Trắc nghiệ tài chính

Xem 1-5 trên 5 kết quả Trắc nghiệ tài chính
 • Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi. tổng hợp các câu hỏi tắc nghiệm giúp củng cố kiến thức môn tài chính tiền tệ

  pdf74p ducngoc1991 27-05-2011 113 38   Download

 • Câu 1: Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm: A. Bảng cân đối kế toán C. Báo cáo kết quả kinh doanh B. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh D. Tất cả đều đúng. báo cáo tài chính Đáp án: D Câu 2: Chọn phát biểu đúng: A. Doanh nghiệp có thể khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm theo kỳ kế toán cần lập báo cáo tài chính B. Doanh nghiệp không được khoá sổ kế toán lúc cuối tháng C.

  doc112p vanalaya 11-01-2013 349 145   Download

 • Câu 1 : ( 1,5 điểm) Lựa chọn phương án đúng nhất cho các câu sau: 1. Khi mua một TSCĐ về dùng cho hoạt động kinh doanh: a. Tổng Nguyên giá TSCĐ không thay đổi, mức trích khấu hao tăng b. Tổng Nguyên giá TSCĐ tăng, mức trích khấu hao không thay đổi c. Tổng Nguyên giá TSCĐ và mức trích khấu hao dều tăng d. Tất cả đáp án trên đều sai

  doc3p romdaica91 08-08-2012 482 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p chiplien253 29-10-2011 83 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p ducngoc1991 18-06-2011 70 10   Download

Đồng bộ tài khoản