intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tình huống quản lý

Xem 1-20 trên 10130 kết quả Tình huống quản lý
 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của thần tượng ảo đến hình ảnh thương hiệu sản phẩm: Vai trò trung gian của nhận diện thương hiệu" được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua dữ liệu 380 khách hàng có sự quan tâm đến thần tượng ảo làm đại diện thương hiệu bằng bảng hỏi trực tuyến. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SMART- PLS3 thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Xây dựng mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn sáng tạo, mang tính đột phá về lý luận, có tính thời sự sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  pdf11p kimtuyen05 27-03-2023 2 1   Download

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, có quan hệ, tác động qua lại, quyết định sự phát triển bền vững; Là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Vì thế, văn kiện Đại hội XIII dành nhiều quan tâm về vấn đề này và có những điểm mới so với Đại hội XII, đặc biệt là việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

  pdf9p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn Cẩm nang được biên soạn trên cơ sở các quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và thực tiễn theo dõi, thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua.

  pdf104p anhnangmattroi09 21-03-2023 0 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý sản xuất trên vi tính" được biên soạn dựa trên nội dung của ông Lay-Sar Lau - Consulting Team of GPRO Technologies Bhd - và từ những hướng dẫn của phần mềm phù hợp với đối tượng sinh viên. Cuốn tài liệu này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hệ thống phần mềm quản lý trong doanh nghiệp may mặc, "Hệ thống Quản lý phòng kỹ thuật công nghệ GPRO IEES". sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf61p starandsky10 20-03-2023 0 0   Download

 • Bài viết Đề xuất giải pháp xã hội hóa trong cấp nước sạch nông thôn bền vững tại các tỉnh Tây Nguyên thường xuyên bị hạn hán trình bày mức độ tham gia xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn tại Tây Nguyên; Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện xã hội hóa cấp nước nông thôn vùng Tây Nguyên.

  pdf9p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu khả năng bảo quản thịt heo tươi bằng hỗn hợp tinh dầu quả màng tang (Litsea cubeba) và chitosan ở nhiệt độ lạnh d9u77o5c nghiên cứu nhằm mục đích xác định ảnh hưởng việc xử lý phức hợp tinh dầu quả màng tang (TDMT) và chitosan (CTS) đến các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, cấu trúc, mùi, vị), chỉ tiêu hoá lý (pH, NH3), chỉ tiêu vi sinh vật (vi sinh vật hiếu khí tổng số, E. coli, Enterobactericeae) và thời hạn bảo quản thịt lợn tươi.

  pdf8p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình sống tại xã Phú An thuộc vùng đệm Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu được tổng hợp từ số liệu điều tra của 100 hộ gia đình sống trên địa bàn xã Phú An, với phương pháp phân tích thống kê mô tả và hồi qui đa biến.

  pdf10p vipettigrew 21-03-2023 2 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân giai đoạn 2016 - 2019 và đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  pdf9p vipettigrew 21-03-2023 2 2   Download

 • Trong y học cổ truyền, viên hoàn là một dạng bào chế phổ biến, thuận tiện sử dụng và có tính hiệu quả. Viên hoàn chịu ảnh hưởng chi phối rất nhiều của carbohydrate (dextrin, pectin, CMC, guar gum…) có mặt trong nguyên liệu tạo ra chúng. Bài viết trình bày ảnh hưởng của loại và hàm lượng carbohydrate lên đặc tính cảm quan, hóa lý và hoạt tính chống oxy hóa của viên hoàn polyphenol chlorophyll alginate.

  pdf9p vipettigrew 21-03-2023 2 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của chủng vi khuẩn Lactobacillus pentosus DH7.8 đến một số tính chất hóa lý, vi sinh vật và cảm quan của sữa chua uống bổ sung xoài. Sữa chua uống được sản xuất từ sữa bò tươi và lên men bởi 0,03, 2 và 4% Lactobacillus pentosus DH7.8 có bổ sung 20% dịch quả xoài.

  pdf7p vipettigrew 21-03-2023 2 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở đô thị thứ cấp thông qua cung, cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực hiện điều tra, xác định các nhóm yếu tố ảnh hưởng thông qua xin ý kiến chuyên gia; điều tra 300 hộ gia đình, cá nhân trên các tuyến đường, sau đó kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và chạy mô hình hồi quy tuyến tính.

  pdf10p vipettigrew 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Nghinh Tường (1947-2015) là tài liệu quan trọng để giáo dục, nhắc nhở các thế hệ người dân Nghinh Tường hôm nay và mai sau phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước xứng đáng với công lao to lớn của ông cha đi trước. Đồng thời, việc xuất bản cuốn sách cũng nhằm giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Nghinh Tường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf74p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường hướng đến nền kinh tế tuần hoàn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" với mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn sẽ giải quyết được cả hai vấn đề vì cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu đều có nguyên nhân từ tăng trưởng kinh tế theo mô hình kinh tế tuyến tính.

  pdf10p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu thành phố Cần Thơ: Thực trạng và định hướng giải pháp" để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn; Đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu; Tạo dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản lý, năng lực phát triển thị trường xuất khẩu để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu của thành phố Cần Thơ.

  pdf11p lekhanhphuong05 21-03-2023 5 5   Download

 • Cuốn "Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản" giúp các Quỹ BV&PTR tỉnh, chủ rừng là tổ chức, cộng đồng có một hướng dẫn cơ bản nhất để xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tiền DVMTR cho cộng đồng trên cơ sở có sự tham gia của người dân và tự nguyện. Tăng tính minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại các cộng đồng. Góp phần thực hiện chủ trương của chính phủ trong việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng thông qua sử dụng có hiệu quả nguồn tiền từ DVMTR.

  pdf54p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 2   Download

 • Ebook Địa chí Bình Phước (Tập 2) được biên soạn tổng hợp và toàn diện về kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh Bình Phước trong mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của miền Đông Nam Bộ; cung cấp cho người dân Bình Phước những tri thức cơ bản và toàn diện về vùng đất của quê hương mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf294p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Logic học ký hiệu được biên soạn dùng tài liệu học tập cho học viên cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị và những người quan tâm khác bước đầu làm quen với bộ môn này, biết vận dụng để xử lý một số tình huống khoa học và thực tiễn cụ thể. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf34p starandsky09 17-03-2023 2 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn giao nộp trực tuyến hệ thống cơ sở dữ liệu tư liệu môi trường" tập trung hướng dẫn các tính năng chính của hệ thống CSDL tư liệu môi trường, bao gồm: Giao nộp trực tuyến; Tra cứu: các nhiệm vụ, dự án và sản phẩm nhiệm vụ dự án đã được giao nộp và lưu trữ trên CSDL. Mời các bạn cùng tahm khảo!

  pdf38p lekhanhphuong05 17-03-2023 3 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Hệ thống sản xuất tích hợp" cung cấp cho người học các nội dung: Hoạch định sản xuất với sự trợ giúp của máy tính, quản lý dữ liệu sản phẩm, hệ thống kiểm tra, chẩn đoán lỗi và quản lý chất lượng; sản xuất đúng tiến độ, sản xuất tinh gọn và sản xuất linh hoạt; dự báo thị trường, định hướng kinh doanh và ra quyết định; nhà máy sản xuất, khả năng thay đổi linh hoạt và tái cấu trúc sản xuất... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf190p starandsky09 17-03-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình huống quản lý
p_strCode=tinhhuongquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2