intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng quan về lập trình

Xem 1-20 trên 2103 kết quả Tổng quan về lập trình
 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm được tổng quan về báo cáo tài chính: khái niệm, phân loại, tác dụng của báo cáo tài chính doanh nghiệp; nắm vững phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; vận dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 0 0   Download

 • Cẩm nang về khuyết tật học tập: Phần 1 gồm có 9 chương sau: Chương 1 tổng quan về khuyết tật học tập, chương 2 nghiên cứu trong lĩnh vực khuyết tật học tập, chương 3 luật pháp, chương 4 giáo dục sớm cho học sinh có nguy cơ khuyết tật học tập, chương 5 quy trình nhóm hỗ trợ học tập, chương 6 đánh giá chính thức và xác định học sinh khuyết tật học tập, chương 7 xây dựng và lập kế hoạch giáo dục cho học sinh khuyết tật học tập, chương 8 quản lý lớp học, chương 9 những vấn đề về quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf229p runordie1 06-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Việt Nam 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan báo cáo tài chính doanh nghiệp; lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp; qui định kế toán về lập và trình bày báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p hidetoshidekisugi 15-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA; hướng dẫn tra cứu tài liệu hướng dẫn trong quá trình sử dụng; tạo dữ liệu kế toán; đăng ký GPSD;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 27 1   Download

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về siêu văn bản; Các thành phần của Web; Phân loại trang Web; Một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p tomjerry010 14-06-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 9: PHP framework cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ quản trị nội dung (CMS) là gì; Mô hình MVC; tổng quan về Joomla;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p tomjerry010 14-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p tomjerry010 14-06-2022 4 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí "Nghiên cứu giảm phát thải độc hại của động cơ diesel đang lưu hành bằng phương pháp luân hồi khí thải kết hợp bổ sung khí hydro" trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu tổng quan về các biện pháp giảm phát thải độc hại cho động cơ diesel từ đó chọn giải pháp nghiên cứu cho động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam; Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống EHSy cho động cơ diesel R180.

  pdf150p viabigailjohnson 10-06-2022 5 2   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 3: Kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị thu ngân sách nhà nước trong lập kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước; kế toán quản trị trong quá trình quyết toán thu ngân sách nhà nước;...

  pdf33p charaznable 06-06-2022 12 1   Download

 • (NB) Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế đầu tư; những nội dung chủ yếu về một dự án đầu tư; tổ chức quản trị thực hiện dự án; quản lý thời gian và tiến độ dự án đầu tư; dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf174p tomjerry001 09-06-2022 13 2   Download

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính với mục tiêu giúp các bạn hiểu được tổng quan về hệ thống máy tính; hiểu được chức năng của các thành phần chính trên hệ thống máy tính; hiểu các bước thực hiện lắp ráp, cài đặt và bảo trì một hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf168p tomjerry001 09-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: đặc điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; vai trò và nguyên tắc kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; nguyên tắc và nội dung tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p charaznable 06-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Chương 2: Hệ thống thông tin kế toán doanh thu. Chương cung cấp cho học viên những kiến thức: tổng quan về chu trình kế toán doanh thu; thu thập dữ liệu doanh thu; xử lý thông tin doanh thu; cung cấp thông tin doanh thu; kiểm soát hệ thống thông tin kế toán doanh thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p charaznable 06-06-2022 8 0   Download

 • Mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu là mẫu đơn trình báo về việc mất hộ chiếu phổ thông, mất thẻ thông hành. Mẫu được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p hoababytrang2510 04-06-2022 0 0   Download

 • Về hiện trạng của việc phân tích hệ thống năng lượng của TP HCM, chúng tôi đã thực hiện (i) tổng kết lại các nghiên cứu (nghiên cứu và giới thiệu tư liệu về các cách tiếp cận để lập mô hình tiêu thụ năng lượng tại các Siêu đô thị, nghiên cứu và giới thiệu tư liệu các các cuộc điều tra và khảo sát về việc sử dụng năng lượng và hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tại các khu nhà ở tại TP HCM và Việt Nam.

  pdf14p vimarissamayer 02-06-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày tổng quan về truyền thống cách mạng của nhân dân làng Kế Võ (Vinh Xuân – Phú Vang – Thừa Thiên Huế) giai đoạn 1930 – 1954. Qua các chặng đường đấu tranh, nhân dân Kế Võ đã vượt qua mọi gian nan, thử thách, quyết tâm bảo vệ truyền thống yêu nước. Nhiều người con của làng đã ngã xuống không tiếc thương xương máu của mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 1. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về báo cáo tài chính hợp nhất; một số khái niệm cơ bản; mục đích và phạm vi của báo cáo tài chính hợp nhất; trách nhiệm, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p charaznable 06-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 2. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất; qui định hợp nhất báo cáo tài chính; trình tự lập và trình bày Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf135p charaznable 06-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật sẽ trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về cơ khí, giúp người học hiểu được bản chất các mối lắp ghép, hiểu được cấu tạo và biết cách sử dụng một số dụng cụ đo thông dụng, một trong những kỹ năng rất quan trọng của người thợ sửa chữa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc133p vuphuongem 05-06-2022 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổng quan về lập trình
p_strCode=tongquanvelaptrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2