intTypePromotion=1
ADSENSE

Unit 7 Saving energy

Xem 1-16 trên 16 kết quả Unit 7 Saving energy
 • Dựa vào bài học về unit 7 Saving energy của chương trình Tiếng Anh 9 xin giới thiệu đến bạn một số bài giảng để hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học. Cung cấp cho chọ sinh những kiến thức về các nguồn năng lượng được con người sử dụng trong cuộc sống, học cách tiết kiệm và bảo vệ các nguồn năng lượng. Tuyển tập 14 bài giảng hay về unit 7 Saving energy được thiết kế sinh động, bám sát nội dung bài học, sẽ là những tài liệu hữu ích cho bạn trong học tập và giảng dạy.

  ppt35p ngankhanh49 14-11-2013 291 61   Download

 • Cung cấp những kiến thức về các nguồn năng lượng con người sử dụng trong cuộc sống, học cách tiết kiệm năng lượng qua những giáo án hay bài 7 Saving energy. Ngoài ra giáo án bài 8 Saving energy còn giúp bạn có thêm nhiều tư liệu trong quá trình chuẩn bị tiết học nhằm giúp học sinh hiểu và làm quen với thói quen tiết kiệm năng lượng cho gia đình cũng như cho đất nước. Ý thức được rằng năng lượng không phải là mãi mãi nên cần phải biết tiết kiệm.

  doc18p minhvuong22 14-11-2013 651 65   Download

 • Bài giảng English 9 - unit 7 "Saving energy" giúp học sinh tự tập làm và đáp ứng đề nghị, lắng nghe một văn bản để biết chi tiết về năng lượng mặt trời... học các từ vựng liên quan đến chủ đề.

  ppt16p heomini02 14-11-2013 210 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'period 45 - unit 7: saving energy - lesson 3: read', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lovetime 04-04-2011 356 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'period 42 - unit 7: saving energy - lesson1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lovetime 04-04-2011 66 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'period 43 - unit 7: saving energy - lesson 2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lovetime 04-04-2011 79 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'period 44 - unit 7: saving energy - lesson 3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lovetime 04-04-2011 41 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'period 46 - unit 7: saving energy - lesson 5', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lovetime 04-04-2011 43 2   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to further improve their understanding about connectives , phrasal verbs and suggestions through sentence completion and suggestions making . B / Teaching aids : Textbook , board , C / Procedure : 7 min I / Warm up : Brainstorming The ways of saving energy - Ask Ss to work in group and review all the ways to save energy which they have learned - Gather ideas from groups and have some final thoughts on the ways to save energy . II / Presentation...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 722 41   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use the words and phrases relating to energy saving and understand the dialogue , the ways to save energy . B / Teaching aids : Textbook , cassette , boards , pictures , posters C / Procedure : 7 min I / Warm up : Brainstorming - Ask Ss to look at picture ( Getting started ) - Have them work in pairs and make a list of things the family could do to save energy . - Call on some...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 450 32   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to get general idea for the reading through choosing the best summary and answering questions and know how to save energy . B / Teaching aids : Textbook , cassette , board C / Procedure : 10 min I / Warm up : Brainstorming The benefits of using solar energy Work in group Suggested answers : - cheap and clean - provides enough power for the world population - does not cause pollution - can be stored for a number of days . - can...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 481 23   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to use suggestions to suggest ways to save energy through group discussion . B / Teaching aids : Textbook , Posters , pictures and boards … C / Procedure : 7 min I / Warm up : Revision Work in groups Expressions of making and responding to suggestions Lead in the new lesson . 10 min II / Pre – speaking : Introduce the topic of the speaking : 1. Review the ways to make suggestions Suggestion Response I suggest + V- ing I think we should...

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 607 21   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to understand and know how to do 2 common listening tasks : True or False and Gap filling , Get general knowledge about one kind of alternative energy : solar energy. B / Teaching aids : Textbook , cassette , boards … C / Procedure : 5 min I / Warm up : Chatting 1. Is the sun important to our life ? 2. In what way is it important to us ? 3. Can it provide us with energy ? 4. Do...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 397 20   Download

 • A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to write short , simple speech with clear organization and present it in front of the whole class . B / Teaching aids : Textbook , boards , chalks C / Procedure : 7 min I / Warm up : Nought and crosses Electricity Freezer Consumer Play game ( Whole class ) Gas 10 min Washing machine Household Listen and copy Listen and write down . Water Dryer Innovation Work in pairs Lead in the new lesson . II / Presentation : Introduce the topic of...

  pdf6p mobell1209 20-10-2010 528 15   Download

 • Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng. Phần tham khảo: 2. LISTEN AND READ (NGHE VÀ ĐỌC) Cô Mi đang nói chuyện với cô Hà, hàng xóm của cô Mi.

  pdf9p superman1111 18-03-2011 158 29   Download

 • A / Aims and Objectives : Students can summarize the knowledge they have learned from unit 6 to unit 7 . B Teaching aids : Test paper , chalks , board C / Test : - Deliver the test paper to students I / Complete the sentences with the best answer ( 2,5 Ps ) 1. Our energy will soon come to an end if we do not ( use / save / spend / take ) it . 2. The environment in my area is ( pollute / cleared / polluted / purified ) with dust from a...

  pdf4p mobell1209 20-10-2010 112 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Unit 7 Saving energy
p_strCode=unit7savingenergy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2