intTypePromotion=3
ADSENSE

Tìm hiểu md5

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tìm hiểu md5
 • MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm để mã hóa với giá trị băm là 128bit. Từng được xem là một chuẩn trên Internet, MD5 đã được sữ dụng rông rải trong các chương trình an ninh mạng, và cũng thường được dùng để kiểm tra tính nguyên vẹn của tập tin. MD5 được thiết kế bởi Ronald Rivest vào năm 1991 để thay thế cho hàm băm trước đó, MD4 (cũng do ông thiết kế, trước đó nữa là MD2). MD5 có 2 ứng dụng quan trọng: 1/ MD5 được sử dụng rộng rải trong thế giới phần...

  pdf4p possibletb 20-10-2012 218 79   Download

 • TÌM HIỂU MD5 VÀ CÁC GIẢI THUẬT MÃ HÓA MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một hàm băm để mã hóa với giá trị băm là 128bit. Từng được xem là một chuẩn trên Internet, MD5 đã được sữ dụng rông rải trong các chương trình an ninh mạng, và cũng thường được dùng để kiểm tra tính nguyên vẹn của tập tin.

  pdf4p kemoc10 23-07-2011 219 84   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Về một lớp con các MD5-đại số và phân lá tạo bởi các K quỹ đạo chiều cực đại của các MD5 nhóm liên thông tương ứng tập trung tìm hiểu về lớp các MD nhóm và MD đại số; lớp con các MD5 đại số có ideal dẫn xuất giao hoán 3 chiều và bức tranh hình học các K quỹ đạo của các MD5 nhóm liên thông đơn liên tương ứng.

  pdf64p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 35 3   Download

 • Một lĩnh vực chiều dài thay đổi có chứa các tính ICV của người gửi. Trong Windows Server 2008 và Windows Vista, đây là tin nhắn xác thực dựa trên mã băm Message Digest 5 (MD5) hoặc Secure Hash thuật toán HMAC 1 (SHA1) khóa giá trị hash (HMAC). Các lĩnh vực dữ liệu xác thực cung cấp xác thực nguồn gốc dữ liệu

  pdf56p myngoc7 15-10-2011 48 7   Download

 • hiện đang được biết đến của máy chủ gửi. RTO hiện tại cho các phân đoạn được gửi dựa trên các RTT hiện đang được biết đến. Khi tăng RTT thực tế mức độ mà nó lớn hơn RTO hiện tại, gửi TCP phân đoạn có ACKs đến trễ. và dịch vụ bảo mật dữ liệu toàn vẹn. Kích thước của trường dữ liệu xác thực cho cả hai HMAC MD5 và HMAC SHA1

  pdf51p myngoc7 15-10-2011 43 5   Download

 • Ví dụ 4-5. Tiện ích chức năng gói Nhà xuất bản, sử dụng POSIX QW (strftime) - Nhà xuất bản:: ISA = QW (SOAP:: Server:: Tham số), sử dụng Digest:: MD5 QW (md5), $ của tôi calculateAuthInfo = sub {return md5 (tham gia '',' duy nhất (chưa liên tục) string ', @ _);}; của tôi $ checkAuthInfo = sub {$ authInfo của tôi thay đổi

  pdf23p kimku7 26-10-2011 44 5   Download

 • 1. Khi liên kết thông tin liên lạc đã được thành lập, các máy chủ xác thực gửi tin nhắn đến một "thách thức" peer. 2. Ngang hàng đáp ứng với một giá trị tính bằng cách sử dụng một hàm băm một chiều chẳng hạn như Message Digest 5 (MD5). 3. Các máy chủ xác thực sẽ kiểm tra phản ứng để đảm bảo giá trị đó bằng tính toán riêng của mình về giá trị băm.

  pdf82p myngoc7 13-10-2011 62 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu md5
p_strCode=timhieumd5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản