intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của ms windows server

Xem 1-2 trên 2 kết quả Vai trò của ms windows server
  • Mục đích: Nắm được ý nghĩa và cấu trúc luận lý, vật lý của Active Directory: domain, tree domain, forest domain, OU, site, DC. Nội dung: Giới thiệu MS Windows Server 2003/2008; Vai trò của MS Windows Server; Active Directory (AD); Các thành phần của AD; Xây dựng Domain Controller(DC); Giai nhập Client Computer vào Domain; Quản trị Domain Controller; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi ôn tập.

    pdf25p vanlidochanhxg 10-10-2010 594 260   Download

  • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 3: Xây dựng và quản trị Domain người học nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003/2008; nắm các vai trò chức năng của HĐH Server; nắm được ý nghĩa Domain, Tree domain, Forest, OU, Active Directory; hiểu được các nhánh của ADUC; xây dựng Domain Controller điều khiển domain; gia nhập client vào Domain; thiết lập 2 DC chạy song song; xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain.

    pdf49p minhminhnguyen32 12-06-2014 100 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò của ms windows server
p_strCode=vaitrocuamswindowsserver

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản