intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm di truyền mendel

Xem 1-3 trên 3 kết quả Trắc nghiệm di truyền mendel
  • 1.Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: F1 sẽ dị hợp về bao nhiêu cặp gen? A. 2n B. 3n C. n D. 2n 2. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: tỷ lệ kiểu hình ở F2 là: A. (3:1)n B. (1:2:1)n C. 9:3:3:1 D. (1:1)n

    doc5p thanhdanh2009 17-09-2010 696 257   Download

  • 1. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng: A. Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau B. Có nhiều cặp tính trạng tương phản C. Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn D. Tự thụ phấn chặt chẽ 2. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: A. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng B. Cơ chế nhân đôi trong gian kì và sự tổ hợp trong thụ tinh ...

    doc12p thanhdanh2009 17-09-2010 309 109   Download

  • Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Mendel (1-20).Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

    pdf15p heoxinhkute2 22-08-2010 182 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Trắc nghiệm di truyền mendel
p_strCode=tracnghiemditruyenmendel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2