intTypePromotion=1
ADSENSE

Tín ngưỡng dân gian

Xem 1-20 trên 258 kết quả Tín ngưỡng dân gian
 • Tài liệu Tín ngưỡng dân gian Việt Nam: Phần 1 giúp các bạn biết được các hình thái tín ngưỡng dân gian bản địa; tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; tín ngưỡng thành hoàng, tín ngưỡng vong hồn; các hình thái tín ngưỡng dân gian của một số dân tộc ít người ở Việt Nam (người Dao, người Khơ mú Yên Bái, người Thái đen, Mường Lò).

  pdf235p thuytrang_3 28-01-2015 463 190   Download

 • Tài liệu Tín ngưỡng dân gian Việt Nam: Phần 2 do Lê Như Hoa làm chủ biên giúp các bạn nắm bắt được các hình thái tín ngưỡng giân dan của một số dân tộc ít người ở Việt Nam như người H'mông; dân tộc Tày - Nùng ở Lạng Sơn; người Chăm; người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Văn hóa và những bạn yêu thích lĩnh vực này.

  pdf198p thuytrang_3 28-01-2015 401 175   Download

 • Tín ngưỡng dân gian của nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng ngay từ lúc ra đời đã chứa đựng trong đó những giá trị văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc mặc dù nó bị chi phối bởi thế giới quan duy tâm, thần bí. Ở Việt Nam, những giá trị văn hóa đó tồn tại, phát triển cùng với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong bài viết này sẽ trình bày một số đặc điểm và giá trị văn hóa của tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 403 44   Download

 • Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc.

  pdf8p nguyenthilamha 09-04-2017 96 22   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa một số nội dung lý luận về mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam, luận án tập trung phân tích sự biểu hiện của mối quan hệ này trong một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông, trên cơ sở đó chỉ ra xu hướng và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hóa của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian ở nước ta hiện nay, đặc biệt là trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa Phật giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc24p khanhnie 06-01-2017 110 13   Download

 • Vài nét về người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, một số dạng thức của tín ngưỡng dân gian người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ,... là những nội dung chính trong bài viết "Một số tín ngưỡng dân gian của người Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 97 11   Download

 • Luận án làm rõ nội dung của một số yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ thông qua các quan niệm về tự nhiên, về con người, về xã hội. Làm rõ giá trị và hạn chế của các yếu tố triết học trong tín ngưỡng dân gian của người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ.

  pdf168p kethamoi2 15-12-2019 19 13   Download

 • Bài viết tập trung phân tích vai trò của tín ngưỡng dân gian Việt Nam được thể hiện trong lý giải các hiện tượng tự nhiên và con người; trong giáo dục đạo đức; phát huy dân chủ, đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hoá của người Việt Nam.

  pdf5p thithi300610 09-03-2018 99 8   Download

 • Tín ngưỡng dân gian (TNDG) từ lâu đã thấm đượm và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Sự ảnh hưởng đó được thể hiện thông qua hệ thống giá trị mà tín ngưỡng này mang lại trong việc thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cá nhân và cộng đồng. TNDG không chỉ hiện diện trong đời sống mà còn để lại dấu ấn đặc biệt trong văn học. Tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 chứa đựng rất nhiều yếu tố của văn hóa dân gian nói chung và TNDG nói riêng.

  pdf9p tieuthi3006 16-03-2018 53 6   Download

 • Tín ngưỡng dân gian là nhu cầu tinh thần quan trọng của một bộ phận người Việt Nam hiện nay. Trong suốt các thời kỳ lịch sử người Việt đã tiếp nhận những yếu tố tích cực của các tín ngưỡng, tôn giáo ngoại lai. Đến nay tín ngưỡng dân gian vẫn được bảo tồn, có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Vai trò của tín ngưỡng dân gian Việt Nam được thể hiện trong lý giải các hiện tượng tự nhiên và con người; trong giáo dục đạo đức; phát huy dân chủ, đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hoá của người Việt Nam.

  pdf5p duaheocuctan 30-03-2018 78 6   Download

 • Mục tiêu chính của khóa luận là nghiên cứu về tín ngưỡng dân gian của người Thái ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p quaymax 14-08-2018 27 4   Download

 • Tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trong khu vực: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tinh thần của nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, làm phong phú hệ giá trị văn hóa của dân tộc; hình thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cố kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc; là môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn, chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian; Việt hóa các tôn giáo ngoại nhập.

  pdf6p thithi300610 09-03-2018 93 2   Download

 • Tín ngưỡng dân gian của người Việt được hình thành từ thời nguyên thủy; phản ánh sự ngưỡng mộ, tín tưởng của con người vào các lực lượng siêu nhiên, hư ảo có tính chất thiêng liêng huyền bí. Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, tín ngưỡng dân gian có nhiều loại hình khác nhau; gắn bó thiết thực với đời sống tinh thần của người dân; thể hiện rõ trong sinh hoạt cộng đồng và có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Nó chịu sự tác động như điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 97 2   Download

 • Tín ngưỡng dân gian có vai trò quan trọng trong đời sống của người dân trong khu vực: đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tinh thần của nhân dân; giáo dục truyền thống văn hóa, đạo đức, làm phong phú hệ giá trị văn hóa của dân tộc; hình thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, cố kết cộng đồng, củng cố tinh thần dân tộc; là môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn, chuyển tải giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian; Việt hóa các tôn giáo ngoại nhập.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 96 2   Download

 • Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành điền dã (fieldwork) từ năm 2011-2014 để ghi chép các hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại đây.

  pdf8p advanger 04-05-2018 31 1   Download

 • Bài viết này áp dụng phương pháp liên ngành khảo tả, phân tích và đánh giá thực trạng và đặc trưng tín ngưỡng dân gian hiện nay ở Thoại Sơn, góp phần xác định quy luật và xu hướng biến đổi của chúng.

  pdf21p sansan2 26-05-2018 51 2   Download

 • Tín ngưỡng dân gian của người Việt ở Tiền Giang khá phong phú, có vai trò lưu giữ truyền thống, điều chỉnh xã hội, giúp định hướng các chuẩn mực, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, nó còn mang giá trị nhân sinh sâu sắc, trở thành sợi dây nối liền con người với nhau, có tác dụng liên kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn.

  pdf10p nguyenhong1235 29-11-2018 76 2   Download

 • Những đặc điểm của hệ thống tín ngưỡng vùng đồng bằng sông Hồng cũng chính là đặc điểm của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, phản ánh đậm nét nhân sinh quan, bản sắc văn hóa của người Việt. Những loại hình tín ngưỡng phong phú và đa dạng của khu vực này đang được phục hồi với nhiều biểu hiện cả tích cực và tiêu cực. Điều đó cho thấy sự đặc sắc và sự sôi động của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 68 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu tín ngưỡng dân gian và giá thị lịch sử văn hóa trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p quaymax 14-08-2018 28 0   Download

 • Đề tài tập trung kháo sát của tín ngưỡng dân gian một mặt đời sống xã hội của người Cao Lan ở tỉnh Bắc Giang. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khóa luận.

  pdf13p quaymax1 14-08-2018 41 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tín ngưỡng dân gian
p_strCode=tinnguongdangian

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2