Ucsc

Xem 1-4 trên 4 kết quả Ucsc
 • 1. Sau khi tìm hiểu các trang web ở trên hãy giải thích thế nào là genome browser ? 2. Mục đích của genome browser ? 3. Cho biết có bao nhiêu genome đã được xác định trình tự ở các genome browser ? 4. Sử dụng UCSC genome browser, hãy cho biết ý nghĩa của : BLAT Gene Sorter Insilico PCR Micribial genomes

  doc6p lovewinter88 11-11-2012 104 19   Download

 • Có nhiều cách định nghĩa Internet. Một định nghĩa đơn giản về Internet như sau: ”Internet là mạng toàn cầu của các mạng kết nối các tổ chức chính phủ, các trường, các viện và các tổ chức kinh doanh”. (Internet is the international computer network of networks that connects government, academic and business institutions. – www.media.ucsc.edu/glossary.html - Trường Đại học California Santa Cruz, Mỹ)

  doc38p single9x 24-01-2013 97 7   Download

 • Conservation of microRNAs (miRNAs) among species suggests that they bear conserved biological functions. However, sequencing of new miRNAs has not always been accompanied by a search for orthologues in other spe-cies. I report herein the results of a systematic search for interspecies ortho-logues of miRNA precursors, leading to the identification of 35 human and 45 mouse new putative miRNA genes. MicroRNA tracks were written to visualize miRNAs in human and mouse genomes on the UCSC Genome Browser....

  pdf15p awards 05-04-2013 12 4   Download

 • 239- www.soe.ucsc.edu 241- http://junkist.cc/ebook/ 242- http://paradies.homelinux.net/ebooks/ 243- http://ianzag.megasignal.com/ftp/pub/doc/books/ 244- http://www.stud.ntnu.no/~dieu/ 245- http://members.lycos.co.uk/joe/books/ 246- http://flyman.freeserverhost.com/lz-ebooks/ 247- http://dvleo.hkgod.org/store/DirectX/ 248- http://plg.lrn.ru/doc/ 249- http://mookins.com/ 250- http://home.dammnet.com/books/ (Still not tried) 251-http://security24.info.tm/updates/ 252-http://bbs.xml.org.cn (Still not tried) 253-http://ska.free.fr/skate_jeux/ressources/ edu.

  pdf10p dauxanhcono 07-01-2011 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản