intTypePromotion=1
ADSENSE

Tố tụng luật dân sự

Xem 1-20 trên 781 kết quả Tố tụng luật dân sự
 • Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ cơ bản là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (Điều 1 BLDS 2005). Nhóm quan hệ tài sản: Là quan hệ giữa người và người thông qua một tài sản nhất định. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc150p sunnywinter85 22-01-2010 2676 1205   Download

 • Hiệu lực của Bộ luật dân sự: Bộ luật dân sự được áp dụng đối với quan hệ dân sự được xác lập từ ngày Bộ luật này có hiệu lực, trừ trường hợp được Bộ luật này hoặc nghị quyết của Quốc hội có quy định khác. Bộ luật dân sự được áp dụng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  doc168p thanhnguyenppt 30-12-2010 1685 1037   Download

 • Năm 1989 ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự; tiếp đến năm 1994 ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; năm 1996 ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án lao động

  pdf67p vascaravietnam 21-08-2012 582 139   Download

 • Song thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật của n ước ta cho thấy nhiều văn bản pháp luật đều khoanh vùng áp dụng của các văn bản đó, không có quy định về mối quan hệ với BLDS nên hiệu lực áp dụng của BLDS đã bị hạn chế rất nhiều.

  pdf17p vascaravietnam 21-08-2012 303 95   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 102 năm 2010 về hướng đẫn thi hành luật dân sự', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc23p shareag 05-04-2011 208 60   Download

 • Bài giảng Luật Dân sự: Chương 8 có nội dung trình bày khái niệm về Luật Dân sự, một số nội dung cơ bản của Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự và một số nội dung liên quan khác.

  ppt41p connhangheo91 30-06-2014 153 56   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - Luật dân sự, hôn nhân - gia đình và tố tụng dân sự được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về Luật dân sự và hôn nhân gia đình (khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh; một số chế định cơ bản); tố tụng dân sự (khái niệm, giải quyết vụ án dân sự).

   

  ppt60p thuytrang_9 04-09-2015 187 37   Download

 • Chương 7 Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự trình bày về các vấn đề lý luận liên quan đến 2 bộ luật quan trọng, liên quan đến cuộc sống. Bài giảng được trình bày khoa học, dễ hiểu.

  pdf40p six_12 12-03-2014 195 27   Download

 • Tài liệu "Luật dân sự và tố tụng dân sự" biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc, trình bày các nội dung về luật dân sự và luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết thông qua tài liệu này.

  pdf20p voer_me 12-12-2014 92 27   Download

 • Bài giảng với các nội dung khái niệm chung về luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự, thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, những nội dung cơ bản của tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảnh để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf53p nuber_12 27-08-2013 133 11   Download

 • Bộ luật Dân sự nhìn dưới góc độ nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN Thực trạng pháp luật về bảo vệ người làm chứng Trong quy định của BLTTHS năm 1988, người làm chứng được xác định là người tham gia tố tụng theo nghĩa vụ và không có quy định cụ thể nào nhằm bảo vệ người làm chứng trước nguy cơ bị đe doạ gây thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ. BLTTHS năm 2003 có những thay đổi cơ bản khi quy định về người làm chứng....

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 69 8   Download

 • Bài giảng Pháp Luật Việt Nam đại cương: Bài 5 - Khái quát về luật hình sự, luật tố tụng hình sự. Bài giảng được biên soạn với nội dung hai phấn: Luật dân sự, luật tố tụng. Để hiểu rõ hơn về bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc13p nvtamanhs11 30-08-2016 49 4   Download

 • Trong điều kiện của nền kinh tế hiện nay khi mà các giao dịch dân sự, thương mại được xác lập ngày càng nhiều thì các tranh chấp, kiện tụng cũng theo đó ngày một gia tăng. Thế chấp tài sản được coi là một trong những công cụ pháp lý hữu hiệu để hạn chế những rủi ro có thể nảy sinh từ các giao dịch vay vốn, tín dụng. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là yếu tố cốt lõi của quan hệ thế chấp, xuyên suốt toàn bộ quá trình xác lập và thực hiện hợp đồng thế chấp, đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quan hệ.

  pdf12p 035522894 17-04-2020 36 4   Download

 • Các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã hình thành một cơ chế pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng “yếu thế” khi tham gia giao dịch dân sự, đồng thời cũng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể có liên quan trong giao dịch dân sự do các đối tượng nêu trên thực hiện.

  pdf6p vimadrid2711 13-12-2019 22 3   Download

 • Đề tài “Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự” nhằm làm rõ các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền tố tụng của đương sự, luận giải những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong bảo đảm quyền tố tụng của đương sự, từ đó đề xuất những yêu cầu, kiến nghị nhằm bảo đảm tốt hơn quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự ở Việt Nam là vấn đề có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

  pdf25p hanh_tv27 16-04-2019 9 1   Download

 • Bài viết nêu quan điểm và xác định vai trò của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự trong việc bảo đảm thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013; nêu và phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Trong đó tập trung phân tích một số quy định chủ yếu của hai Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền dân sự; đồng thời nêu một số ý kiến về vấn đề bảo đảm thực thi pháp luật về các quyền đó.

  pdf14p vimariecurie2711 01-08-2019 23 1   Download

 • Pháp luật hình thức và pháp luật nội dung luôn có mối liên hệ mật thiết. Việc đảm bảo sự phù hợp giữa các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) và Bộ luật dân sự (BLDS) là một yêu cầu cần thiết trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Bài viết này tập trung làm rõ sự tương thích và không tương thích giữa pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự về vấn đề tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

  pdf8p vimanama2711 28-07-2020 55 1   Download

 • Bài viết phân tích những điểm tương thích trong quy định về người đại diện của đương sự theo pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự của Việt Nam và một số vướng mắc nhằm đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về một số nội dung liên quan đến vấn đề này

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 6 0   Download

 • Theo Điều 9 Bộ luật dân sự (BLDS), tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ; khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân ự hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi vi phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi ...

  doc21p truongquan90 25-11-2011 412 212   Download

 • Trong tố tụng dân sự, quyền tự định đoạt biểu hiện ở khả năng khi tham gia tố tụng, các đương sự tự do định đoạt các quyền, phương tiện tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước các xâm hại. Đó cũng là quan niệm chung nhất được pháp luật tố tụng dân sự của nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận, áp dụng và trở thành một nguyên tắc tố tụng cơ bản.

  doc10p vituonglan 19-08-2011 365 128   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tố tụng luật dân sự
p_strCode=totungluatdansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2