intTypePromotion=4
ADSENSE

Trắc nghiệm Ngôn ngữ lập trình C

Xem 1-20 trên 22 kết quả Trắc nghiệm Ngôn ngữ lập trình C
 • Ngân hàng đề thi hết học phần Ngôn ngữ lập trình C++ gồm 7 đề thi. Cùng tham khảo đề thi giúp các bạn tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài giúp đạt kết quả tốt nhất.

  pdf7p benben121 21-10-2014 837 135   Download

 • "Bài tập trắc nghiệm Tin học đại cương: Ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người đọc 40 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình, bên mỗi câu hỏi đều có phần hướng dẫn dành cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_15 25-02-2016 311 47   Download

 • Các câu hỏi trắc nghiệm được sưu tập và biên soạn dựa trên quá trình học tập và kinh nghiệm thực tế. Chủ định biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng anh, vì đa số các đề thi trắc nghiệm lập trình vào các công ty phần mềm bằng tiếng anh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf42p emlatatca 30-10-2014 245 66   Download

 • Giới thiệu Dennis Ritchie tại Bell Telephone năm 1972. Tiền thân của ngôn ngữ B, KenThompson, cũng tại Bell Telephone. Là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc và phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive) ANSI C. Ưu điểm của C Rất mạnh và linh động, có khả năng thể hiện bất cứ ý tưởng nào. Được sử dụng rộng rãi bởi các nhà lập trình chuyên nghiệp. Có tính khả

  pdf14p muaythai10 18-11-2011 87 4   Download

 • Tài liệu tham khảo về đề cương thi trắc nghiệm môn Lập trình có cấu trúc.Kiến thức: - Biết được cấu trúc chung và vị trí của thủ tục trong chương trình chính. - Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến trong thủ tục. - Nắm được khai...

  doc43p ngocthkt 13-11-2010 533 141   Download

 • Tham khảo tài liệu ' ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lập trình web asp.net (c#)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p taoxanh1 02-11-2011 492 91   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên, lỹ thuật viên chuyên môn lập trình - Giáo trình lập trình với Java, giáo trình lập trình windows C# giúp các bạn củng cố kỹ năng lập trình máy tính tốt hơn

  pdf12p taoxanh1 02-11-2011 560 78   Download

 • Phần 1: Ngôn Ngữ HTML 1. Từ HTML là từ viết tắt của từ nào? a. Hyperlinks and Text Markup Language b. Home Tool Markup Language c. Hyper Text Markup Language d. Tất cả đều sai

  pdf5p xitin10 22-06-2011 461 69   Download

 • 1) Kh gi y A4 có kích ổ ấ thước A)297 x 210 B) 298 x 201 C) 420 x 297 D)841 x 594 2) AutoCAD là phần mềm của hãng Auto Desk được sử dụng để: A)Thiết kế các bản vẽ xây dựng, cơ khí, kiến trúc, điện … B)Chỉnh sửa chân dung nghệ thuật C)Tạo đĩa CD/DVD D)Soạn văn bản

  doc26p nguyenninih 02-07-2013 767 131   Download

 • 1. CSS là viết tắt của? a. Creative Style Sheets b. Computer Style Sheets c. Cascading Style Sheets d. Colorful Style Sheets

  pdf6p xitin10 22-06-2011 213 48   Download

 • Lệnh thực hiện việc chuyển dữ liệu từ Word IN vào Word OUT khi có sườn lên của tín hiệu vào. IN: IW, QW, VW, LW, SW, AIW, T, C, AC, Constant, ∗VD, ∗AC, ∗LD OUT: IW, QW, MW, SMW, VW, LW, SW, AIW, T, C, AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD Word, INT IN: ID, QD, MD, VD, SMD, SD, LD, HC,AC, &VB, MOV_DW &IB, &QB, &SB, EN &MB, &T, &C, IN OUT DoubleWord, Constant, ∗VD, MOVD IN, OUT DINT ∗AC, ∗LD OUT: ID, QD, MD, VD, SMD, SD, LD, HC,AC, ∗VD, ∗AC, ∗LD Lệnh thực hiện IN: ID, QD, MD, việc chuyển dữ...

  pdf16p cnkbmt9 27-10-2011 43 6   Download

 • Các hàm đổi kiểu dữ liệu cho phép thực hiện việc đổi kiểu dữ liệu từ kiểu này sang kiểu khác. Sau đây là các lệnh biến đổi kiểu dữ liệu trong STL và LAD: Kiểu dữ Mô tả Toán hạng liệu STL LAD Description Operands Data Types BCD to Integer and Integer to BCD Lệnh chuyển đổi một IN: IW, QW, VW, số nhị_thập phân IN LW, MW, SMW, BCD_I EN ENO BCDI OUT sang số nguyên và lưu AIW ,AC, T, C, Word kết quả vào OUT.

