intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn hóa dân tộc

Xem 1-0 trên 0 kết quả Văn hóa dân tộc
 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bình Long (1946-2014): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về miền đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; nhân dân các dân tộc Bình Long tham gia cuộc vận động giải phóng dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chi bộ, Đảng bộ xã Bình Long lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học "Thái Nguyên trong chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947” được ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 23 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-1998), 108 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-1998) và 51 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa (Thái Nguyên) lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp thắng lợi (20-5-1947 - 20-5-1998). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf79p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài tập lớn kết thúc học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam với mục tiêu nhằm nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc; Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc nhất là trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf22p dohuong06022001 07-03-2023 3 3   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Chấn (1947-2014): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Xã Vũ Chấn-vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vũ Chấn tham gia giành chính quyền trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (1930-1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Lâu Thượng (1939-2014): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: vùng đất, con người và truyền thống lịch sử văn hóa xã Lâu Thượng; nhân dân Lâu Thượng tiếp thu ánh sáng cách mạng của Đảng và tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1945); chi bộ Đảng Lâu Phú Thượng được thành lập, lãnh đạo nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách gồm có lời giới thiệu và 7 chương nội dung, được trình bày như sau: Công tác tuyên truyền trong giai đoạn vận động cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945); Công tác tuyên giáo trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Công tác tuyên giáo trong 10 năm sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc (1954-1965); Công tác tuyên giáo trong giai đoạn trực tiếp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1965-1975); Công tác tuyên giáo trong 10 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1985); Công tác tuyên giáo trong 10 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-1996); Cô...

  pdf211p bapxao06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tập kỷ yếu có 10 bài tham luận của 7 xã Raglai và các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, đánh dấu một quá trình 5 năm điền dã đã sưu tầm của các nhà nghiên cứu và tổng hợp được ý kiến trưng cầu của bà con Raglai về trang phục của dân tộc mình, đánh dấu về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, đánh dấu một bước chuyển mình vận động trong cộng đồng người Raglai về tự bảo lưu những di sản văn hóa của mình, trong đó có trang phục dân tộc.

  pdf90p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Liên Minh (1937-2015): Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Liên minh-vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân liên minh tham gia cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930-1945) và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); chi bộ, Đảng bộ xã Liên Minh lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p baphap06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook "Ninh Thuận - Nơi ta đến" gồm 96 bức ảnh đã lột tả sống động sự đổi thay kinh tế, xã hội, văn hóa hòa quyện vào phong cảnh thiên nhiên, khí hậu khắc nghiệt với sức sống mãnh liệt, khát vọng đổi mới và phát triển của con người các dân tộc anh em Kinh, Chăm, Raglai...

  pdf109p lekhanhphuong05 18-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Nghiên cứu đời sống tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng trong quá trình đô thị hóa" nghiên cứu về đời sống tinh thần trong quá trình đô thị hóa ở Tây Nguyên đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu. Bởi hiện nay các hình thức sinh hoạt tinh thần của các cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên không còn bó buộc vào những hủ tục, những hình thức giản đơn truyền thống như: Thăm hỏi, các lễ hội truyền thống, cách ăn mặc, hình thức tổ chức hôn nhân, các hoạt động thể dục thể thao, du lịch, tôn giáo, văn hóa cồng chiêng,… Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf115p starandsky09 14-03-2023 2 2   Download

 • Ebook "Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (1930 - 1975)" này sẽ góp phần giúp chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng của nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt những bài học kinh nghiệm, bài học truyền thống cách mạng của Đảng bộ sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng bộ trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

  pdf322p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Lịch sử/ chuyên đề học tập 10 Cánh diều giúp học sinh phát triển năng lực lịch sử, biểu hiện của năng lực khoa học đã được hình thành ở cấp trung học phổ thông (THPT); góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn cầu phù hợp với xu thế phát triển của thời đại;...

  pdf35p bapnuong06 07-03-2023 2 2   Download

 • Nội dung Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá gồm những ý chính sau đây: quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về khái niệm, vai trò, quy luật vận động và những điểm lớn khi xây dựng nền văn hóa dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf103p bapnuong06 03-03-2023 3 3   Download

 • Hồi ký về Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân được sắp xếp các bài thành các cụm chủ đề sau đây: Cụm bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước; Cụm bài về đồng chí Võ Văn Kiệt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Cụm bài khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Cụm bài khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ; Cụm bài đồng chí với văn hóa, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách dưới đây.

  pdf467p bapnuong06 03-03-2023 3 3   Download

 • Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023) khởi nguồn và động lực phát triển phần 1 Giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam gồm các nội dung như sau: Định hướng “dân tộc, đại chúng, khoa học” và việc phát huy nguồn lực nội sinh của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; Một số vấn đề về tính dân tộc, đại chúng, khoa học của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay;...

  pdf635p bapnuong06 02-03-2023 4 4   Download

 • Phần 2 Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023) khởi nguồn và động lực phát triển nói về văn hóa, con người Việt Nam - nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf1101p bapnuong06 02-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết "Du lịch - Văn hóa trong mối quan hệ với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" đề cập đến cơ sở lý luận về văn hóa du lịch, mối quan hệ qua lại giữa văn hóa và du lịch trong sự phát triển kinh tế. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa với phát triển kinh tế du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf7p gautruc05 02-03-2023 1 1   Download

 • Trong lịch sử hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại, có thể khẳng định rằng, văn học địa phương, văn học của từng vùng miền trên địa bàn cả nước luôn góp một phần quan trọng vào bức tranh chung của văn học dân tộc. Bài viết Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm bước đầu phác họa diện mạo và đặc điểm của văn học Quảng Ninh trong dòng chảy của văn chương nước nhà từ quá khứ đến hiện nay.

  pdf8p viargus 20-02-2023 0 0   Download

 • Bài viết Thơ ca dân gian Dao nhìn từ bối cảnh diễn xướng Folklore được nghiên cứu với mục đích giúp người đọc, người nghe hình dung, hiểu rõ hơn giá trị nghệ thuật của thể loại thơ ca dân gian này chúng tôi đã khai thác triệt để bối cảnh diễn xướng của loại hình thơ ca dân gian Dao để từ đó hiểu và cảm nhận đúng, sâu sắc hơn về vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp trong sinh hoạt, lao động cũng như thế giới văn hóa tâm linh của tộc người Dao.

  pdf8p viargus 20-02-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây.

  pdf263p baphap09 24-02-2023 2 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa dân tộc
p_strCode=vanhoadantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2