intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn hóa trường học

Xem 1-20 trên 8693 kết quả Văn hóa trường học
 • Bài giảng có nội dung trình bày về quan niệm văn hóa trường học và lịch sử của vấn đề; mối quan hệ văn hóa và giáo dục; những đặc trưng cơ bản của văn hóa trường học; cách xác định, tôn vinh các giá trị văn hóa của quản lý;... Mời bạn đọc tham khảo.

  ppt10p lalala04 27-11-2015 65 10   Download

 • Qua bài viết, tác giả muốn truyền tải đến người đọc thông điệp: Xây dựng văn hóa trường học cần tiếp cận gì từ doanh nghiệp? Từ đó, nêu sự cần thiết nghiên cứu, tiếp cận quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp “Văn hóa phục vụ” với phương châm “Tất cả vì khách hàng” vận dụng vào xây dựng văn hóa trường học với phương châm “Tất cả vì người học”.

  pdf6p trieuroger 09-09-2018 64 9   Download

 • Trong đời sống xã hội, con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa trong đó họ sống, nó bao gồm những giá trị, niềm tin,và những hành vi mong đợi.Cũng như xã hội, một tổ chức cũng có một nền văn hóa riêng gọi là văn hóa tổ chức, đó là một yếu tố rất quan trọng mà nhà quản lý cần xây dựng và duy trì để đưa đơn vị của họ phát triển nhanh và bền vững.Các nhà nghiên cứu đều cho rằng văn hóa tổ chức càng cao thì việc thực hiện chức năng của bộ máy quản lý càng đầy đủ...

  doc7p phuctuy 27-12-2009 1120 411   Download

 • Trong những năm gần đây, đi đôi với việc phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống giáo dục Đại học của Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều đến việc phát triển văn hoá nói chung và văn hoá chất lượng nói riêng ở mỗi cơ sở giáo dục. Thông qua bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Đại học 2017 của Bộ GD&ĐT, lần đầu tiên yếu tố “Văn hoá” được chính thức sử dụng để đánh giá chất lượng trường Đại học.

  pdf11p dtphuongg 10-09-2018 46 9   Download

 • Tài liệu trình bày chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; các khái niệm xanh; xanh hóa giáo dục nghề nghiệp, đặc điểm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp xanh, xanh hóa khuôn viên cơ sở đào tạo, xanh hóa phương pháp giảng dạy, xanh hóa văn hóa trường học, xanh hóa trong công tác quản lý nhà trường...

  pdf32p gaocaolon6 04-08-2020 8 0   Download

 • Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xó hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc thể hiện trong hệ giá trị của văn hóa dân tộc, nó biểu hiện và định hướng cho sự lựa chọn trong hành động của con người. Những giá trị văn hóa là thước đo trỡnh độ phát triển và...

  pdf97p dellvietnam 24-08-2012 195 71   Download

 • Luận án làm cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng lối sống có văn hoá của học viên ở các trường đào tạo sĩ quan quân đội nhân dân Việt (QĐNDVN), từ đó đề xuất yêu cầu và một số giải pháp cơ bản xây dựng lối sống có văn hóa của học viên ở các nhà trường này hiện nay.

  doc243p change03 06-05-2016 56 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài khóa luận bao gồm: giới thiệu tới người đọc về sưu tập cổ vật gốm thế kỷ XI – XVI đang được lưu giữ tại Khoa Di sản văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông qua khảo tả, nghiên cứu những hiện vật trong sưu tập để từ đó đưa ra được giá trị về văn hóa, lịch sử, khoa học, mỹ thuật của chúng.

  pdf10p thithi300610 06-03-2018 35 3   Download

 • Văn hóa các dân tộc (tộc người) thiểu số ở Việt Nam đang bị biến đổi mạnh mẽ bởi các yếu tố kinh tế thị trường (KTTT), đô thị hóa (ĐTH) và toàn cầu hóa (TCH). Đối tượng dễ biến đổi là học sinh.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 40 3   Download

 • Luận án làm cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng lối sống có văn hoá của học viên ở các trường đào tạo sĩ quan quân đội nhân dân Việt (QĐNDVN), từ đó đề xuất yêu cầu và một số giải pháp cơ bản xây dựng lối sống có văn hóa của học viên ở các nhà trường này hiện nay.

