Tiêu chuẩn đất xây dựng công trình thủy lợi

Xem 1-20 trên 62 kết quả Tiêu chuẩn đất xây dựng công trình thủy lợi
 • Tài liệu " Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - Từ 14 TCN 123-2002 đến 14 TCN 129-2002 " được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi do Viện khoa học Thủy lợi biên soạn

  pdf9p dibovaodoi03 18-10-2011 266 95   Download

 • Tham khảo tài liệu '.....tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi - từ 14 tcn 123-2002 đến 14 tcn 129-2002 part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p dibovaodoi03 18-10-2011 134 31   Download

 • Ebook Tuyển tập các tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi: Tập 1 bao gồm từ tiêu chuẩn 14 TCN 123-2002 đế 14 TCN 129-2002. Các tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn về đất xây dựng trong và ngoài nước có liên quan, kinh nghiệm tổng kết thực tế đất xây dựng công trình thủy lợi.

  pdf88p augi19 11-04-2012 272 81   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8728:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi, phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho đất tự nhiên hoặc đất đầm chặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p thuyhuynh1702 16-12-2015 26 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8726:2012 tiêu chuẩn về đất xây dựng công trình thủy lợi, phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf10p thuyhuynh1702 16-12-2015 25 2   Download

 • Tiêu chuẩn ngành: Thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát đại chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Trung tâm tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước biên soạn dựa trên cơ sở tài liệu trong và ngoài nước có liên quan, với sự tham gia của các cơ quan

  pdf60p augi19 11-04-2012 190 48   Download

 • Tiểu chuẩn ngành 14TCN:154-2006. Đất xây dựng công trình thủy lợi – Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này hệ thống hóa các thuật ngữ thường dùng trong mô tả đất, chất đất và về các đặc trưng tính chất cơ lý thuyết chủ yếu của đất, áp dụng trong xây dựng công trình thủy lợi.

  pdf17p kieuphong21052 10-08-2010 161 74   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn 14TCN-153-2006 đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và trong hố khoan

  pdf0p huuhongtl 28-08-2010 173 71   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8730:2012 giới thiệu đến các bạn nội dung về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p peheo273 26-11-2015 75 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8217:2009 cung cấp cho các bạn kiến thức về đất xây dựng công trình thủy lợi - phân loại. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại đất gặp phổ biến trong tự nhiên được sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn này áp dụng trong khảo sát, thiết kế, thi công, nghiên cứu địa chất công trình phục vụ cho quy hoạch, thiết kế mới, cải tạo sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình thủy lợi.

  doc23p thaoqb86 08-12-2015 26 8   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8723:2012. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi, áp dụng cho các loại đất sau đây: đất hạt mịn, đất rời loại cát. Mời các bạn tham khảo.

  doc18p peheo273 26-11-2015 25 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8725:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc8p peheo273 26-11-2015 19 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  doc17p peheo273 26-11-2015 25 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8731:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường.

  doc19p peheo273 26-11-2015 27 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8720:2012 trình bày về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đất sét và đất bụi không chứa sạn sỏi, có kết cấu nguyên trạng hoặc bị phá hoại nhưng được đầm chặt lại với độ ẩm và khối lượng thể tích đơn vị đất khô theo yêu cầu, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.

  doc7p peheo273 26-11-2015 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8722:2012 trình bày về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

  doc13p peheo273 26-11-2015 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8724:2012 giới thiệu về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho đất loại cát và sạn sỏi hạt nhỏ (cỡ hạt từ 2 mm đến 5 mm), dùng trong xây dựng công trình thủy lợi.

  doc6p peheo273 26-11-2015 18 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8727:2012 trình bày nội dung về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn tham khảo.

  doc14p peheo273 26-11-2015 15 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8732:2012. Tiêu chuẩn về Đất xây dựng công trình thủy lợi - thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này quy định sử dụng thống nhất các thuật ngữ Địa chất Công trình, áp dụng cho tất cả các loại đất thiên nhiên, sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Mời các bạn tham khảo.

  doc17p peheo273 26-11-2015 24 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 139-2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm quy định phương pháp xác định hệ số thấm của đất (các loại đất dính và đất rời) ở trong phòng thí nghiệm, dùng cho xây dựng công trình thủy lợi.

  doc21p thangnamvoiva13 17-08-2016 18 1   Download

Đồng bộ tài khoản