intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luật đất đai

Xem 1-20 trên 2105 kết quả Văn bản luật đất đai
 • Mục đích của luận văn "Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ" là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai từ của Uỷ ban nhân tỉnh Phú Thọ trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf87p hoababytrang2510 04-06-2022 11 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Chính sách công" Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi giải phóng mặt bằng; Thực trạng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Gò Vấp, Tp. HCM; Định hướng và giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại quận Gò Vấp, Tp. HCM.

  pdf86p vipatriciawoertz 02-06-2022 10 2   Download

 • Bài viết này giới thiệu thực trạng dự báo nhu cầu sử dụng đất và khả năng ứng dụng công nghệ trong dự báo nhu cầu sử dụng đất từ đó đề xuất một số vấn đề cần đổi mới góp phần nâng cao chất lượng dự báo, nâng cao tính định hướng, tính dự báo của quy hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của phương án quy hoạch.

  pdf7p viirenerosenfeld 26-05-2022 9 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giải trình bày một số quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Nêu một số khó khăn, bất cập trong thực tiễn và kiến nghị giải pháp cụ thể.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ giảm nghèo" trình bày một số vấn đề chung về chính sách giảm nghèo; Chính sách hỗ trợ giảm nghèo dành cho hộ nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf231p viginnirometty 04-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích về khái niệm, đặc điểm, các nhu cầu và thách thức đặt ra với giáo dục đại học trong thời đại chuyển đổi số. Đặc biệt, bài viết cũng đề cập đến tác động của chuyển đổi số với hoạt động giáo dục và đào tạo luật. Ngoài ra, bài viết cũng đề cập đến thực trạng chuyển đổi số ở nước ta, các giải pháp để nâng cao hiệu quả học tập trong thời đại 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 14 1   Download

 • Đề án được tiến hành nhằm xây dựng các mô hình ủng hộ những người đói nghèo trong xã hội tư bản và thúc đẩy sự phát triển của người bản địa. Đây chính là một nỗ lực nhằm áp dụng những khái niệm như phát triển dân tộc, và phát triển với nét văn hóa đặc trưng, với xã hội, với con người, và khái niệm phát triển xuất phát từ cộng đồng hướng tới sự cách ly với bên ngoài của những người bản địa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p atarumoroboshi 09-05-2022 10 2   Download

 • Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch, lành mạnh trước hết cần phải có chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để điều tiết thị trường thông qua việc: Pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế; tinh giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; tháo gỡ các vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật với nhau để các thủ tục hành chính được thông suốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 31 8   Download

 • So với các quy định trước đây, quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này đã quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, nhà nước và doanh nghiệp được sử dụng đất thu hồi. Tuy nhiên, quy định pháp luật về giá đất bồi thường vẫn còn có những điểm hạn chế. Bài viết chỉ ra các điểm hạn chế của pháp luật về giá đất bồi thường và đề xuất hướng khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 26 7   Download

 • Bài viết trình bày về sự thay đổi và chuyển mình đó là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đánh dấu một bước tiến mới về xây dựng nền kinh tế với sự cạnh tranh lành mạnh, thể hiện được việc phân phối lợi nhuận theo thành quả lao động và kết quả đầu tư, tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn luôn là “nút thắt khó gỡ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p atarumoroboshi 05-05-2022 20 2   Download

 • Bài viết "Đấu giá đất Thủ Thiêm: Góc nhìn kinh tế và giải pháp chính sách" đánh giá một số vấn đề liên quan đến việc đấu giá đất Thủ Thiêm và từ đó đó đưa ra một số hàm ý về mặt chính sách để thị trường bất động sản phát triển ngày càng lành mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 20 1   Download

 • Bài viết "Huy động nguồn lực thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Hiệu lực và hiệu quả" có nội dung trình bày về đấu giá quyền sử dụng đất và thực tiễn tại TP.HCM (và khu đô thị Thủ Thiêm), “từ chối quyền mua”: hệ lụy và những vấn đề đặt ra, một số khuyến nghị chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết bàn về vấn đề cơ bản của phát triển thị trường đất đai (thị trường quyền sử dụng đất) trong nông nghiệp là phải giải quyết một cách căn cơ mối quan hệ ruộng đất. Đây là vấn đề then chốt mà việc giải quyết nó có tác động theo hai hướng: Nếu giải quyết tốt sẽ thúc đẩy thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển và ngược lại, nếu giải quyết không tốt sẽ có tác động kìm hãm sự vận động phát triển của nó.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 6 2   Download

 • Bài viết "Pháp luật về lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện" phân tích các nội dung liên quan đến các vấn đề vừa trình bày, đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến cơ chế lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 9 2   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế của ba văn bản pháp luật bao gồm Luật Đất Đai, Luật Quy Hoạch và Luật Đầu Tư làm hạn chế nguồn thu tài chính từ đất đai trên các khía cạnh định giá, quy hoạch treo, phân cấp quản lý, ưu đãi đầu tư... Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý chính sách, kiến nghị sửa đổi các hạn chế của pháp luật nhằm tăng nguồn thu tài chính từ đất đai cũng như sử dụng đất, tài sản nhà nước có hiệu quả cho giai đoạn tới.

  pdf26p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Là một trong những tôn giáo lớn ở tỉnh Bình Định hiện nay, cùng với quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã có những đóng góp nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan; song cũng đang đứng trước nhiều vấn đề bất cập cần được phân tích, đánh giá nhằm điều chỉnh hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Nội dung bài viết sẽ làm rõ những vấn đề trên.

  pdf9p viplato 05-04-2022 9 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận chung về văn bản quy phạm pháp luật; thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đất đai; một số giải pháp hoàn thiện hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

  pdf56p badbuddy10 02-04-2022 9 1   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề xuất mục tiêu, quan điểm và giải pháp tăng cƣờng giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk trong những thời gian tới.

  pdf186p badbuddy09 29-03-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật TCQSDĐ luận án có mục đích nghiên cứu là xác định các quan điểm, đề xuất các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật TCQSDĐ ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf174p badbuddy09 29-03-2022 5 1   Download

 • Khi nghiên cứu đề tài này thì tác giả hướng tới mục đích là làm rõ các quy định của pháp luật hiện hành về cho thuê quyền sử dụng đất, tìm hiểu các vướng mắc của pháp luật khi áp dụng các quy định trên vào thực tiễn đời sống để thuận lợi cho việc thực thi pháp luật. Qua đó cũng trình bày tổng hợp những ý kiến, góp ý của các nhà nghiên cứu khác và của bản thân mình để pháp luật đất đai nói chung và pháp luật về cho thuê quyền sử dụng đất nói riêng ngày càng hoàn thiện.

  pdf57p badbuddy08 25-03-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
320 tài liệu
1114 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Văn bản luật đất đai
p_strCode=vanbanluatdatdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2