Tỷ giá thông dụngi

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tỷ giá thông dụngi
  • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "tỷ giá hối đoái và quản lý tỷ giá hối đoái ở việt nam hiện nay"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf41p nhanma89 02-06-2010 817 455   Download

  • Với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới , các mối quan hệ kinh tế trên mọi lĩnh vực của một nước ngày càng được mở rộng ra các nước , do đó vấn đề thanh toán ,định giá , so sánh ,phân tích đánh giá về mặt giá trị và hiệu quả trở nên phức tạp hơn nhiều . Đơn vị thanh toán không chỉ là tiền tệ trong nước mà còn phải sử dụng các loại ngoại tệ khác nhau liên quan đến việc trao đổi tiền của nước khác . Tiền của...

    pdf34p nhanma1311 09-12-2012 102 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tỷ giá thông dụngi
p_strCode=tygiathongdungi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản