intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu sử danh nhân

Xem 1-20 trên 4277 kết quả Tiểu sử danh nhân
 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của cuốn "Quốc triều Hương khoa lục (Nguyễn triều Hương khoa lục)" bao gồm quyển 4, 5 và 6. Trong phần này sẽ bao gồm danh sách và tiểu sử những người thi đỗ cử nhân ở năm Tự Đức thứ 26 (1873) đến năm Khải Định thứ 3 (1918). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf448p runordie8 05-09-2022 15 0   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về các danh nhân Hà Nội" được hình thành với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu nhằm bước đầu giới thiệu một số bậc danh nhân tiêu biểu trong đội ngũ trùng điệp những bậc danh nhân của Hà Nội để qua đó giúp bạn đọc hiểu rõ thêm về tài năng, trí thông minh, lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta. Tài liệu được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1!

  pdf202p lacvuchi 09-09-2022 8 1   Download

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành may (Nghề: May thời trang - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại và quá khứ, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; nhận biết được các từ vựng về giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ.

  pdf46p lacvuchi 09-09-2022 6 1   Download

 • Khóa luận "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhân lực tại Công ty Cổ phần Vinh Vân Minh Vân" nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về nhân lực, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp; phân tích thực trạng nhân lực và hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Vinh Vân Minh Vân giai đoạn từ năm 2020 đến 2021; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Vinh Vân Minh Vân.

  pdf66p vuhuyennhi 06-09-2022 19 1   Download

 • Trong giai đoạn Việt Nam đang tiến hành một cuộc cải cách giáo dục lớn như hiện nay thì cảm nhận hạnh phúc của giáo viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của sự thay đổi chương trình giáo dục. Bài viết trình bày thực trạng cảm nhận hạnh phúc về nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Nam Định trong giai đoạn thực thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

  pdf6p vibentley 08-09-2022 18 1   Download

 • Khóa luận "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng" nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về nhân lực, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp; phân tích thực trạng nhân lực và hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến 2020; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

  pdf76p vuhuyennhi 06-09-2022 50 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia; nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng Co; nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Cam-pu-chia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào; nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang; nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Cánh diều: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ; nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê Sơ; giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Bài viết Nhận xét một số đặc điểm bệnh nhân và hiệu quả của gel xylocain 2% sau nội soi bàng quang ống cứng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trình bày đánh giá mức độ đau, rối loạn tiểu tiện và hiệu quả việc sử dụng xylocaine Jelly 2% cho bệnh nhân nội soi bàng quang ống cứng.

  pdf4p vibugatti 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia; nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng Co; nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Cam-pu-chia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương Quốc Lào; nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang; nêu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Chân trời sáng tạo: Bài 20 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ; nhận biết được tình hình kinh tế thời Lê Sơ; giới thiệu được sự phát triển văn hóa, giáo dục và một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 10 sách Chân trời sáng tạo - Chương 6: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh giải thích được cách tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị; giải thích được cách tính phương sai độ lệch chuẩn; nhận biết được bảng số liệu; sử dụng kiến thức về các số đặc trưng để giải quyết bài toán; xác định được các số đặc trưng để nhận xét đánh giá bảng số liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc9p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Đề tài "Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết Miền hoang của Sương Nguyệt Minh" nghiên cứu nhằm nhận diện các đặc điểm về nghệ thuật tiểu thuyết, phản ánh hiện thực và con người, quan điểm đánh giá các vấn đề đời sống trong tiểu thuyết Miền hoang; từ đó, khẳng định sự đóng góp của Sương Nguyệt Minh về đề tài người lính tình nguyện được biểu hiện trong tiểu thuyết này.

  pdf133p unforgottennight03 27-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 7 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào; nhận biết và đánh giá được sự phát triển của vương quốc Lào thời Lan Xang; nếu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Lào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 10 1   Download

 • Giáo án môn Lịch sử lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 8 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia; nhận biết và đánh giá được sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co; nếu được một số nét tiêu biểu về văn hóa của Vương quốc Cam-pu-chia;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "ASEAN trong chính sách Châu Á - Thái Bình Dương ở Mỹ (1991-2012)" là tái hiện một cách chân thực, khách quan, có hệ thống về vai trò của ASEAN trong chính sách Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ 1991-2012 nhằm tìm hiểu sâu kỹ về mối quan hệ ASEAN - MỸ trên các lĩnh vực chủ yếu; đồng thời đưa ra những nhận xét đánh giá về chính sách của Mỹ đối với ASEAN.

  pdf90p unforgottennight02 20-08-2022 5 2   Download

 • Giáo án môn Công nghệ lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về tác dụng của đèn học; xác định vị trí đặt đèn; bật, tắt, điều chỉnh được độ sáng của đèn học; nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng đèn học; học sinh củng cố và đánh giá được một số kiến thức về cách sử dụng đèn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Công nghệ lớp 3 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 9 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh củng cố và đánh giá được một số kiến thức về cách sử dụng điện; nhận biết và phòng tránh được những tình huống mất an toàn khi sử dụng quạt điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p gianghavan18 18-08-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiểu sử danh nhân
p_strCode=tieusudanhnhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2