Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Xem 1-12 trên 12 kết quả Tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
 • Trước yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của chế định các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, đánh giá tình hình tội phạm và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm này.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 8 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nhằm nâng cao nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc xét xử đối với tội phạm này, qua đó hạn chế oan, sai và vi phạm pháp luật trong thực tiễn xét xử. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, học viên chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề về các tội xâm phạm TTQLHC dưới góc độ Luật hình sự, chủ yếu trên cơ sở các quy định trong BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

  pdf35p truongtien_04 10-03-2018 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về TNHS đối với các tội xâm phạm TTQLHC, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ và định hướng cho việc tiếp tục hoàn thiện và bảo đảm hiệu quả quy định của BLHS Việt Nam về TNHS đối với các tội phạm này trên cả phương diện lập pháp và thực tiễn.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 5 3   Download

 • Bình luận khoa học Bộ Luật Hình sự 1999 - Quyển 2: Phần các tội phạm cụ thể gồm những nội dung sau: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Mời tham khảo.

  pdf287p lanlan38 02-04-2013 280 154   Download

 • Một số điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Bộ luật hình sự năm 1999 Theo các nhà khoa học của CHLB Đức, phạm vi của luật hình sự vượt ra ngoài BLHS; có số lượng lớn các luật thuộc tất cả các lĩnh vực của pháp luật chứa đựng các quy phạm pháp luật quy định hành vi bị đe doạ bị xử lí bằng hình phạt. Người ta gọi tập hợp các quy phạm pháp luật hình sự nằm ngoài BLHS là Pháp luật hình sự phụ (Nebenstrafrecht)...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 63 9   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật Hình sự (BLHS) hiện hành và thực tiễn áp dụng, tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 101 15   Download

 • Điề u 257. Tội chống người thi hành công vụ 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm : a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần;...

  pdf26p vietcuong19 02-06-2011 121 13   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương 26 trình bày các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhằm mục tiêu cung cấp công cụ để định tội danh đối với các hành vi phạm tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

  ppt47p hoa_dai91 25-06-2014 35 13   Download

 • Giáo trình "Luật Hình sự Việt Nam: Phần 2" trình bày về phương pháp định tội, xác định khung hình phạt các tội phạm về: xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính, tội phạm chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm quân nhân, tội phá hoại hòa bình chống loài ngư...

  pdf279p thuytrangseven 30-09-2014 553 298   Download

 • 1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. ...

  pdf26p doxuan 07-07-2009 2007 120   Download

 • Tham khảo cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Tập 8: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và các tội phạm về môi trường giúp bạn đọc nắm được các đặc điểm tội phạm và những tội phạm cụ thể về tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính và các tội phạm về môi trường.

  doc223p g8duchung 27-09-2014 312 147   Download

 • Quyết định số 363/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với những người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

  pdf2p lawvhxh17 19-11-2009 62 5   Download

Đồng bộ tài khoản