intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng quan kiểm toán

Xem 1-20 trên 1998 kết quả Tổng quan kiểm toán
 • Bài viết Thuê ngoài kiểm toán nội bộ: Hướng tiếp cận cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổng quan các nghiên cứu đã công bố để tìm hiểu lí do hình thành việc thuê ngoài, động cơ thuê ngoài, các bất lợi của việc thuê ngoài, các đối tượng thuê ngoài, các đối tượng cung cấp dịch vụ thuê ngoài và các nhân tố ảnh hưởng đến thuê ngoài KTNB.

  pdf8p vifalcon 18-05-2023 8 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu vĩ mô được thu thập từ tổng cục thống kê và dữ liệu tài chính được thu tập từ báo cáo tài chính kiểm toán của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021 tạo thành bộ dữ liệu gồm 150 quan sát.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 2   Download

 • Tài liệu "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán; Kế toán kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p vicharlie 07-04-2023 8 4   Download

 • Phần 1 cuốn "Tuyển tập bài tập nguyên lý kế toán có bài giải" trình bày các nội dung: Tổng quan về kế toán, bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản kế toán, kế toán kép, tính giá các đối tượng kết toán, chứng từ kế toán và kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf124p besfriend02 14-04-2023 4 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án "Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía Nam Việt Nam" là xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của thông tin kế toán đến ra quyết định chiến lược và hiệu quả hoạt động của các DN thương mại tại các tỉnh thành phía nam VN. Bên cạnh đó nghiên cứu kiểm định ảnh hưởng gián tiếp của thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động thông qua ra quyết định chiến lược.

  pdf344p chieuchieu02 19-04-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án "Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía Nam Việt Nam" là xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của thông tin kế toán đến ra quyết định chiến lược và hiệu quả hoạt động của các DN thương mại tại các tỉnh thành phía nam VN. Bên cạnh đó nghiên cứu kiểm định ảnh hưởng gián tiếp của thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động thông qua ra quyết định chiến lược.

  pdf27p chieuchieu02 19-04-2023 1 1   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản lý kê khai và kế toán thuế trình bày các nội dung chính như kiến thức chung về đăng ký thuế phục vụ cho công tác kiểm soát thông tin đăng ký thuế; kiểm soát thông tin đăng ký thuế; tổng hợp tình hình biến động mã số thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p hoangnhanduc06 14-04-2023 8 5   Download

 • Phần 1 giáo trình "Kiểm toán căn bản" trình bày các nội dung: Tổng quan về kiểm toán; báo cáo kiểm toán; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên; mục tiêu kiểm toán; bằng chứng kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p besfriend01 02-04-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng được biên soạn nhằm phục vụ mục đích giảng dạy học phần và làm tài liệu tham khảo cho những ai tham gia học phần nhưng muốn tìm hiểu lĩnh vực kiểm toán và tiết kiệm năng lượng. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan; hệ thống quản lý năng lượng; kiểm toán năng lượng; phân tích kinh tế kỹ thuật; thiết kế thiết toà nhà xanh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf94p besfriend01 02-04-2023 2 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu tăng cường dầm bê tông cốt thép bằng dầm bê tông cốt thép" nhằm xây dựng được mô hình tính toán xác định toàn bộ quá trình làm việc của kết cấu dầm BTCT được tăng cường khả năng chịu lực bằng TRC, có xét đến trạng thái đang chịu lực của dầm khi được tăng cường; Xác định được một số tính chất cơ học quan trọng của bê tông cốt lưới dệt với bê tông được sản xuất ở Việt Nam. Kiểm chứng được bằng thực nghiệm các mô hình tính toán đã đề xuất về việc tăng cường sức kháng uốn và sức kháng cắt cho dầm BTCT bằng TRC...

  pdf27p kimphuong555 08-04-2023 2 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu tăng cường dầm bê tông cốt thép bằng bê tông cốt lưới dệt" nhằm xây dựng được mô hình tính toán xác định toàn bộ quá trình làm việc của kết cấu dầm BTCT được tăng cường khả năng chịu lực bằng TRC, có xét đến trạng thái đang chịu lực của dầm khi được tăng cường; Xác định được một số tính chất cơ học quan trọng của bê tông cốt lưới dệt với bê tông được sản xuất ở Việt Nam. Kiểm chứng được bằng thực nghiệm các mô hình tính toán đã đề xuất về việc tăng cường sức kháng uốn và sức kháng cắt cho dầm BTCT bằng TRC;...

