intTypePromotion=1
ADSENSE

Tnhs trong đồng phạm

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tnhs trong đồng phạm
 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về TNHS trong đồng phạm, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng TNHS trong đồng phạm; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng TNHS đối với đồng phạm trong quá trình giải quyết vụ án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

  pdf12p hannguyetti 09-04-2017 47 9   Download

 • góp phần cụ thể hoá nguyên tắc hiến định của hiến pháp trong LHS về sự bình đẳng của mọi công dân trc PL - phù hợp với tư tưởng plí tiến bộ của nhân loại về sự bình đẳng của tất cả mọi ng trc PL 3- Nguyên tắc công minh ND: mọi hvi phạm tội phải đc phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng PL ( khoản 1- điều 3) Công minh tức là hình phạt, các bp tư pháp và các chế định pháp lí hsự khác đc......

  doc52p hoangdung 15-03-2009 1708 376   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng và chỉ ra những nhược điểm cơ bản của chế định lớn về tội phạm trong Phần chung pháp luật hình sự hiện hành (tức BLHS năm 2015) (gồm 12 điều từ Điều 8 đến Điều 19), đồng thời trên cơ sở đó đưa ra đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện PLHS Việt Nam trong tương lai với một mô hình lập pháp gồm: Giữ nguyên 03 điều (13, 18-19); Chuyển 01 Điều (13 BLHS năm 2015) sang Chương mới độc lập về TNHS (cần phải được bổ sung vào BLHS trong tương lai) cho phù hợp và; Bổ sung thêm 11 điều mới hoàn toàn để hoàn thiện tốt và đầy đủ hơn các quy phạm của nó.

  pdf12p truongtien_09 10-04-2018 33 2   Download

 • Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự có thể xảy ra những trường hợp hành vi của chủ thể nhất định đồng thời thoả mãn nhiều điều luật khác nhau quy định về cấu thành tội phạm (CTTP), quy định về tình tiết định khung hoặc quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS).

  pdf14p yenhoangbank321 25-06-2013 66 5   Download

 • Là một trong những chế định quan trọng của luật hình sự Việt Nam, miễn trách nhiệm hình sự (TNHS) thể hiện chính sách phân hóa TNHS và nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội, đồng thời động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả năng giáo dục, cải tạo, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p cobe_phuthuy5191 17-06-2011 265 110   Download

 • Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng để có đợc sự phát triển toàn diện nhngày nay. Chúng ta phải kể đến vai trò của những ngời làm công tác hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính. Nó giữ một vai trò tất yếu trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một doanh nghiệp tnh ân với quy mô sản xuất vừa sản phẩm sản xuất hàng loạt. Cụng ty TNHH Vũ Dương đã hoạt động và phát triển cả về chiều sâu...

  pdf115p camelia89 06-02-2012 197 94   Download

 • Trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự với tư cách là hai chế định cơ bản của luật hình sự Trách nhiệm hình sự (TNHS) là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được áp dụng đối với người nào đã thực hiện hành vi phạm tội do pháp luật hình sự (PLHS) quy định, đồng thời là một trong những chế định cơ bản và quan trọng nhất của Luật hình sự Việt Nam và được ghi nhận tại các Điều 2, 8-16 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999. ...

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 95 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tnhs trong đồng phạm
p_strCode=tnhstrongdongpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2