intTypePromotion=1
ADSENSE

Trường mầm non quốc tế hữu nghị

Xem 1-1 trên 1 kết quả Trường mầm non quốc tế hữu nghị
  • Chương trình đã giải quyết được các công việc cụ thể như sau: - Phát biểu và mô tả được nghiệp vụ bài toán. - Biểu diễn các nghiệp vụ bài toán bằng các sơ đồ tiến trình nghiệp vụ. - Phân tích thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng qui trình được học bằng hướng cấu trúc. - Thiết kế được cơ sở dữ liệu liên quan để lưu trữ dữ liệu. - Thiết kế được các giao diện cập nhật dữ liệu và các mẫu báo cáo....

    pdf64p chieuwindows23 01-06-2013 234 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Trường mầm non quốc tế hữu nghị
p_strCode=truongmamnonquoctehuunghi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản