intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng acl

Xem 1-12 trên 12 kết quả Ứng dụng acl
 • ACL là một danh sách các câu lệnh được áp đặt vào các cổng (interface) của router. Danh sách này chỉ ra cho router biết loại packet nào được chấp nhận (allow) và loại packet nào bị hủy bỏ (deny). Sự chấp nhận và huỷ bỏ này có thể dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích hoặc chỉ số port.

  ppt18p ak_dragonjc 16-11-2012 90 14   Download

 • Về mặt lý thuyết nó sẽ có thể để bắt đầu chuyển giao dữ liệu người dùng giữa hai thiết bị ngay sau khi thành lập một ACL và kết nối L2CAP. Bluetooth, tuy nhiên, có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, và nhiều thiết bị do đó cung cấp một số dịch vụ khác nhau với các thiết bị từ xa cùng một lúc.

  pdf41p banhbeo2 06-11-2011 46 5   Download

 • Các entry trong ACL đc xử lý theo thứ tự Cơ chế lọc bằng cách kiểm tra các thông số trong header gói tin ACL có nhiều ứng dụng, và cần phải được đặt lên interface, line, giao thức hoặc dịch vụ hỗ trợ ACL Mỗi interface, line, giao thức hoặc dịch vụ hỗ trợ có thể sử dụng 1 hoặc nhiều ACL Hỗ trợ hầu như tất cả giao thức nhưng mỗi giao thức nên có riêng một ACL

  doc22p danhson1409 05-05-2011 261 105   Download

 • CakePHP Framework: Cách viết 1 component trong CakePHP .Component là những thành phần mở rộng trong CakePHP Framework. Cho phép người sử dụng tùy biến và sử dụng nó linh hoạt. Chẳng hạn như một số component hữu ích trong cakePHP mà chúng ta thường dùng như: ACL (phân quyền), mail, time, security,... Ngoài ra, để thực hiện những mục đích riêng biệt. CakePHP cũng cho phép người sử dụng tự thêm thắt hoặc viết riêng một component để phục vụ cho ứng dụng của mình. Để sử dụng các component có sẵn trong CakePHP Framework, trong controller ta khai báo: 1 ...

  pdf14p yeutinh98 21-09-2012 152 49   Download

 • Chương 8 – ITLib 8.3.1. Sơ đồ lớp đối tượng của hệ thống Hình 8.11 - Sơ đồ lớp đối tượng của hệ thống Trang 137 Chương 8 – ITLib 8.3.2. Chi tiết một số lớp đối tượng 8.3.2.1. Các lớp boundary Hình 8.12 - Các lớp boundary Trang 138 Chương 8 – ITLib 8.3.2.2. Các lớp control Hình 8.13 - Các lớp control Trang 139 Chương 8 – ITLib 8.3.2.3.

  pdf19p caott3 20-05-2011 78 14   Download

 • Điều này phải xảy ra bất kể của một người sử dụng vạch mặt giá trị, vì vậy bạn phải gán một ACL đến thư mục cho mục đích này. Lệnh này sẽ gán cho seta mộtTrả lời: C, D Câu hỏi 364: Bạn làm việc như một quản trị mạng cho Certkiller com.

  pdf14p taoxanh10 02-11-2011 35 5   Download

 • Máy trạng thái hữu hạn trong hình 2.15 chỉ ra quá trình chuyển đổi được cho phép bởi hạt nhân cryptlib. Sau khi tạo đối tượng, ACL có thể được thiết lập để các cấp, nhưng sau khi hạt nhân thi *- tài sản được áp dụng và các ACL chỉ có thể được thiết lập để thiết lập một hạn chế hơn. ví dụ, nó chỉ có thể cho phép sử dụng để mã hóa hoặc ký kết hoặc thoả thuận quan trọng.

  pdf34p myngoc4 15-09-2011 33 3   Download

 • Tổng quan về các chức năng thay đổi mô tả bảo mật, bạn đảo ngược quá trình. Sử dụng một cuộc gọi như AddACE () để thêm một ACE mới, ACL sử dụng SetSecurityDescriptorSACL () để thay đổi SACL trong mô tả một, và cuối cùng,

  pdf43p kimku5 23-10-2011 43 3   Download

 • vì vậy hiệu quả là ít nghiêm trọng từ quan điểm bảo mật hệ thống. Windows đánh giá các ACE trong một ACL theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Lúc đầu, điều này có thể không có vẻ giống như một thỏa thuận rất lớn.

  pdf43p kimku5 23-10-2011 53 3   Download

 • Điều này thiết lập chụp cho lưu lượng truy cập web chỉ cho phép tất cả mọi thứ khác để vượt qua giấy phép IDSM.The bất kỳ bất kỳ là chìa khóa kỳ diệu để cho phần còn lại của giao thông đi qua các IDSM. Sau đó chúng tôi cam kết VACL được gọi là WEBTRAF.The an ninh ACL bản đồ được thiết lập để WEBTRAF

  pdf68p kimku8 28-10-2011 42 3   Download

 • Cấu hình ứng dụng Thực hiện lệnh này sửa đổi các ACL cho các container trọng SharedKeys để các tài khoản ASPNET đã truy cập vào các khóa mã hóa. Sau khi bạn hoàn tất bước cuối cùng, bạn có thể chuyển các ứng dụng ASP.NET với các file cấu hình mã hóa qua lại giữa hai máy chủ. Một ứng dụng trên một máy chủ có thể đọc các file cấu hình đã được mã hóa trên máy chủ khác.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 63 6   Download

 • Bài viết này thiết lập mô hình tối ưu hóa lịch trình sử dụng năng lượng của tải điều hòa không khí (Air Conditioning Load, ACL) trên cơ sở các bộ tổng hợp tải (Load Aggregator, LA). Mô hình LA có xét đến chiến lược bù đắp chi phí (bù đáp ứng nhu cầu) cho người sử dụng, yếu tố nhiệt độ và mô hình xác suất của điện gió.

  pdf8p viputrajaya2711 22-06-2020 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1249 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng acl
p_strCode=ungdungacl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2