intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan kiểm toán

Xem 1-20 trên 1714 kết quả Tổng quan kiểm toán
 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Giải thích được bản chất của hoạt động kiểm toán. Phân biệt các loại hình kiểm toán. Trình bày những nội dung cơ bản của môi trường kiểm toán.

  pdf35p alt_12 24-07-2013 143 8   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng nhằm trình bày về đối tượng, nhiệm vụ và đặc điểm của kế toán ngân hàng, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của kế toán, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị ngân hàng, tài khoản hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng, chứng từ kế toán ngân hàng.

  pdf18p good_12 30-06-2014 354 23   Download

 • Hiểu được kết cấu chung của một tài khoản kế toán và kết cấu của các TKKT chủ yếu. Thực hiện được các định khoản kế toán và chỉ ra được các quan hệ đối ứng. Phân biệt được kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Nắm được cơ bản hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Nhớ được kết cấu một số tài khoản đặc biệt trong bảng hệ thống tài khoản kế toán...

  pdf31p page_12 14-08-2013 82 10   Download

 • Trong đó có cả quá trình cổ phần hóa các tổ chức thuộc khu vực công, thay đổi vai trò và trách nhiệm của các tổ chức thuộc khu vực công trong việc cung cấp các dịch vụ theo luật định. Cổ phần hóa DNNN - khu vực công đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng đem lại các rủi ro cụ thể. Bài viết cung cấp tổng quan về vai trò then chốt của các cơ quan Kiểm toán Tối cao trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

  pdf4p vicross2711 26-06-2019 23 1   Download

 • Có nhiều định nghĩa khác nhau về nghề kiểm toán.Trong Qui chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 07/CP của Chính phủ ngày 29/1/94 có nêu: “ Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập về tính đúng đắn, hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội (gọi tắt...

  pdf203p can_loc 27-07-2012 285 103   Download

 • Chương 1. Tổng quan về kiểm toán - Theo tiến sĩ Rober N. Anthor (Đại học Harvard): “Kiểm toán là việc xem xét, kiểm tra các ghi chép kế toán bởi các Kiểm toán viên công cộng được thừa nhận độc lập và ở bên ngoài tổ chức kiểm tra".

  pdf50p ktouch_12 20-06-2013 197 75   Download

 • Khái niệm: Phương pháp kiểm toán chứng từ là phương pháp trong đó kiểm toán viên dựa trên phần thông tin tài chính được phản ánh ở trên các tài liệu kế toán để thu thập bằng chứng. Thực ra có thể coi phương pháp kiểm toán chứng từ như một phân hệ bao gồm những phương pháp kiểm toán.

  pdf50p alt_12 24-07-2013 243 42   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng:tổng quan về kiểm toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p can_loc 27-07-2012 183 33   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán được biên soạn theo chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề, với mong muốn cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về Kiểm toán. Giáo trình gồm 4 chương, phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu. Nội dung phần này trình bày tổng quan về kiểm toán, đối tượng và các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán.

  pdf48p sophantrotreu09 30-03-2016 165 32   Download

 • Bằng chứng kiểm toán: Là tất cả các tài liệu, thông tin do kế toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông tin này kế toán viên hình thành nên ý kiến của mình.

  pdf95p alt_12 24-07-2013 145 19   Download

 • Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng, giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện, do đây là một công việc khó và đòi hỏi trình độ phán xét của kiểm toán viên cần đạt ở mức độ khá cao.

  pdf8p alt_12 24-07-2013 158 16   Download

 • Kiểm toán là công việc kiểm tra, xác minh tính trung thực và hộ lý của các báo cáo tài chính đó. Kiểm toán giúp công chúng quan tâm có thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của một công ty.

  pdf14p alt_12 24-07-2013 105 14   Download

 • Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của một cuộc kiểm toán độc lập, là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán độc lập và công bố nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.

  pdf30p alt_12 24-07-2013 134 12   Download

 • Ý nghĩa trọng yếu của lập kế hoạch kiểm toán: xác định nội dung, lịch trình và phạm vi thủ tục kiểm toán. Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót.

  pdf17p alt_12 24-07-2013 125 8   Download

 • Bài viết sau nhằm đưa ra tổng quan về các mẫu thực hành tốt về kiểm toán nội bộ, đặc biệt trong lĩnh vực công. Bài viết cũng xác định các yếu tố chính cần có để tối đa hóa giá trị của kiểm toán nội bộ, từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ cho các cơ quan công quyền trong việc quyết định liệu có nên và bằng cách nào tạo nên hay tăng cường chức năng hiện có của kiểm toán nội bộ.

  pdf7p vicross2711 26-06-2019 42 4   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Tổng quan về kiểm toán & môi trường kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, môi trường của hoạt động kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p tieu_vu10 15-04-2018 39 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tổng quan về kế toán ngân hàng', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p tuanc2k8 09-05-2011 475 227   Download

 • Báo cáo thực tập tổng hợp: Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam có cấu trúc gồm ba chương với những nội dung cơ bản sau tổng quan về công ty TNHH Deloitte Việt Nam; đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam; một số nhận xét và kiến nghị về hoạt động của công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

  doc51p tututhoi 16-03-2015 651 101   Download

 • Sau khi Luật Kiểm toán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang trực thuộc Quốc hội; vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu theo sự đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội sau khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 7 năm, có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Sửa đổi này được đưa ra nhằm đảm bảo việc kiểm soát ngân sách nhà nước...

  pdf62p lanlan38 02-04-2013 103 15   Download

 • Tại đại hội INCOSAI XXII được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất vào tháng 12 năm 2016 nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận trong đó có việc thông qua Bộ Chuẩn mực INTOSAI đối với các hướng dẫn nghiệp vụ (IFPP) tổng hợp cả 3 thành tố: Các nguyên tắc INTOSAI (INTOSAI – P), các chuẩn mực INTOSAI (ISSAI) và hướng dẫn INTOSAI (GUIDS). IFPP sẽ thay thế cho bộ chuẩn mực ISSAI đang được áp dụng.

  pdf6p vicross2711 26-06-2019 33 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan kiểm toán
p_strCode=tongquankiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2