intTypePromotion=1
ADSENSE

tính chất của dung dịch

Xem 1-20 trên 2680 kết quả tính chất của dung dịch
 • Chương 5 và 6 trang bị cho người học những kiến thức về dung dịch và dung dịch chất điện ly. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ phân tán, đương lượng (Đ), độ hòa tan, tính chất của dung dịch, tính chất của dung dịch điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu, thuyết axit-bazơ của bronsted, tính pH của các dung dịch axit – bazơ - muối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 269 59   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ với mục tiêu nghiên cứu tính chất của dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ: Axetic, glixin, asparagine; tìm mối quan hệ giữa tính chất của dung dịch với thành phần ion của chúng, từ đó rút ra nguyên tắc lựa chọn thành phần tối ưu cho dung dịch mạ điện nickel.

  pdf22p codon_02 23-11-2015 77 13   Download

 • Tính chất của dung dịch loãng chất tan không bay hơi, các yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan của chất rắn, sự kết tinh của dung dịch hai cấu tử là những nội dung chính trong bài giảng chương 7 "Cân bằng lỏng - rắn". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf9p puppylovehappy87 05-10-2015 104 14   Download

 • Gia công hóa học dung dịch sét nhằm: - Tạo ra dung dịch có các thông số thích hợp với từng điều kiện địa chất. - Khôi phục các tính chất của dung dịch đã bị mất đi trong quá trình khoan dưới tác dụng của đất đá hòa tan, nước khoáng và các yếu tố khác; đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của các công tác thiết kế chế độ khoan. - Tạo cho dung dịch những tính chất đặc biệt khi cần thiết, ví dụ khi khoan qua các tầng sập lở, trương nở mạnh, mất nước nặng nề......

  pdf12p suatuoi_vinamilk 06-07-2011 185 59   Download

 • Với những bài giảng Một số tính chất của đất trồng, được thiết kế đẹp mắt, tinh tế, lòng ghép nội dung bài học đầy đủ, mời các bạn tham khảo. Bao gồm những bài giảng đặc sắc nhất được chùng tôi tuyển chọn lại từ những bài chia sẽ của nhiều giáo viên. Đây là tư liệu hay, sau khi học xong bài này học sinh phải: trình bày được khái niệm, cấu tạo của keo đất và khả năng hấp phụ của đất. Trình bày được phản ứng của dung dịch đất, các loại PƯ của dung dịch đất và độ phì nhiêu của đất. Áp dụng kiến thức vào bảo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

  ppt45p nguyennhuviencn 04-04-2014 691 55   Download

 • Một số bài giảng TH Một số tính chất của protein và vật liệu của polime được chúng tôi tuyển chọn trong bộ sưu tập bài giảng Hóa học 12 bài 16 là tài liệu tham khảo dành cho bạn đọc. Qua bài học, giáo viên học sinh hiểu được mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm phản ứng đông tụ của protein như đun nóng lòng trắng trứng hoặc tác dụng của axit, kiềm với lòng trắng trứng. Phản ứng màu lòng trắng trứng với HNO3. Thử phản ứng của polietilen (PE), poli(vinyl clorua) (PVC), tơ sợi với axit, kiềm, nhiệt độ.

  ppt13p thevinh_52 17-03-2014 520 49   Download

 • Tập hợp những giáo án Một số tính chất của đất trồng đặc sắc nhất, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Thông qua những bài soạn giáo án này, sẽ tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội học hỏi những phương pháp và kỹ năng giảng dạy từ những đồng nghiệp. Về kiến thức học sinh biết được keo đất là gì. Thế nào là khả năng hấp phụ của đất. Thế nào là phản ứng của dung dịch đất và độ phì nhiêu của dung dịch đất. Về kỹ năng phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, khái quát, tổng hợp.

  doc6p cndinhtinhoang 25-03-2014 465 28   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh vận dụng một số tính chất của Hypebol trong bài tập giao thoa sóng cơ" được nghiên cứu với mục đích: Gợi ý phương pháp giải một dạng bài tập Vật Lí khó trong phần giao thoa sóng cơ học. Giao thoa sóng cơ học là phần chương trình khó học của Vật Lý lớp 12; Rèn luyện tư duy toán học cho học sinh, vào việc giải các bài tập phần giao thoa của sóng cơ, chương trình Vật Lý 12.

  doc15p thanhbinh22592 13-06-2016 115 21   Download

 • Giáo án Hóa học 9 tiết 53: Thực hành Tính chất của hiđrocacbon nhằm giúp các em học sinh biết cách thí nghiệm điều chế axetilen từ canxicacbua; thí nghiệm đốt cháy axetilen và axetilen tác dụng với dung dịch brom; thí nghiệm benzen hòa tan brom ,benzen không tan trong nước từ đó củng cố kiến thức về hiđrocacbon.

