intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 7 My neighborhood

Xem 1-16 trên 16 kết quả Unit 7 My neighborhood
 • Bộ sưu tập bài giảng của unit 7 My neighborhood - Tiếng Anh 8 sẽ là những tài liệu hay hỗ trợ giáo viên trong việc cung cấp các kiến thức của bài cho học sinh. Với những bài giảng được thiết kế với nội dung theo chương trình học, bố cục trình bày rõ ràng đã được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, hi vọng giúp cho quý thầy cô giáo có những tiết dạy hiệu quả nhất, học sinh nhanh chóng nắm bắt và hiểu được các nội dung chính của bài, qua đó được học thêm một số từ vựng để nâng cao vốn Tiếng Anh.

  ppt21p tuananh_333 24-03-2014 375 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 7 my neighborhood lesson 1 : getting started listen and read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 20-09-2011 454 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 7 my neighborhood lesson 2 : speak', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 20-09-2011 476 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 7 my neighborhood lesson 5 : write', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 20-09-2011 539 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 7 my neighborhood lesson 4 : read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 541 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 7 my neighborhood lesson 6 : language focus', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p abcdef_34 20-09-2011 312 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 7: my neighborhood getting started, listen and read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lovetime 04-04-2011 307 9   Download

 • Các bạn hãy tham khảo giáo án của bài My neighborhood để giúp HS biết làm thế nào để hỏi và trả lời về những nơi họ sinh sống và thường đi đế, nắm được về các dạng so sánh của tính từ, từ đó có thể thực hành kỹ năng nói. Vào cuối bài học HS có thể sử dụng và thực hành hiện tại hoàn thành.

  doc24p 789_thuychi 26-03-2014 133 4   Download

 • A/ Aims and Objectives : By the end of the lesson . Ss will be able to know more about Na,s new neighbor . B / Teaching aids : Textbook , cassette , boards , chalk .. C / Procedure : I / Warm up : Getting started - Ask Ss to match the names of places with the suitable pictures - Ask for their meanings to make sure Ss know Play game exactly what they mean * Answers : a. grocery store c. wet market e. hairdresser,s b. stadium d. drug store f. swimming pool ( whole class )

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 418 18   Download

 • GRAMMAR POINTS: I. The present perfect tense:(thì hiện tại hoàn thành) 1/ Form:(dạng): thì hiện tại hoàn thành đc thành lập của trợ động từ Have và quá khứ phân từ(past participle) của động từ chính. S + has/have + p.p(past participle)

  pdf4p sushi000 24-04-2011 112 2   Download

 • Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to know more about Na’s new neighbor.

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 77 2   Download

 • Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to understand the passage about a new shopping mall.

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 116 2   Download

 • Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to know what Na is going to do on the weekend by listening.

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 158 2   Download

 • Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to talk about how to send a parcel or letters.. II. Preparation: - Textbook. III. Teaching procedure: 1. Organization: 2. Oral test: - Homework correction.. 3. New lesson: A. Warm- up: Chatting: - Show a letter and ask Ss some questions:  What is this? (a letter)  Where can I post it ?(at the post office)  How can I post it ?(stick a stamp on it)  How much is it ?(800 dong)  Is it more expensive when I send a parcel? (Yes, of course)  Have you ever sent a letter...

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 87 2   Download

 • Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to use the Present Perfect Tense. II. Preparation: - Textbook

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 60 1   Download

 • Objectives: - By the end of the lesson, Ss will be able to write a notice and to use some adjectives to make comparisons.

  pdf4p chenxanh_1 20-09-2011 85 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 7 My neighborhood
p_strCode=unit7myneighborhood

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2