intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng sản phẩm quốc nội

Xem 1-20 trên 286 kết quả Tổng sản phẩm quốc nội
 • Giáo trình "Kinh tế học (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp)" trình bày những nội dung chính sau đây: Tổng quan về kinh tế học; Cung - cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; Thất nghiệp và lạm phát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf140p gaupanda022 09-04-2024 3 2   Download

 • Tài liệu học tập Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đại cương về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội; tổng cầu và chính sách tài khóa; tiền tệ và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf153p khanhchi090625 08-04-2024 5 4   Download

 • Bài viết "Phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam góp phần đảm bảo an sinh xã hội" muốn đề cập thông qua 3 nội dung chính: (1) Sự cần thiết của sản xuất nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp với an sinh xã hội; (2) Thực trạng triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam; (3) Một số khuyến nghị phát triển bảo hiểm nông nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 1 1   Download

 • Bài viết nhận diện tác động của nợ công đến hoạt động đầu tư tại 197 quốc gia trong giai đoạn từ 1980 đến năm 2022. Dựa trên ước lượng mô hình hồi quy đa biến với dữ liệu bảng, bài viết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy, nợ công có tác động đáng kể đến hoạt động đầu tư của các quốc gia.

  pdf5p visergey 14-03-2024 4 3   Download

 • Bài giảng "Chính sách phát triển: Bài 1 - Định nghĩa về phát triển" trình bày các nội dung chính sau đây: đo lường phát triển, tổng sản phẩm nội quốc, dòng thu nhập và chi tiêu, công nghiệp hóa và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf18p kimphuong1144 04-12-2023 8 3   Download

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực hợp tác xã trong tất cà các ngành kinh tế quốc dân, thuộc địa phương trong cả nước từ năm 2008 đến năm 2011 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điểu tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

  pdf78p hoahogxanh06 09-11-2023 5 4   Download

 • Cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và Thuỷ sản năm 2016 nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản và nông thôn để phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương; phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông ngh...

  pdf212p minhquan0791 02-11-2023 6 2   Download

 • Mục đích chủ yếu của TĐT NTNN 2011 là thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản để: Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới;...

  pdf388p minhquan0791 02-11-2023 5 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Những chủ đề kinh tế học hiện đại (Issues in economics today)" gồm những nội dung chính sau: các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi suất và giá trị hiện tại; tổng cầu và tổng cung; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p vankhinh0210 15-10-2023 6 5   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vĩ mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp.

  pdf68p kimphuong1124 23-08-2023 11 5   Download

 • Bài nghiên cứu xem xét ngành công nghiệp điện tử vùng kinh tế trọng điểm phía Nam từ mô hình lý thuyết Cực tăng trưởng trong Kinh tế học vùng, đặt biệt là sự phân kỳ tác động lan tỏa ròng của ngành theo thời gian của ngành công nghiệp điện tử đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị cho sự phát triển ngành trong điều kiện hội nhập quốc tế.

  pdf17p tueman05 24-07-2023 7 3   Download

 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và định hướng phát triển tỉnh Bình Thuận (2020-2025) gồm các nội dung chính như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 2015-2020 tỉnh Bình Thuận; kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng đảng 2015-2020 tỉnh Bình Thuận; định hướng phát triển các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 2021-2025 tỉnh Bình Thuận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p dangnhuy08 15-05-2023 8 3   Download

 • Nội dung "Bài giảng Kinh doanh thương mại quốc tế: Phần 1" bao gồm 4 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại quốc tế; Chương 2: Môi trường kinh doanh thương mại quốc tế; Chương 3: Thị trường quốc tế và thị trường khu vực; Chương 4: Thị trường sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf63p hongbach205 27-02-2023 6 4   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong tại Đà Nẵng" đã tổng hợp cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua nói chung và ý định sử dụng sản phẩm thẻ của ngân hàng nói riêng, lý thuyết về các mô hình hành vi ý định sử dụng của người tiêu dùng; thiết lập mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ TDQT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p starandsky04 03-02-2023 17 13   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu tác động của xuất xứ của quốc gia đến ý định mua ô tô Nhật Bản" tổng hợp lý thuyết về nguồn gốc xuất xứ quốc gia, hình ảnh nguồn gốc xuất xứ quốc gia, thái độ và ý định mua sản phẩm ô tô của người tiêu dùng; tìm hiểu tác động của nguồn gốc xuất xứ quốc gia đến thái độ và ý định mua của người tiêu dùng đối với ô tô Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam và nhập khẩu từ Nhật Bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p starandsky03 24-01-2023 8 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế du lịch - Chương 1: Khái quát về kinh tế du lịch. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung về ngành du lịch; vai trò của du lịch trong nền kinh tế quốc dân; sự cần thiết và nội dung của kinh tế du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p diepvunhi 17-01-2023 17 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Tổng quan về kinh tế vĩ mô. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô; ngân sách chính phủ và nợ công; tiết kiệm và đầu tư trong nền kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p diepvunhi 17-01-2023 10 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Tổng sản phẩm quốc dân (GNP); Xác định sản lượng cân bằng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf85p trangdo0906 12-01-2023 7 2   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế vĩ mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) trang bị giúp cho sinh viên vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp…; Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p trangxanh0906 27-12-2022 23 6   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vĩ mô: Phần 1" có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô; Chương 2: Tổng sản phẩm quốc dân và thu nhập quốc dân; Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 giáo trình tại đây.

  pdf57p phuongyen205 21-12-2022 27 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2