  doc4p honlenlanmay94 19-03-2015 167 12   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của tài liệu "Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ y tế ở những nhóm thu nhập khác nhau tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, năm 2009" nhằm tìm hiểu yếu tố kinh tế xã hội có liên quan đến công bằng y tế của người dân tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p thaodien102 16-11-2015 110 11   Download

 • Giáo án Hóa học 9 Bài 43: Bài thực hành 5 - Tính chất của hiđrocacbon giúp các bạn biết cách tiến hành thí nghiệm điều chế axetilen từ canxi cacbua; thí nghiệm đốt cháy axetilen và axetilen tác dụng với dung dịch brom; thí nghiệm benzen hòa tan brom, benzen không tan trong nước.

  doc3p honlenlanmay94 19-03-2015 136 9   Download

 • Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, với mục đích lấy học sinh làm trung tâm giúp các em có một phương pháp khoa học để nhớ các tính chất của ảnh tạo bởi đơn thấu kính, có một cái nhìn toàn diện về các trường hợp tạo ảnh và thuận tiện hơn khi giải bài tập mà đề tài "Sáng kiến kinh nghiệm: Dùng phương pháp đồ thị để xác định các tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính mỏng và vận dụng giải một số bài tập liên quan đến sự dịch chuyển của ảnh" đã được thực hiện.

  pdf14p gauanh1204 04-05-2016 71 8   Download

 • Bài giảng Chương 2: Tính chất của dịch vụ với mục tiêu phân loại dịch vụ thành một trong bốn loại sử dụng ma trận quy trình dịch vụ; mô tả dịch vụ sử dụng bốn chiều kích của dịch vụ trọn gói; bàn về những hàm ý trong quản lý của những đặc điểm phân biệt của hoạt động dịch vụ;...

  pdf8p codon_01 18-11-2015 94 7   Download

 • Bài giảng Dung dịch khoan – ximăng - Chương 3 trình bày về gia công hóa học dung dịch sét. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích và yêu cầu của gia công hóa học, gia công các chất điện phân, gia công các chất keo bảo vệ, điều chỉnh tính chất của dung dịch, nguyên tắc gia công hóa học dung dịch sét.

  pdf12p hihihaha5 27-12-2016 37 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu tính chất của dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm và axit hữu cơ: axetic, glixin, asparagine; tìm mối quan hệ giữa tính chất của dung dịch với thành phần ion của chúng, từ đó rút ra nguyên tắc lựa chọn thành phần tối ưu cho dung dịch mạ điện nickel.

  pdf22p bautroibinhyen26 03-05-2017 35 2   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene có khả năng hòa tan trong các dung môi thông dụng với mạch nhánh dài liên hợp, có chứa các nhóm chức như –COOH, –NH, –NH2 hoặc chứa dị vòng nitơ ở vị trí số 3 của vòng thiophene để làm tăng khả năng hòa tan và ứng dụng vào trong cảm biến sinh học. Đồng thời, khảo sát độ bền nhiệt, tính chất quang, tính chất dẫn điện; từ đó, nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất của các polyme đã tổng hợp.

  pdf25p phongtitriet000 08-08-2019 12 1   Download

 • "Bài giảng Công nghệ 10 - Bài 7: Một số tính chất của đất trồng" được biên soạn với các nội dung keo đất và khả năng hấp phụ của đất; phản ứng của dung dịch đất; độ phì nhiêu của đất.

  ppt27p xuanlil2809 18-11-2020 30 1   Download

 • Luận văn này tập trung nghiên cứu các lý thuyết về hệ thống kiểu; các khái niệm cơ bản cũng như tính chất của giao dịch; nghiên cứu cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ TM (Transactional Memory) - Một ngôn ngữ để viết các chương trình giao dịch. Từ việc nắm được giải pháp xây dựng hệ thống kiểu đề cập trong bài báo, một công cụ sẽ được cài đặt dựa trên ngôn ngữ C#.

  pdf20p hanh_tv26 03-04-2019 12 0   Download

 • "Giáo án Hóa học 12 - Bài 30: Thực hành tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng" giúp học sinh tiến hành các thí nghiệm so sánh khả năng phản ứng của Na, Mg và Al với nước; nhôm phản ứng với dung dịch kiềm; phản ứng của nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH và với dung dịch H2SO4 loãng.

  pdf3p youtubeandhuuich 24-09-2020 7 0   Download

 • nhiên để hiểu đúng về dung dịch không phải là chuyện đơn giản. Với các lý thuyết hiện đại về hóa học đến nay vẫn chưa giải thích được rõ ràng một số vấn đề về dung dịch như: tính tan của các chất trong dung môi, các tính chất của dung dịch có nồng độ chất tan lớn,... Do đó vấn dề tìm hiểu dung dịch không chỉ xuất phát từ yêu cầu về mặt thực tiễn mà còn do yêu cầu về mặt lý thuyết....

  pdf25p ntgioi120405 19-11-2009 458 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=tính chất của dung dịch
p_strCode=tinhchatcuadungdich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2