intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự chủ kinh tế

Xem 1-20 trên 8657 kết quả Tự chủ kinh tế
 • Bài viết này xem xét vấn đề tự chủ kinh tế của cơ quan thư viện trong nền kinh tế thị trường. Giới thiệu các hình thức tự chủ kinh tế thông dụng trong hoạt động TT-TV hiện đại, cho phép các thư viện có thể tiếp cận được các nguồn kinh phí bổ sung ngoài ngân sách từ nhiều kênh khác nhau. Đưa ra các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tự chủ kinh tế trong hoạt động TT-TV ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 45 2   Download

 • Tình trạng nhập siêu cộng với thâm hụt ngân sách của nước ta những năm vừa qua vẫn là một thực tế nan giải. Chỉ trong nửa đầu năm 2011, con số nhập siêu của Việt Nam đã lên tới 7,5 tỉ USD, 80% trong số đó là thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc, làm dấy lên sự lo ngại về một sự lệ thuộc về kinh tế. Nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề ấy sẽ phải bắt đầu từ đâu? Đó là câu chuyện được bàn thảo trong tọa đàm tháng 7 của Doanh nhân Sài...

  pdf4p sea123123 17-06-2013 31 3   Download

 • Nghiên cứu lịch sử tư tưởng kinh tế với mục tiêu nắm vững quá trình phát sinh, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế trong lịch sử để làm cơ sở cho việc nhận thức đầy đủ, khoa học những vấn đề cơ bản của kinh tế chính trị học, tránh được chủ nghĩa kinh viện, giáo điều là việc làm bắt buộc với những ai muốn nắm vững học thuyết Mác....

  doc5p thanhnguyenppt 21-02-2011 330 90   Download

 • (bq) phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung phần "phác thảo một lịch sử tư tưởng kinh tế kể từ lí thuyết tổng quát của keynes" bao gồm: keynes và lí thuyết tổng quát, cuộc cách mạng keynesian, thắng lợi huy hoàng của chủ nghĩa can thiệp, tính thường trực và đổi mới của những học thuyết phi chính thống,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf231p thangnamvoiva8 01-08-2016 120 38   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hồ Chí Minh tư duy kinh tế trình bày những luận điểm cơ bản trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền kinh tế độc lập - tự chủ và phát triển bao gồm: Không có nền độc lập dân tộc thì không có nền kinh tế tự chủ, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện đời sống mới, xây dựng một nền kinh tế mở, chiến lược con người, vì con người.

  pdf98p uocvongxua03 21-07-2015 102 27   Download

 • Phần 2 Tài liệu Hồ Chí Minh tư duy kinh tế trình bày nội dung tư duy kinh tế của Hồ Chí Minh, bao gồm: Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; xác định điểm xuất phát để xây dựng nền kinh tế XHCN; nhiều, nhanh, tốt, rẻ; về tổ chức và quản lý sản xuất; sử dụng các đòn bẩy kinh tế - thực hiện công bằng xã hội; cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh.

  pdf118p uocvongxua03 21-07-2015 66 24   Download

 • (nb)mời các bạn tham khảo lịch sử tư tưởng kinh tế: phần 2 sau đây để nắm bắt những kiến thức về tư tưởng kinh tế thời kỳ tư bản chủ nghĩa; các tư tưởng kinh tế về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên xã hội mới. mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf88p maiyeumaiyeu07 31-08-2016 62 12   Download

 • Cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được xác lập gắn liền với quá trình hình thành và phát triển nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, sự tồn tại khách quan những mặt tích cực của cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được nhìn nhận ngày càng rõ nét hơn. Đó cũng chính là vấn đề mà tài liệu "Quá trình phát triển tư duy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta" hướng đến trình bày.

  pdf3p thangmuabuon123 10-03-2016 84 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN, phần 2 giới thiệu tới người đọc các số liệu thống kê kinh tế, xã hội của các nước thành viên ASEAN, thứ tự các nước được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái để người đọc dễ tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf181p doinhugiobay_05 01-12-2015 64 9   Download

