intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng suất trong kết cấu khoang

Xem 1-20 trên 23 kết quả Ứng suất trong kết cấu khoang
 • Trong quá trình hoạt động trên biển, tàu thuyền luôn chòng chành dưới tác động của sóng gió. Nếu khoang chứ hàng lỏng và các két (chứ nhiên liệu, nước ngọt ... ) trên tàu ở trạng thái với, chất lỏng sẽ luôn vận động và tạo sóng bên trong.

  pdf5p dvcthth 31-05-2010 64 10   Download

 • Tại vùng chịu nén ứng suất trong bêtông đạt tới Rn, ứng suất trong cốt thép Fa’ đạt Ra’. Tại vùng chịu kéo, ứng suất trong cốt thép Fa chỉ đạt σa (σa≤Ra). Khoảng cách từ điểm đặt lực N đến trọng tâm cốt thép chịu kéo (hoặc chịu nén ít) là: e=ηe0+0,5h-a. Khoảng cách từ điểm đặt lực N đến trọng tâm cốt thép chịu nén là: e’= 0,5h-ηe0-a’.

  pdf5p poseidon06 01-08-2011 383 95   Download

 • Xác định ứng suất chung trong kết cấu thân tàu Về mặt lý thuyết, khi tính sức bền chung có thể xem thân tàu như là một dầm rỗng, thành mỏng, có mặt cắt ngang phẳng và tuân theo lý thuyết về dầm chịu uốn. Theo lý thuyết này thì các ứng suất pháp và ứng suất tiếp xuất hiện trong các mặt cắt ngang của tàu xác định ở mỗi khoảng cách đến trục trung hòa sẽ thay đổi theo quy luật tuyến tính dọc theo chiều cao mặt cắt ngang và giữ nguyên không đổi theo chiều rộng mặt...

  pdf5p mvdam01 17-12-2010 78 12   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp xây dựng bài toán kiểm bền kết cấu khoang chiến đấu K2 tên lửa Kh-35E trong môi trường ANSYS Workbench nhằm xác định trường phân bố ứng suất và biến dạng của các thành phần cấu tạo khoang. Kiểm tra khả năng chịu tải của kết cấu bằng thay đổi trọng lượng khối thuốc nổ. Kết quả tính toán làm cơ sở kiểm tra độ bền, độ ổn định khi làm việc của kết cấu. Bên cạnh đó kết quả tính toán còn được sử dụng để xác định khả năng chịu tải của kết cấu.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 20 2   Download

 • Như vậy, đối với (6.35) rất gần với công thức 5.14. Giới hạn tr ên của C trong công thức 6.35 tương ứng với khi ứng suất oằn do cắt bằng hay lớn h ơn cường độ cắt chảy và ứng xử dẻo toàn phần xảy ra mà không có mất ổn định. rất gần với giới hạn được cho đối với công thức 5.14. Khoang trong của các mặt cắt không chắc Khi một mặt cắt chữ I là không chắc, sức kháng uốn giới hạn (các bảng 5.5 -5.7) được cho dưới dạng ứng suất hơn là...

  pdf18p poseidon06 01-08-2011 148 72   Download

 • Ngoài nhiệm vụ chịu lực cắt, vách c òn có chức năng giúp cho các bản bi ên đủ xa nhau để chịu uốn có hiệu quả. Khi một mặt cắt chữ I chịu uốn, hai cơ chế phá hoại hay hai trạng thái giới hạn có thể xảy ra trong vách đứng. Vách có thể bị oằn nh ư một cột thẳng đứng chịu lực nén giữ khoảng cách giữa các bản bi ên hoặc vách có thể bị oằn như một tấm do ứng suất uốn nằm ngang tr ong mặt phẳng. Cả hai cơ chế mất...

  pdf18p poseidon06 01-08-2011 156 69   Download

 • Xác định ứng suất pháp xuất hiện khi uốn chung thân tàu. Ứng suất pháp xuất hiên trong các kết cấu thân tàu khi uốn có thể xác định theo công thức sau: Trong đó: M: moment uốn tác dụng trong mặt cắt ngang đang xét (tấn.m). Zi: khoảng cách từ kết cấu dọc đang xét đến trục trung hòa (m). I: Moment quán tính chính của diện tích mặt cắt ngang của các kết cấu dọc đang xét đối với trục nằm ngang (m2.cm2)....

