intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính chất của nhiên liệu

Xem 1-20 trên 1352 kết quả Tính chất của nhiên liệu
 • Bài viết Nghiên cứu phương pháp xử lý vỏ tôm nhằm mục đích thu hồi các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học trình bày kết quả khảo sát thành phần hóa học của vỏ tôm sú (Penaeus monodon fabricius) và tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf4p vikoenigsegg 29-09-2022 13 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề: Cốt thép - hàn - Trung cấp) được kết cấu thành 4 chương, trình bày những nội dung về: khái niệm và các tính chất cơ bản của vật liệu; vật liệu đá thiên nhiên, gỗ, gốm xây dựng; vật liệu bê tông và bê tông cốt thép; vật liệu thép xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề: Kỹ thuật xây dựng - TC/CĐ) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng; nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p lacvuchi 09-09-2022 5 1   Download

 • "Giáo trình Vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Các chất kết dính vô cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p viastonmartin 08-09-2022 5 2   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 11+13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng; đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số vật liệu thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thường dùng trong đời sống hằng ngày; phân loại nhiên liệu; đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nhiên liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc15p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của cốt liệu được chế tạo từ tro bay thay thế cát tự nhiên tới một số tính chất của vữa xi măng trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu mịn được chế tạo từ tro bay thay thế cát tự nhiên tới tính chất của vữa xi măng. Vữa sử dụng cốt liệu từ tro bay có kích thước từ 4,5 mm đến 0,14 mm cho tính chất tốt hơn vữa sử dụng cốt liệu từ tro bay kích thước nhỏ hơn 2,5 mm và lượng hạt dưới kích thước 0,14 mm lớn hơn 25 %.

  pdf7p vibugatti 29-08-2022 4 1   Download

 • Bài viết Phân tích dòng thấm sử dụng môi trường ngẫu nhiên qua đập đất đá và bằng phương pháp phần tử hữu hạn trình bày việc phân tích dòng thấm phát sinh trong ba loại đập đất được sử dụng phổ biến (đập đồng chất, đập có lõi giữa chống thấm và đập có lõi nghiêng chống thấm), trong đó hệ số thấm của đất đắp đập được xem xét có tính chất phân bố ngẫu nhiên theo không gian.

  pdf7p vibugatti 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được dẫn chứng cho thấy oxi có trong không khí, trong đất, trong nước; nêu được một số tính chất của oxygen và tầm quan trọng của oxygen với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu; tiến hành được thí nghiệm xác định thành phần phần trăm về thể tích của oxygen trong không khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p manhitieulinh 29-08-2022 13 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng; nêu được cách sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả; thực hiện thu gom rác thải theo chu trình 3R và tái sử dụng đồ dùng trong gia đình để góp phần bảo vệ môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 13 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất; đề xuất được phương án tìm hiểu, thu thập được dữ liệu, thảo luận, so sánh để rút ra tính chất của một số nguyên liệu; đề xuất được cách sử dụng nguyên liệu hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững;...

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 14 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: than, gas, xăng dầu; sơ lược về an ninh năng lượng; đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất nhiên liệu thông dụng; thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số nhiên liệu;...

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của lương thực, thực phẩm; thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của lương thực – thực phẩm; đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của lương thực – thực phẩm thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê giúp người học củng cố thêm các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. Hiểu được các phương pháp thu thập, tổng hợp, trình bày các số liệu, phân tích các chỉ tiêu, các con số của những hiện tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên và kỹ thuật, mục đích để tìm hiểu và phản ánh bản chất, tính quy luật của các hiện tượng đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p canhdongco25 02-08-2022 12 1   Download

 • Bài viết Một số ứng dụng của kỹ thuật mạng lưới phân tử (Molecular networking) trong nghiên cứu các hợp chất tự nhiên giới thiệu một số ứng dụng của kỹ thuật Mạng lưới phân tử trong việc phân biệt thành phần hóa học của một số nguyên liệu tự nhiên, cũng như, bán định lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học cao trong các mẫu nghiên cứu.

  pdf3p vimaryamnawaz 04-08-2022 3 1   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu về thi ca bình dân Việt Nam (Tập 3: Vũ trụ quan)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: người bình dân trước thiên nhiên; quan niệm về vũ trụ; tính chất thần thoại của mỗi dân tộc; ý thức về đạo lý; căn bản của dân tộc tính; tinh thần đạo học và khoa học; tinh thần tín ngưỡng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf244p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những tính chất chủ yếu của vật liệu xây dựng; vật liệu đá thiên nhiên; vật liệu gốm xây dựng; thép xây dựng; vật liệu bê tông và bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p canhdongco25 02-08-2022 3 2   Download

 • Nghiên cứu "Đa dạng thành phần loài Collembola trong hệ sinh thái nông lâm nghiệp khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, Tuyên Quang" nhằm đánh giá tính đa dạng sinh học và đặc điểm phân bố của Collembola trên các sinh cảnh chung trong hệ sinh thái nông lâm nghiệp khu vực Chăm Chũ, Tuyên Quang. Kết quả đã ghi nhận 60 loài thuộc 36 chi, 15 họ của 4 bộ Collembola.

  pdf7p vuhuyennhi 02-08-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp) nhằm giúp học viên trình bày được đặc điểm, tính chất, ký hiệu và phạm vi ứng dụng của một số vật liệu thường dùng: gang, thép các bon, thép hợp kim, hợp kim cứng, kim loại màu, vật liệu bôi trơn và làm mát, nhiên liệu dùng cho động cơ ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p hayatogokudera 18-07-2022 7 1   Download

 • Dân tộc Côống - một dân tộc ít người, sống tập trung ở lưu vực thượng nguồn sông Đà thuộc huyện Mường Tẻ tỉnh Lai Châu. Tài liệu "Nghiên cứu văn hóa dân tộc Côống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều kiện tự nhiên và xã hội; Hiện trạng và nguồn gốc; Hình thái kinh tế và sinh hoạt vật chất của dân tộc Côống; Trang phục dân tộc Côống; Gia đình hôn nhân - dòng họ dân tộc Côống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf37p vimelindagates 18-07-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tính chất của nhiên liệu
p_strCode=tinhchatcuanhienlieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2