intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò công đoàn

Xem 1-20 trên 1210 kết quả Vai trò công đoàn
 • Bài viết Vai trò công đoàn với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình bày thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1-2016), Hội nghị Trung ương Đảng 5 khóa XII (6-2017) đã ra Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa",... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p tranminhluanluan 29-05-2018 25 1   Download

 • "Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm, mục tiêu, lợi ích; nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; vai trò của Công đoàn.

  ppt11p nguaconbaynhay8 13-10-2020 2 0   Download

 • Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, tham gia quản trị nhà nước và xã hội, giám sát và giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công đoàn được thành lập do nhu cầu của đông đảo nhân viên với nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích hợp pháp của người lao động, bao gồm cả quyền làm việc. Quyền làm việc là một quyền cơ bản của con người được quy định trong luật pháp quốc tế và luật pháp quốc gia. Ở Việt Nam, quyền làm việc được hiến định và quy định trong luật pháp.

  pdf6p quachquachthoa 07-12-2019 7 0   Download

 • Trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước mà đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đưa nước ta thành một nước văn minh hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó Đảng đã đề ra nhiều nghị quyết nhằm phát huy nhiều nguồn lực để tăng trưởng kinh tế. Trong đó có Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Ba,...

  pdf109p vascaravietnam 16-08-2012 175 53   Download

 • Trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước mà đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đưa nước ta thành một nước văn minh hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó Đảng đã đề ra nhiều nghị quyết nhằm phát huy nhiều nguồn lực để tăng trưởng kinh tế. Trong đó có Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Ba,...

  pdf110p dellvietnam 24-08-2012 87 27   Download

 • Đề tài đưa ra 2 mục tiêu chính là mô tả đặc điểm u quái buồng trứng trên cộng hưởng từ và vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán u quái buồng trứng lành - ác. Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Từ Dũ từ 1/2014 đến 12/2016 đồng thời đưa ra những tiêu chuẩn chọn vào và những tiêu chuẩn loại trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm vai trò cộng hưởng từ trong chân đoán u quái buồng trứng tài liệu của BS. Mai Thị Tú Uyên.

  pdf23p hanhhanh96 19-11-2018 12 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề về vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp, thực tiễn thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các doanh nghiệp TP. Đà Nẵng

  pdf28p nguyetdong1 13-04-2017 66 28   Download

 • Đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đoàn viên Công đoàn Trường THPT Hậu Lộc I trong giai đoạn hiện nay" được nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những giải pháp hiệu quả để phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Công đoàn trong hệ thống chính trị của nhà trường, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Trường THPT Hậu Lộc I.

  doc28p phamthicoihaon 09-09-2016 99 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của Công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình; trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vai trò của Công đoàn khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf34p thanhngan29092009 26-09-2018 33 3   Download

 • Phần 1 của tài liệu Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam trong 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người đọc các nội dung: Đảng cộng sản Việt Nam nói về giai cấp công nhân, Đảng cộng sản Việt Nam nói về công đoàn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p thuongdanguyetan08 16-04-2019 17 0   Download

 • "Bài giảng Pháp luật về quan hệ lao động" với các nội dung so sánh Luật Lao động 1994 và Luật Lao động 2012; một số điểm mới của bộ Luật Lao động; Công đoàn trong quan hệ lao động, Công đoàn tại doanh nghiệp, vai trò công đoàn trong quan hệ lao động.

  ppt31p nguaconbaynhay8 13-10-2020 1 0   Download

 • Chiếm 28,9% dân số và 36,4% lực lượng lao động, có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên các địa bàn của Tổ quốc, thanh niên Việt Nam với nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ, với tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, với khát vọng cháy bỏng đã và đang đóng góp to lớn cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH,HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua đó, tô thắm thêm truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng...

  pdf95p lanlan38 02-04-2013 168 57   Download

 • Bài giảng Công tác vận động công nhân trong thời kì mới và hoạt động của Công đoàn ở cơ sở có nội dung trình bày về công tác vận động công nhân trong thời kì mới (tầm quan trọng, hoạt động của vận động công nhân), hoạt động của Công đoàn cơ sở.

  pdf7p connhangheo91 30-06-2014 441 46   Download

 • Đề tài nghiên cứu khái quát sự tác động của tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và vị trí, vai trò của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xác định quan niệm, đặc điểm của đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay; thực trạng về cơ cấu, đời sống, hệ thống chính trị - xã hội của công nhân TP.HCM, quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra, xu hướng phát huy vai trò của đội ngũ công nhân TP.HCM;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf198p tsmttc_009 26-07-2015 61 11   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu câu 2 "Vai trò của công tác văn thư trong việc thực hiện chương trình tổng thể nền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020" dưới đây để nắm bắt được vai trò, nội dung của công tác văn thư,...

  doc2p truongdung156 12-09-2015 89 11   Download

 • Trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, việc sử dụng các đoạn một câu nhằm nhấn mạnh nội dung được tác giả sử dụng và khai thác rất hiệu quả, góp phần tạo nên những thành công về nội dung và nghệ thuật cho tác phẩm; qua đó, nhà văn đã chứng tỏ tài năng bậc thầy khi vận dụng ngôn ngữ tiếng Việt một cách sáng tạo, khéo léo và uyển chuyển.

  pdf9p nhanmotchut_2 04-10-2016 54 2   Download

 • Bất kì một quốc gia nào muốn phát triển, đạtTiểu luận “Vai trò của Nhà nước đối với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta” được trình độ một nước phát triển đều phải trải qua nấc thang có tính tất yếu lịch sử. Đó là công nghiệp hoá. Trên thế giới đã có nhiều nước tiến hành thành công công nghiệp hoá và hiện nay cũng còn nhiều nước đang tiến hành công nghiệp hoá. Trong các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử loài người, công nghiệp hoá ở những nước khác...

  pdf38p minhtam 13-07-2009 1654 463   Download

 • Quần chúng nhân dân là một lực lượng quan trọng trong mọi giai đoạn lịch phát triển của lịch sử Việt Nam.Có thể nói đó là lực lượng có vai trò sang tạo ra lịch sử. Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn nhận thưc được tầm quan trọng đó và vận dung trong quá trình xây dựng đát nước. Để hiểu rõ thêm về điều này,chúng tôi nhóm 10 quyết định nghiên cứu đề tài “Sự vận dụng của Đảng về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân trong quá trình...

  doc15p phamthuy1801 10-12-2010 1244 340   Download

 • Như chúng ta đã biết, Công đoàn là thành viên của hệ thống chính trị. Từ khi ra đời Công đoàn đã có được vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với lịch sử nước nhà. Công đoàn cùng với Đảng, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên...

  doc19p tuyena15a15 13-05-2011 721 204   Download

 • Một số đặc điểm chung về tảo: Tảo là nhóm thực vật bậc thấp,sống chủ yếu ở nước Cơ thể chúng đơn bào, tập đoàn hay đa bào,chưa phân hóa thành than lá rễ và cũng chưa có mô điển hình trong cấu trúc của tản. Màng tế bào bằng xenlulose và pectin, vài nhóm tảo có như tảo silic(BacillariophytaB) hoặc canxicacbonat như tảo đỏ (Rhodophyta). Tảo có vai trò quan trong trong thiên nhiên cũng như trong đời sống của con người như trong y học,công nghiệp thực phẩm…. bên cạnh những lợi ích mà tảo mang lại thì có một số loài...

  ppt35p huchigo 14-09-2010 732 173   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò công đoàn
p_strCode=vaitrocongdoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2