  pdf27p kimphuong555 08-04-2023 3 2   Download

 • Tác phẩm Mùa xuân vắng lặng ra đời gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội Mỹ, như một hồi chuông cảnh tỉnh về môi trường. Mùa xuân vắng lặng không chỉ khởi xướng nên phong trào môi trường mạnh mẽ, mà còn là tiền đề cho việc ra đời nhiều bộ luật và cơ quan kiểm soát chặt chẽ sau này. Ngoài lệnh cấm bán thuốc trừ sâu tổng hợp DDT trên toàn nước Mỹ vài năm sau đó, cuốn sách của Carson còn là khởi nguồn của Đạo luật nước và Không khí sạch, Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, dẫn đến sự ra đời của ngày Trái Đất, và đặc biệt là Cơ quan Bảo vệ Môi trường do Tổng thống nixon thành lập năm 1970.

  pdf236p runthenight08 13-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Đánh giá an toàn đập bê tông Đầm Lăn Sơn La từ số liệu quan trắc ứng suất - biến dạng đưa ra một số đánh giá sự an toàn của đập về trạng thái ứng suất – biến dạng từ số liệu quan trắc. Qua đó, kiểm chứng mô hình tính toán ứng suất – biến dạng bằng phần mềm CADAM của Canada.

  pdf3p visybill 22-03-2023 2 1   Download

 • Luận văn "Lập hồ sơ thanh toán và kiểm soát các chi phí phát sinh tại dự án The Opera Residence" trình bày những vấn đề chung về công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng và quản lý phát sinh; tổng quát về công ty và dự án; hồ sơ thanh toán và kiểm soát các chi phí phát sinh.

  pdf160p starandsky08 05-03-2023 4 3   Download

 • Luận văn "Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Cơ quan công Đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang" trình bày cơ sở lý luận về Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt - AICA và Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang; kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình "Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang".

  pdf116p starandsky08 05-03-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1 trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính. Phần này gồm có 8 chương như sau: Chương thứ nhất: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán; Chương thứ hai: Mục tiêu kiểm toán tài chính; Chương thứ ba: Bằng chứng kiểm toán; Chương thứ tư: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; Chương thứ năm: Xây dựng kế hoạch kiểm toán; Chương thứ sáu: Thực hiện kế hoạch kiểm toán; Chương thứ bảy: Kết thúc kiểm toán; Chương thứ tám: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf230p runthenight07 13-03-2023 14 6   Download

 • Cuốn sách Lý thuyết, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản được biên soạn cập nhật theo Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế và Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam mới nhất được ban hành năm 2013. Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương. Phần 1 sau đây gồm có 3 chương như sau: Chương thứ nhất: tổng quan về kiểm toán; chương thứ hai: kiểm soát nội bộ; chương thứ ba: các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán tài chính.

  pdf116p runthenight07 13-03-2023 5 4   Download

 • Mục tiêu tổng thể của cuốn sách "Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật" là cải thiện an toàn thực phẩm thông qua quản trị tốt hơn ở Việt Nam. Nhằm tăng cường khung quản lý để kiểm soát sức khỏe thực vật và thuốc bảo vệ thực vật trong ngành hàng rau quả cũng như sản phẩm khác thông qua việc áp dụng các quy tắc và tiêu chuẩn cũng như cải thiện công tác mở cửa thị trường.

  pdf96p lekhanhphuong05 21-03-2023 3 1   Download

 • Sổ tay Nghiệp vụ kiểm tra thủ tục hành chính: Phần 1 (Tài liệu dành cho cán bộ, công chức làm công tác đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum) gồm các chuyên đề sau: tổng quan về kiểm soát thủ tục hành chính; tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính; tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p bapluoc06 16-03-2023 6 2   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan về kiểm toán nội bộ, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p starandsky09 17-03-2023 7 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan kiểm toán
p_strCode=tongquankiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2