intTypePromotion=1
ADSENSE

Trao đổi chéo nhiễm sắc thể

Xem 1-13 trên 13 kết quả Trao đổi chéo nhiễm sắc thể
 • Tái tổ hợp và liên kết gen Trạng thái lưỡng bội tự nhiên của bộ nhiễm sắc thể cho phép gen nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình sinh sản hữu tính, tái tổ hợp tạo tổ hợp gen mới. Gen trên cùng một nhiễm sắc thể về lý thuyết không bao giờ tái tổ hợp[61], tuy nhiên, thực tế vẫn diễn ra do xuất hiện quá trình trao đổi chéo nhiễm sắc thể.

  pdf5p heoxinhkute9 07-11-2010 249 35   Download

 • Định nghĩa đột biến cấu trúc NST: - Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi bên trong cấu trúc NST. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh: Do ảnh hưởng của tia phóng xạ, tía tử ngoại, sốc nhiệt, hóa chất hoặc do những biến đổi sinh lý, sinh hóa trong tế bào làm cho NST bị đứt, bị rối loạn tring quá trình tự nhân đôi của NST, trao đổi chéo của các crômatic

  pdf21p ntgioi120401 24-10-2009 1223 208   Download

 • sử trao đổi chéo bất thường giữa các cromatit trong cặp nst tương đồng ở thời kỳ đầu 1 trong phân bào giảm nhiễm làm xuất hiện dạng đột biến

  pdf5p biodoc 21-05-2011 251 71   Download

 • Trao đổi chéo kép Trao đổi chéo ở giai đoạn 4 cromatid, tức trao đổi chéo xảy ra sau khi nhiễm sắc thể đã tự nhân đôi (còn gọi là giai đoạn 4 sợi). Về nguyên tắc có thể cho rằng trao đổi chéo có thể xảy ra cả khi nhiễm sắc thể chưa tự nhân đôi (giai đoạn 2 sợi) Phân tích bộ bốn có thể giải quyết vấn đề này. Phân tích bộ bốn là phép phân tích di truyền học nghiên cứu bốn sản phẩm trực tiếp của giảm phân khi tế bào lưỡng bội dị hợp về một gen...

  pdf6p heoxinhkute 05-08-2010 232 31   Download

 • Nhân tố F được đính vào nhiễm sắc thể bằng cơ chế trao đổi chéo đơn và làm cho nhiễm sắc thể này trở nên lớn hơn. Tế bào Hfr có thể biến đổi thành tế bào F+ (mang nhân tố F trong tế bào chất) bằng một quá trình ngược lại. a) b) Hình 1 (a) Sự sát nhập của nhân tố F vào nhiễm săc thể ở vi khuẩn "cho" F+ tạo thành nhiễm sắc thể có kích thước lớn trong vi khuẩn "nhậni" Hfr bằng một trao đổi chéo đơn; hiện tượng này mang tính thuận nghịch. (b) Truyền DNA...

  pdf6p heoxinhkute 29-07-2010 129 28   Download

 • .Xác định vi trí gen Morgan cho rằng những gen đứng gần nhau thì liên kết chặt, còn các gen đứng xa nhau thì liên kết yếu. Những gen đứng gần nhau liên kết chặt nên ít xảy ra trao đổi chéo, tần số tái tổ hợp nhỏ, còn các gen đứng xa nhau thì mức liên kết yếu nên tần số tái tổ hợp lớn hơn.

  pdf10p heoxinhkute 05-08-2010 219 70   Download

 • Phân tích liên kết (Linkage analysis) Sự trao đổi chéo giữa các locus trên cùng nhiễm sắc thể có thể tạo ra tái tổ hợp. Việc đánh giá tần số tái tổ hợp có thể thực hiện dựa vào quan sát sự di truyền các allele trong các gia đình.

  pdf9p heoxinhkute 05-08-2010 332 62   Download

 • Tài liệu Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản gồm có 11 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 từ chương 1 đến chương 5 với những nội dung chính như: Cơ sở vật chất của sự di truyền; cấu tạo và hoạt động của gen; các quy luật di truyền của các tính trạng; di truyền và xác định giới tính ở động vật; liên kết, trao đổi chéo và bản đồ nhiễm sắc thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf152p tangtuy14 04-06-2016 113 25   Download

 • Khi các gen liên kết không hoàn toàn, xuất hiện các dạng giao tử mới không giống cha mẹ do có sự sắp xếp lai các gen. Hiện tượng này gọi là tái tổ hợp (recombination) và các dạng mới xuất hiện gọi là dạng tái tổ hợp (recombinant).

  pdf8p heoxinhkute 05-08-2010 144 21   Download

 • giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở: A) Kì đầu của giảm phân thứ II B) Kì giữa của giảm phân thứ I C) Kì sau giảm phân thứ I D) Kì đầu của giảm phân thứ I ĐÁP ÁN D Câu 2 ở ruồi giấm hiện tương trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp

  pdf39p nuhongmongmanh123456 17-06-2013 115 20   Download

 • Xác định vị trí gen và bản đồ di truyền 1. Xác định vi trí gen Morgan cho rằng những gen đứng gần nhau thì liên kết chặt, còn các gen đứng xa nhau thì liên kết yếu. Những gen đứng gần nhau liên kết chặt nên ít xảy ra trao đổi chéo, tần số tái tổ hợp nhỏ, còn các gen đứng xa nhau thì mức liên kết yếu nên tần số tái tổ hợp lớn hơn.

  pdf7p butmaudo 26-08-2013 103 19   Download

 • Giải thuật di truyền là một kỹ thuật của khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ưu tổ hợp (combinatorial optimization). Giải thuật di truyền là một phân ngành của giải thuật tiến hóa vận dụng các nguyên lý của tiến hóa như di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên, và trao đổi chéo. Giải thuật di truyền thường được ứng dụng nhằm sử dụng ngôn ngữ máy tính để mô phỏng quá trình tiến hoá của một tập hợp những đại diện trừu tượng (gọi là những nhiễm sắc thể)...

  pdf156p therain_nl 10-07-2012 195 75   Download

 • Bài : 6010 Menđen đã dùng lý thuyết nào sau đây đế giải thích cho các kết quả thì nghiệm của ông? Chọn một đáp án dưới đây A. Sự phân li của các nhiễm sắc thể mang gen trong giảm phân B. Sự tổ hợp ngẫu nhiên của các nhiễm sắc thể mang gen trong thụ tinh C. Hiện tượng giao tử thuần khiết D. Sự trao đổi chéo của cá nhiễm sắc thể trong giảm phân Đáp án là : (C)

  pdf25p hoctot_1 28-02-2012 41 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Trao đổi chéo nhiễm sắc thể
p_strCode=traodoicheonhiemsacthe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2