 • Sau hơn hai thập niên thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà cốt lõi của nó là quá trình mở rộng sự tự do cho nền kinh tế, đã có những tác động mạnh mẽ tới hầu hết các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung liên quan tới tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù cho tới nay, Ủy ban...

  pdf13p mat_vang 26-12-2012 53 8   Download

 • phần 1 cuốn sách "dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: dân chủ và kinh tế thị trường - hai bánh của mộ cổ xe ngựa, dân chủ và công bằng xã hội, thiết chế chính trị, dân chủ và phát triển,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf128p bautroibinhyen30 02-06-2017 45 7   Download

 • Đổi mới tư duy kinh tế là điểm xuất phát trong nhận thức đổi mới lý luận ở nước ta. Và quả thực, những đổi mới trong tư duy về kinh tế đã mang lại những thay đổi to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

  pdf18p tociitocii 24-04-2020 51 7   Download

 • phần 2 cuốn sách "dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Điều chỉnh kinh tế, công bằng và hỗ trợ người lao động, kinh tế chính trị của cải cách - công bằng và hỗ trợ người lao động,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p bautroibinhyen30 02-06-2017 31 6   Download

 • Đổi mới tư duy kinh tế có vai trò hết sức quan trọng và là yếu tố “đột phá” cho quá trình đổi mới, cải cách nền kinh tế. Bài viết này tập trung làm rõ những thành tựu chủ yếu của công cuộc đổi mới tư duy kinh tế ở Việt Nam trong 25 năm qua, chỉ ra những búc xúc và yêu cầu mới của đổi mới tư duy kinh tế, đồng thời phân tích những nội dung cơ bản của công cuộc đổi mới tư duy kinh tế ở nước ta hiện nay.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 30 2   Download

 • Bài viết chỉ ra những ảnh hưởng tích cực của tự do hoá kinh tế tới sự thịnh vượng kinh tế, gia tăng việc làm, ổn định tiền tệ ở nhiều quốc gia trên thế giới và phân tích quá trình mở rộng tự do kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

  pdf13p sansan1 24-05-2018 40 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ những nội dung liên quan tới tự do kinh tế và quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mặc dù cho tới nay, Ủy ban Châu Âu (EC); và Mỹ đã đưa ra một số tiêu chí để đánh giá nền kinh tế thị trường nhưng nhìn chung các tiêu chí này mang tính chất định tính và khó định lượng. Vì vậy, xuất phát từ cách đặt vấn đề bản chất của nền kinh tế thị trường là tự do kinh doanh, tự do trao đổi, tự do lao động, hay nói một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất, đó là tự do kinh tế.

  13p xylitolstrawberry 21-10-2019 43 0   Download

 • Cùng với chính sách cai trị của Pháp, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam làm biến đổi cấu trúc kinh tế – xã hội. Bài viết phân tích những tác động dẫn đến sự thay đổi tư duy kinh tế của người Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

  pdf13p vikiba2711 14-05-2020 14 0   Download

 • Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 1 thông tin đến các bạn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của TP Hà Nội; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Vĩnh Phúc; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bắc Ninh; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Nam Định; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Hà Giang...

  pdf446p kequaidan6 10-07-2020 18 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" cung cấp các thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đà Nẵng; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Nam; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Định; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Thuận; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Ngãi...

  pdf306p kequaidan6 10-07-2020 17 0   Download

 • Bộ Từ điển Tiếng Anh Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương bao gồm trên 10.000 thuật ngữ thường xuyên sử dụng trong môi trường học tập và làm việc. Bộ từ điển giúp các bạn tra cứu dễ dàng nghĩa của các thuật ngữ kinh tế và các từ đồng nghĩa, liên quan cùng chủ đề

  pdf278p dav89mofa 10-07-2010 1028 666   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
830 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tự chủ kinh tế
p_strCode=tuchukinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2