại ở Việt Nam trong hệ qui chiếu là quá trình “cận đại hóa” để phân tích và luận giải là vấn đề quan tâm của bài viết.

  pdf9p viamman2711 10-08-2020 23 0   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Tâm lý học văn hóa - Tập bài giảng, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự truyền và tiếp nhận văn hóa, cách tiếp cận văn hóa trong tâm lý học, tiếp nhận văn hóa, bản chất của sự tiếp nhận văn hóa, nghiên cứu tâm lý theo cấu trúc các mặt và các mối quan hệ của văn hóa, văn hóa và xã hội hóa, văn hóa học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p vimessi2711 02-04-2019 81 29   Download

 • Tiếp cận văn hoá trong tâm lý học Bài này được viết xuất phát từ một quan điểm chung nhất là sự hình thành và phát triển tâm lý bao giờ cũng là kết quả của những sự tương tác giữa gien, văn hóa và môi trường hoạt động, trải nghiệm của con người. Do phạm vi có giới hạn, tác giả chỉ đề cập đến một số đặc điểm cơ bản cấp thIết của "tiếp cận văn hóa"

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 86 13   Download

 • Văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các nhóm yếu tố nền tảng, các hoạt động văn hóa và các giá trị văn hóa do các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng và phát triển, đã được chính các thành viên trong doanh nghiệp và các khách hàng chấp nhận là phù hợp với các chuẩn mực của văn hóa xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả cố gắng sắp xếp và phân tích các yếu tố nền tảng của văn hóa doanh nghiệp theo cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu từ góc nhìn trực tiếp của doanh nghiệp.

  doc6p lanjingyi 23-03-2020 42 8   Download

 • Việc tìm hiểu các hướng tiếp cận trong nghiên cứu vấn đề động cơ học tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định rõ bản chất, phân loại, biểu hiện và các nhân tố tác động đến động cơ hoạt động học tập của người học. Bài viết đề cập một số hướng tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu động cơ học tập như phân tâm học, hành vi, nhân văn, nhận thức, học tập xã hội và văn hóa - xã hội.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 62 7   Download

 • Bài viết đưa ra 5 nhóm tiếp cận văn hóa khác nhau bao gồm: Văn hóa như là thuộc tính bản chất của đời sống xã hội, Văn hóa như là một dạng hoạt động của đời sống xã hội, Văn hóa như là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra, Văn hóa như là một tiểu hệ thống của toàn bộ hệ thống xã hội - tiểu hệ thống văn hóa tinh thần, Văn hóa như là hệ thống các biểu tượng - thông tin xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tathimu66 23-01-2017 58 2   Download

 • Bài viết trình bày tình hình nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài; tư liệu về vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa; các vấn đề văn hóa xã hội khảo sát các tư liệu Hán Nôm, Châu bản; các nguồn tài liệu Việt Nam học và vai trò của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu Việt Nam học.

  pdf5p kequaidan 07-10-2019 13 2   Download

 • Trong phương pháp nghiên cứu xã hội học, người ta thường nói tới hai cách tiếp cận định hướng và định tính như là hai cách tiếp cận đối lập với nhau, dù trên thực tế, chúng bổ sung và không thể tách biệt với nhau. Vì thế phải coi văn hóa như là yếu tố cấu thành đối tượng của xã hội học chung chứ không phải của xã hội học chuyên biệt.

  pdf10p danhnguyentuongvi 18-12-2018 26 1   Download

 • Việc giảng dạy văn hóa để hiểu và để hội nhập với mô hình lối sống trong xã hội của người bản ngữ bị lờ đi. Tuy nhiên, như Haliday lập luận rằng sự thực hành văn hóa xã hội cung cấp nghĩa cho ngôn ngữ trong sử dụng, chính vì thế nghĩa ngôn ngữ phải được thuyết minh trong văn cảnh văn hóa xã hội.

  pdf13p chauchaungayxua 16-10-2019 11 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích rào cản văn hóa xã hội và chính sách trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của người di cư và rà soát các mô hình can thiệp chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho phụ nữ di cư và đưa ra các khuyến nghị về mô hình can thiệp hiệu quả và phù hợp hơn với phụ nữ di cư. Nghiên cứu áp dụng phương pháp tổng quan tài liệu các nghiên cứu trong vòng 20 năm để tìm hiểu các rào cản văn hóa, xã hội, chính...

  pdf7p butmauvang 28-08-2013 57 6   Download

 • Tài liệu Văn hóa trong xã hội học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm văn hóa, quan hệ giữa văn hóa và văn minh, xã hội học văn hóa với tư cách là một chuyên ngành khoa học, một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

  pdf112p vihinata2711 09-05-2019 31 5   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Thiểu số cần tiến kịp đa số: Định kiến trong quan hệ tộc người ở Việt Nam trình bày một số nội dung về hậu quả của định kiến như: Chính Tài liệu và hệ quả; định kiến tộc người và tiếp cận dịch vụ xã hội; tự định kiến và sự ngoài lề hoá văn hoá, bản sắc, nội lực tộc người. Ngoài ra trong phần này cũng trình bày một số thảo luận như: Quan điểm vị chủng và tiến hóa luận, tác động của diễn ngôn trên truyền thông, tác động của chính Tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  83p nganga_09 18-10-2015 55 4   Download

 • Văn hóa doanh nghiệp – Những điều cơ bản Văn hóa – như có học giả đã nói, đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động. Hoặc có thể hiểu nôm na rằng, mọi vật chất có thể mất đi, cái còn đọng lại chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái nào muốn trường tồn thì phải có văn hóa riêng, và doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh trên một môi trường ngày càng phẳng, văn hóa doanh nghiệp...

  pdf5p cq511225 24-09-2010 895 457   Download

 • Câu 1. Cơ sở tự nhiên của tâm lí người là cơ sở sinh lí, là tiền đề vật chất, là điều kiện: A. Cần; B. Đủ; C. Cần chứ không phải là đủ; D. Cả A và B. Câu 2. Cơ sở xã hội của tâm lí người là: A. Hoạt động; B. Giao tiếp; C. Các mối quan hệ xã hội và nền văn hoá xã hội; D. Cả A, B, C. Câu 3. Cơ chế chủ yếu của sự hình thành và phát triển tâm lí người là: A. Di truyền; B. Sự chín muồi của những tiềm năng sinh vật dưới tác động của môi trường; C. Sự lĩnh...

  doc13p trangthuvuthi281291 24-11-2010 649 183   Download

 • Lý thuyết hiện nay trong lĩnh vực nhân học văn hóa xã hội đang suy thoái. Bài viết này hướng tới hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là chỉ ra lý do tại sao một dự án , dự án của các nhà phong đoán Greertizian, lại u ám như vậy. Mục tiêu thứ hai là đưa ra một phương pháp luận tiếp cận chân lý qua đó giúp cho ngành nghiên cứu này trở nên bớt nhàm chán.

  pdf30p ngoclanh 10-06-2009 222 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
816 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiếp cận văn hóa xã hội
p_strCode=tiepcanvanhoaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2