intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính tất yếu của tăng trưởng xanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tính tất yếu của tăng trưởng xanh
 • Tài liệu "Cơ sở lý luận về tăng trưởng xanh" có nội dung trình bày về khái niệm tăng trưởng xanh, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng xanh, vai trò của tăng trưởng xanh, nội dung của tăng trưởng xanh, tính tất yếu của tăng trưởng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p ptrang0211 18-05-2022 27 2   Download

 • Sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong mấy thập kỷ vừa qua đang tác động mạnh mẽ tích cực đến đời sống của toàn nhân loại.

  pdf13p vinhvnh1212 28-06-2021 38 3   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày tính tất yếu của tăng trưởng xanh; chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc; những gợi ý cho Việt Nam trong việc phát triển tăng trưởng xanh.

  pdf6p kequaidan 09-10-2019 48 2   Download

 • Kinh tế đô thị đóng góp khoảng 70% GDP của cả nước, so sánh các chỉ số về thu ngân sách của các vùng tỉnh và các đô thị cho thấy tăng trưởng kinh tế ở khu vực đô thị đạt trung bình từ 12 – 15% cao gấp từ 1,5 – 2 lần so với mặt bằng chung trong cả nước, điều đó khẳng định vai trò và tầm quan trọng của phát triển đô thị trong quá trình CNH, HĐH đất nước.

  pdf3p vihermes2711 02-10-2019 49 2   Download

 • Tuần 3..... Bài: XÂY DỰNG ĐOẠN. VĂN TRONG VĂN BẢN.. KIỂM TRA BÀI CŨ.CÂU 1: Thế nào là bố cục của văn bản?.CÂU 2: Nội dung phần thân bài thường được. sắp xếp theo trình tự nào?.a. Không gian và thời gian.b.Theo sự phát triển của sự việc.c. Theo mạch suy luận.d.Cả 3 hình thức trên..CÂU 3: Các ý trong văn bản “Tôi đi học”.của Thanh Tịnh được sắp xếp theo trình tự.nào?..a. Thời gian..b. Không gian..c. Sự phát triển của sự việc..d. Cả a, b, c đều đúng...I. Khái niệm.II.Từ ngữ và câu trong đoạn văn.III. Luyện tập..I. Thế nào là đoạn văn?. 1. Tìm hiểu ví dụ: “Ngô Tất Tố và tác.

  ppt21p anhtrang_99 07-08-2014 406 13   Download

 • kinh tế xanh được xem là mô hình mới, góp phần giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Trước tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên, sự tăng nhanh chóng việc phát thải khí nhà kính và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, kinh tế xanh sẽ là xu hướng phát triển tất yếu và là lựa chọn hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam đã tiếp cận với kinh tế xanh bằng...

  pdf3p bibocumi24 05-01-2013 77 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính tất yếu của tăng trưởng xanh
p_strCode=tinhtatyeucuatangtruongxanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2