  pdf13p mvdam01 18-12-2010 85 17   Download

 • Ứng suất pháp xuất hiên trong các kết cấu thân tàu khi uốn có thể xác định theo công thức sau: Trong đó: M: moment uốn tác dụng trong mặt cắt ngang đang xét (tấn.m). Zi: khoảng cách từ kết cấu dọc đang xét đến trục trung hòa (m). I: Moment quán tính chính của diện tích mặt cắt ngang của các kết cấu dọc đang xét đối với trục nằm ngang (m2.cm2). 2. Xác định ứng suất tiếp xuất hiện khi uốn chung thân tàu. Ứng suất tiếp xuất hiện trong các kết cấu dọc khi uốn chung thân tàu...

  pdf13p langtucodon01 24-12-2010 44 5   Download

 • Lực ứng suất trước được xác định theo tải trọng cần cân bằng. Thông thường, các giá trị ứng suất hiệu quả nằm trong khoảng 0,75 – 1,5 MPa, giá trị cân bằng tải trọng khoảng 50% - 100% tải trọng thường xuyên để có thể kiểm soát độ võng, cải thiện khả năng chống xuyên, tránh vồng quá mức hay rút ngắn bản. Phân tích sự ảnh hưởng của ứng lực trước đến sự phân bố phản lực đất nền khi thay đổi ứng suất đất nền trong các trường hợp cân bằng tải trọng tương ứng với từng hệ số nền.

  pdf4p cathydoll5 27-02-2019 19 0   Download

 • Chọn kích thước trụ : - kích thước nhỏ nhất của trụ theo phương ngang cầu : B = Bmax + bp + 2t +2bo. - kích thước nhỏ nhất của trụ theo phương ngang cầu : A= m + nt + np + (at + ap)/2 + tt + tp + ct + cp. Trong đó : Bmax : Khoảng cách giữa tim hai đá kê gối ngoài cùng = 990cm. : Kích thước thớt gối theo phương ngang cầu bp = 50cm. Bo : Khoảng cách từ mép đá kê gối đến mép mũ trụ = 30cm. m...

  pdf26p mk_ngoc62 02-11-2010 92 25   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp Phân tích biến dạng không liên tục mục đích xây dựng mô hình, thuật toán và chương trình để xác định các trường chuyển dịch, ứng suất và biến dạng của khối đá theo thời gian xung quanh khoang hầm trong môi trường biến dạng không liên tục. Thông qua các nghiên cứu lý thuyết và các thử nghiệm số trên máy tính, phân tích ảnh hưởng của trạng thái nứt nẻ khối đá đến tính ổn định của kết cấu công trình ngầm.

  pdf24p nhokbuongbinh91 24-11-2016 65 5   Download

 • Dòng AC chạy trong phần ứng (thường nằm trên stato), và kích thích DC đặt vào dây quấn kích từ (thường nằm trên rôto). Rôto cực ẩn thường dùng cho máy phát tuabin, còn kết cấu cực lồi thích hợp cho máy phát thủy điện. Công suất kích từ (khoảng vài % công suất định mức) thường được cung cấp thông qua một vành trượt từ một máy phát DC, gắn vào trục của máy đồng bộ. Các máy phát lớn dùng máy kích thích AC kết hợp với bộ chỉnh lưu bán dẫn....

  ppt8p jackalmahack 28-02-2011 347 141   Download

 • Độ mảnh của vách đứng Ngoài nhiệm vụ chịu lực cắt, vách c òn có chức năng giúp cho các bản bi ên đủ xa nhau để chịu uốn có hiệu quả. Khi một mặt cắt chữ I chịu uốn, hai cơ chế phá hoại hay hai trạng thái giới hạn có thể xảy ra trong vách đứng. Vách có thể bị oằn nh ư một cột thẳng đứng chịu lực nén giữ khoảng cách giữa các bản bi ên hoặc vách có thể bị oằn như một tấm do ứng suất uốn nằm ngang tr ong mặt phẳng. Cả hai...

  pdf8p cindy03 17-01-2011 52 8   Download

 • Bài báo trình bày các nghiên cứu về phương pháp PTHH khoảng để mô tả các yếu tố không chắc chắn của kết cấu là những số khoảng bị chặn trên và chặn duới nhưng không gắn với một cấu trúc xác suất nào. Từ đó, tác giả đã ứng dụng vào việc phân tích kết cấu thanh với các tham số vật liệu, hình học, liên kết và tải trọng là các tham số khoảng.

