intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề cơ bản của qtdn

Xem 1-1 trên 1 kết quả Vấn đề cơ bản của qtdn
  • Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Quản trị là quá trình làm việc với người khác và thông qua người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động.

    pdf44p ntgioi120404 10-11-2009 906 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vấn đề cơ bản của qtdn
p_strCode=vandecobancuaqtdn

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2