intTypePromotion=1
ADSENSE

Tố chất người bán hàng

Xem 1-20 trên 402 kết quả Tố chất người bán hàng
 • Bài viết Đánh giá chất lượng dịch vụ ví điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng phân tích các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng đối với việc sử dụng ví điện tử nhằm tìm ra cơ sở xây dựng những biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hình thức thanh toán hiện đại này.

  pdf15p vihermione 23-12-2022 57 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Đại học Hutech khi mua hàng tại Ministop HUTECH đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đại học HUTECH khi mua hàng tại Ministop HUTECH. Từ đó Xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khi mua hàng tại Ministop ở HUTECH.

  pdf6p vizenvo 02-12-2022 18 1   Download

 • Bài viết Các nhân nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tiêu dùng đối với chất lượng dịch vụ của chuỗi cửa hàng bách hoá xanh tại thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng trong bối cảnh khách hàng mua sắm tại cửa hàng BHX, để điều tra mức độ hài lòng của khách hàng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và chịu sự tác động của 6 yếu tố, bao gồm sự hài lòng, giá cả cảm nhận, chính sách cửa hàng, sự tin cậy, năng lực phục vụ của nhân viên, sự hữu hình.

  pdf5p vizenvo 02-12-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 - Chương 7: Tài chính quốc tế. Sau khi hoàn thành chương này, người học có thể: phân biệt được các loại tỷ giá; giải thích được hiện tượng mất giá và tăng giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác; giải thích được bản chất của tỷ giá cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p hanlamcoman 26-11-2022 12 3   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm online: Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Kon Tum y tiến hành nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm online ở thành phố Kon Tum theo cách tiếp cận toàn diện các yếu tố từ quá trình trước khi mua, trong khi mua và sau khi mua của người tiêu dùng.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 22 0   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho mỗi người học hiểu biết được nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sự ra đời của Đảng và những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng của Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn.

  doc137p dongcoxanh25 12-07-2022 23 4   Download

 • Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng nâng cao (Advanced non-bank financial institutions management) nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu và nâng cao về quản trị NBFIs, khả năng tổ chức và ứng xử với các tình huống quản trị NBFIs ở tầm chiến lược; giúp người học trải nghiệm và nâng cao các kỹ năng phân tích, phán đoán và ra quyết định quản trị NBFIs, đáp ứng các yêu cầu chuẩn hóa chất lượng quản trị các NBFIs theo chuẩn mực quốc tế.

  pdf32p charaznable 06-06-2022 35 2   Download

 • Quyết định số 3277/2021/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  doc23p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Luật sư và thẩm phán là hai tên nghề nghiệp có thể nói là rất quen thuộc đối với hầu hết mọi người. Các ngành nghề này đều luôn có yêu cầu về khả năng chuyên môn rất cao, cùng quá trình rèn luyện rất khắc khe nhằm đảm bảo rằng người giữ các vị trí này có đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để hành nghề. Song, yếu tố quan trọng hàng đầu đó vẫn là bằng cử nhân Luật. Vì vậy, nếu các bạn sinh viên có đam mê và luôn mơ ước trở thành luật sư, thẩm phán hoặc kiểm sát viên, thì bạn phải nên thật sự nghiêm túc và xác định phương hướng phát triển bản thân trong ngành ngay từ khi bắt đầu học năm nhất.

  pdf2p cucngoainhan7 08-02-2022 25 1   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ bản chất và sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại NHTM ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf97p badbuddy02 24-01-2022 7 0   Download

 • ầm cố chứng khoán là việc các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín dụng cho vay tiền để đầu tư chứng khoán, tài sản đảm bảo là chứng khoán. Đây thực chất là một dạng quan hệ hợp đồng giữa bên cầm cố (người đầu tư) và bên nhận cầm cố (ngân hàng). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản hợp đồng sau đây.

  doc8p nguyenhoangthien92 11-01-2022 17 0   Download

 • (NB) Giáo trình Sinh lý dinh dưỡng trang bị những kiến thức cơ bản cho học sinh các trường trung cấp nghề chế biến món ăn biết được những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, tầm quan trọng của dinh dưỡng tới sức khỏe con người, quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Chức năng dinh dưỡng của dinh dưỡng đối với cơ thể con người và khẩu phần ăn hợp lý về số lượng và chất lượng đối với từng lứa tuổi, từng loại lao động.

  pdf69p caphesuadathembotngot 26-12-2021 44 7   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu sau: Xác định các yếu tố về CLDV cung cấp điện ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân tỉnh Cà Mau; đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh Cà Mau về CLDV cung cấp điện; dựa trên kết quả phân tích tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao CLDV cung cấp điện đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf95p guitaracoustic04 20-12-2021 21 1   Download

 • (NB) Giáo trình Tổ chức kinh doanh nhà hàng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động kinh doanh trong khách sạn. Giáo trình có kết cấu 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Khái quát về tổ chức kinh doanh nhà hàng, cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh nhà hàng, tổ chức bộ máy kinh doanh nhà hàng.

  pdf39p cucngoainhan5 08-12-2021 27 3   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành để tìm hiểu rõ hơn mối quan hệ của các yếu tố tác động đến niềm tin của khách hàng trong mua sắm online bao gồm chất lượng dịch vụ, cụ thể là: sự chính trực, sự phản hồi, sự bảo mật và riêng tư; Thông tin truyền miệng, danh tiếng của người bán; công nghệ, cụ thể là: Sự dễ dàng sử dụng của một website, sự tiện ích của website, chất lượng và thiết kế website.

  pdf10p vimichaeldell 04-12-2021 43 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng tại siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Thanh Hoá đã tiến hành khảo sát 250 khách hàng tại hệ thống các siêu thị, kết hợp với việc sử dụng phần mềm thống kê SPSS 20.0 để phân tích, kết quả cho thấy sản phẩm, giá bán, quy trình, phân phối, cơ sở vật chất, xúc tiến là những nhân tố tác động mạnh nhất đến hành vi chọn kênh mua hàng tại siêu thị.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 57 2   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ bản chất và sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi NTD sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại NHTM và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD sử dụng dịch vụ thẻ tại NHTM ở Việt Nam.

  pdf72p caphesuadathemhanh 02-12-2021 18 1   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là khám phá bản chất của hành vi tẩy chay và các thành phần tác động đến hành vi tẩy chay hàng hóa có xuất xứ TQ của người tiêu dùng Việt Nam. So sánh điểm tương đồng và khác biệt của các thành phần được khám phá với các nghiên cứu trước. Đồng thời đề xuất mô hình nghiên cứu và kiểm định các yếu tố tác động đến hành vi tẩy chay.

  pdf29p beloveinhouse10 28-11-2021 12 0   Download

 • Bài viết chỉ ra 05 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, bao gồm: Mục đích truy cập, Mức độ thực tế ảo, Phản hồi, Sự vui tươi, và Hành vi khám phá. Nghiên cứu này còn chỉ ra phương hướng để các nhà bán lẻ đa nền tảng có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng của người tiêu dùng đa kênh.

  pdf7p vilarrypage 13-11-2021 35 1   Download

 • Bài giảng Logistics: Chương 2 Dịch vụ khách hàng trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò, và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng; Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; Qui định của Nhà nước về dịch vụ khách hàng trong logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p caphesuadathemchanh 25-10-2021 36 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tố chất người bán hàng
p_strCode=tochatnguoibanhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2