  doc29p change03 06-05-2016 49 1   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hóa trong học đường của SV Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

  pdf5p angicungduoc3 24-03-2020 22 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài khóa luận bao gồm: Giới thiệu tới người đọc về sưu tập cổ vật gốm thế kỷ XI – XVI đang được lưu giữ tại Khoa Di sản văn hóa – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông qua khảo tả, nghiên cứu những hiện vật trong sưu tập để từ đó đưa ra được giá trị về văn hóa, lịch sử, khoa học, mỹ thuật của chúng.

  pdf10p quaymax 07-08-2018 23 0   Download

 • Nội dung giáo trình này được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình Văn hóa ẩm thực đã được thông qua và kế thừa kiến thức khoa học của các lĩnh vực nghiên cứu về lịch sử văn hóa, khoa học hàng hóa, chính trị, pháp luật và tham khảo các tài liệu trong và ngoài trường. Giáo trình này bao gồm 4 chương: Những vấn đề chung về văn hóa ẩm thực, tập quán và khẩu vị ăn uống, tập quán và khẩu vị ăn uống của khu vực châu Á, tập quán và khẩu vị ăn uống của khu vực Âu - Mỹ, là cơ sở cho việc học tập các môn học chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng và Kỹ thuật chế biến ăn uống.

  pdf108p namde03 19-03-2013 1347 454   Download

 • Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”...

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 847 287   Download

 • Hỗ trợ hiệu trưởng tăng cường nhận thức về tiến trình đổi mới. Nâng cao năng lực quản lý trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Thúc đẩy văn hóa tự học và học suốt đời của cán bộ quản lý giáo dục. Cung cấp những khái niệm, lý thuyết chung về những lĩnh vực khác nhau của quản lý giáo dục và những nhiệm vụ riêng trong quản lý trường học, từ cơ bản đến phức tạp. Giới thiệu quá trình phát triển giáo dục ở Việt Nam và một số nước trên thế giới....

  ppt38p tuan_anh_tran 18-09-2010 482 222   Download

 • Văn hóa vốn gắn liền với toàn bộ cuộc sống và với sự phát triển của xã hội. Con người ra đời cùng với văn hóa, trưởng thành nhờ văn hóa, hướng tới tương lai cũng từ văn hóa. Văn hóa của một dân tộc trước hết thể hiện ở bản sắc của dân tộc ấy. Bản sắc dân tộc thể hiện trong hệ giá trị của văn hóa dân tộc, nó biểu hiện và định hướng cho sự lựa chọn trong hành động của con người. Những giá trị văn hóa là thước đo trình độ phát triển...

  pdf113p vascaravietnam 15-08-2012 267 112   Download

 • . Đi sâu vào phân tích các hoạt động giải trí và quản lý các hoạt động giải trí đứng trên phương diện nhà quản lý văn hoá. Môn học còn cung cấp cho toi những hiểu biết, có thể phân tích các hoạt động văn hoá nghệ thuật trong thực tiễn, đánh giá và hoạch định chiến lược, có phương án quản lý tốt các hoạt động theo chủ trương của chính sách của nhà nước Đến Cẩm Xuyên (Hà Tình) bất cứ mùa nào, du khách cũng có thể thả hồn trước thiên nhiên hữu...

  doc23p ngovandai270689 05-04-2011 335 85   Download

 • Trong bài viết gần đây in trên mục Tiếng nói nhà văn báo Văn nghệ, tôi đã lên tiếng báo động về tình trạng lộn xộn giữa văn hóa và vô văn hóa trong cách sống và lối sống đang diễn ra ở nông thôn, bằng những chuyện điển hình. Cụ thể là đám tang một con nghiện chết do sốc thuốc mà ông trưởng thôn đọc lời điếu lúc tiễn đưa, đã hết lời ca ngợi con nghiện là tấm gương sáng để cho dân làng và con cháu noi theo, hay tình trạng chạy theo thành tích mà...

  pdf4p xedapcam 05-05-2010 206 57   Download

 • Con người không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên (MTTN), cũng như con người không thể thực sự trở thành Người nếu tách khỏi môi trường văn hóa (MTVH). Một MTVH trong sạch, lành mạnh, thích hợp và phong phú chính là "cái nôi" nuôi dưỡng, là nguồn năng lượng để hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người. Không thể có một tâm hồn lớn, một nhân cách trong sáng lại được sinh - trưởng trong một MTVH ô nhiễm, độc hại; và cũng...

  pdf116p dellvietnam 24-08-2012 141 45   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố đà nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p dellvietnam 24-08-2012 170 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn hóa trường học
p_strCode=vanhoatruonghoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2