  pdf11p butmaucam 23-08-2013 45 5   Download

 • Báo cáo trình bày mô hình bài toán truyền nhiệt trong tổ hợp phần tử đàn hồi – tem biến dạng (PTĐH-TBD) khi cảm biến đo làm việc trong khoảng thời gian tới 15 giây và ứng dụng phần mềm ANSYS để giải. Các kết quả nhận được sẽ định hướng cho việc lựa chọn kết cấu và vật liệu chế tạo phần tử nhạy cảm trong cảm biến đo.

  pdf7p thithizone 16-07-2019 14 0   Download

 • Khi khớp RZEPPA được sản xuất, sự biến thiên khoảng cách của những vị trí rãnh cân bằng tạo ra các điểm khác biệt về sự phân bố ứng suất Hertz trong các rãnh trượt bi. Kết quả của sự khác biệt này là sự biến thiên độ bền của khớp. Giả định ta có một lõi cầu lý tưởng và một lõi cầu có sai số về vị trí các rãnh và chúng đều được mô phỏng bằng mô hình ADAMS. Lỗi khoảng cách góc của rãnh lõi cầu được chỉ ra trong sự phân phối ứng suất Hertz...

  pdf6p vteo20 01-10-2010 136 26   Download

 • Môi trường làm việc: ngoài trời hoặc trong nhà +Nhiệt độ môi trường : 350 + Nhiệt độ ở Việt nam lấy khoảng 400550 C + Yếu tố điện + Yếu tố cơ + Các yếu tố làm việc đặc biệt 2.Yêu cầu + Làm việc ổn định, tuổi thọ cao + Ổn định nhiệt + Có khả năng chịu quá điện áp, không vươt quá điện áp thử + Ổn định chắc chắn với khí hậu cho trước + Kết cấu nhỏ, chi tiết đơn giản, sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn...

  pdf46p quanghuubka 17-09-2013 80 14   Download

 • Điều khiển công suất cho đường lên (từ MS đến BS) DS-CDMA là một yêu cầu hệ thống rất quan trọng vì hiệu ứng gần-xa. Trong trường hợp này, cần có một dải động để điều khiển khoảng chừng 80 dB. Ở đường xuống, không yêu cầu điều khiển công suất trong hệ thống đơn tế bào, từ đó các tín hiệu được truyền cùng nhau và thay đổi cùng nhau. Tuy nhiên trong hệ thống đa tế bào, nhiễu giao thoa từ các ô bên cạnh làm giảm sự độc lập từ vị trí các ô đã cho và...

  pdf9p caott6 22-05-2011 49 9   Download

 • Khi f = 0,7 ~ 0,8 thì j1 = 50o ~ 60o Khi f = 0,4 ~ 0,7 thì j1 = 40o ~ 50o Góc nghiêng mái hạ lưu j2 thường vào khoảng 60o - 85o. Riêng đối với đập tràn, độ dốc mái hạ lưu còn phải thoả mãn điều kiện thuỷ lực. Chiều dày trụ pin thay đổi theo chiều cao đập. Chiều dày ở chân trụ lớn hơn chiều dày ở đỉnh trụ. Chiều dày trụ phải thoả mãn yêu cầu về cường độ, ổn định và thi công. Có thể tính chiều dày trụ theo công...

  pdf6p phuoctam42 20-07-2011 65 2   Download

 • Màu đỏ thơm dưa? O.1 đã được lựa chọn từ nhiều dưa Đài Loan. Giống này lớn cũng trong mùa xuân-hè và mùa hè ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng như Hải Dương? Inh Bình ... Thời gian sinh trưởng khoảng 70 - 75 ngày, năng suất đạt 30 - 34 tấn / ha, cao hơn giống đối chứng 1,2-1,3 lần. Màu đỏ thơm dưa? O.1 có cao hình dạng tròn, H / D = 1,4, Khi trưởng thành, nó có làn da tối màu vàng, dày và trắng ngà thịt, Brix 6,4% và thơm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước....

  pdf4p leon_1 07-08-2013 36 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ứng suất trong kết cấu khoang
p_strCode=ungsuattrongketcaukhoang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2