  pdf16p cnkbmt9 27-10-2011 51 5   Download

 • Ngôn ngữ Java có cú pháp rất giống với ngôn ngữ C/C++ (là một ngôn ngữ rất mạnh được dùng phổ biến hiện nay), tuy nhiên nó đã được thay đổi khá nhiều để đáp ứng khả năng độc lập với hệ điều hành. Nền tảng của ngôn ngữ Java là các class. Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf16p cuonglsf 28-02-2013 1797 1072   Download

 • Nội dung câu trắc nghiệm 1. Cho danh sách đặc có 10 phần tử. Khi thêm phần tử vào vị trí 4 trong danh sách, vòng lặp dịch chuyển tịnh tiến nội dung các phần tử L-Elements[i]=L-Elements[i+1] sẽ thực hiện a. 4 lần b. 5 lần c. 6 lần d. Tất cả đều sai 2. Cho danh sách đặc có 10 phần tử. Khi xóa phần tử ở vị trí 4 trong danh sách, vòng lặp dịch chuyển tịnh tiến nội dung các phần tử L-Elements[i]=L-Elements[i+1] a. 4 lần b. 5 lần c. 6 lần d. Tất cả đều sai 3....

  pdf5p saoly_92 20-09-2012 367 68   Download

 • A. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng Câu 1: Câu lệnh Gotoxy (Wherex, 10) đưa con trỏ đền vị trí nào trên màn hình kết quả A. Cột 10 hàng hiện tại; B. Hàng 10 cột hiện tại C. Cột hiện tại, hang hiện tại. D. Cột 10 hàng 10 Câu 2: Lệnh lặp nào sau đây là đúng? A. For = to do ; B. For := to do ; C. For := to do ; D. For : to do ;

  doc6p hung9958 18-03-2013 232 27   Download

 • ÔN THI TOPICA PHP & MySQL.HTML là viết tắt của từ tiếng Anh nào sau đây?. HyperText Markup Language..Ai là người đầu tiên phát minh ra Apache?. Rob McCool..PHP dựa vào Syntax của ngôn ngữ nào?. C..Đâu là chú thích cho nhiều dòng văn bản trong PHP?. /*….*/..Câu lệnh nào sau đây là đúng khi muốn ép kiểu dữ liệu từ dạng dữ liệu dạng string thành.dữ liệu kiểu integer?. $item = (int) ”100Laptop”..Web tĩnh sử dụng công nghệ nào sau đây?. HTML..Kiểu nào sau đây là kiểu số nguyên trong PHP?. int..Dấu biểu tượng nào được dùng để làm thành 1 biến?. $..Đâu không phải là giao thức mạng?. HTML.

  pdf36p thienphukutest 30-05-2017 256 34   Download

 • Trong danh sách đặc, , khi thêm phần tử vào vị trí P trong danh sách ta cần phải: a Luôn luôn dịch chuyển các phần tử từ đến L.Lát ra sau một vị trí. b Có thể dịch chuyển các phần từ từ p đến L.Last ra sau một vị trí. c Luôn luôn dịch chuyển các phần tử từ p+1 đến L.Last ra sau một vị trí. d Có thể dịch chuyển các phần tử từ p+1 đến L.Last ra sau một vị trí

  pdf7p 002nghia 23-09-2012 960 182   Download

 • 1. Quy tắc đặt tên biến trong java là (chọn tất cả đáp án đúng): A. Tiên biến không được bắt đầu bằng ký tự số B. Tên biến phải dài tối đa 50 kí tự. C. Tên biến không được trùng với từ khóa D. Tên biến có thể chứa ký tự số và chữ cái E. Phụ thuộc vào sự thực thi cụ thể của máy ảo java 2. Câu nào dưới đây đúng để khai báo một mảng số nguyên tên myVar? A.int myVar[]; B.myVar[ int; C.int[] myVar; D.int myVar{}; E. myVar int[]; F.int [myVar];...

  doc11p vudung75 19-04-2011 127 36   Download

 • Phần 4: Macromedia Dreamweaver 1.Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server? a. HTTP b. FTP c. SMTP

  pdf6p xitin10 22-06-2011 116 33   Download

 • Phần 4: Macromedia Dreamweaver 31.Dreamweaver quản lý các snippet trong panel nào? a. Code b. Snippets panel. c. Assets panel d. Site panel

  pdf6p xitin10 22-06-2011 208 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trắc nghiệm Ngôn ngữ lập trình C
p_strCode=tracnghiemngonngulaptrinhc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2