intTypePromotion=1
ADSENSE

Tờ khai quyết toán

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tờ khai quyết toán
 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số: 03 /TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2002/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc3p lananh 17-07-2009 3311 412   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN cuối năm.

  doc3p meomeo 07-07-2009 2569 348   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc2p catbui 07-07-2009 2657 297   Download

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Dùng cho cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế theo Mẫu số: 06A/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

  xls3p lananh 17-07-2009 6536 283   Download

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số: 04/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

  xls6p lananh 17-07-2009 710 260   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số: 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm ....... [02] Họ và tên cá nhân:……………....………...………………....................... [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: …………....………...…………….………………… [05] Điện thoại:…….......…..[06] Fax:……..…….... [07] Email:…………….. Đơn vị tính: đồng Việt Nam STT Tổng thu nhập chịu thuế 1...

  pdf1p butanyc 19-08-2010 651 150   Download

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế GTGT Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT) theo Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc2p lananh 16-07-2009 1196 144   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 607 115   Download

 • Tài liệu tham khảo Mãu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

  xls20p duongtuan2khn 02-08-2010 359 67   Download

 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) theo Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

  doc5p lananh 16-07-2009 866 64   Download

 • Mẫu tờ khai quyết toán phí lệ phí (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) Mẫu số: 02/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 586 52   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Mẫu số: 03/TAIN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  xls2p meomaythongminh 12-08-2010 209 33   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu số: 05/QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) là Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) sau đây.

   

  doc3p nhtanhbi 28-07-2015 209 13   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài ; Mẫu số: 02/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

  pdf3p meomaythongminh 12-08-2010 196 11   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 KK-BH) dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 10 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 02 QTT-TNCN) áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 26-02-2021 21 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 05 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 9 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 06 KK-TNCN) dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

  doc2p ocmo999 26-02-2021 10 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 09 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 6 0   Download

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 13 KK-TNCN) dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p ocmo999 26-02-2021 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tờ khai quyết toán
p_strCode=tokhaiquyettoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2