intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn mẫu lớp 11

Xem 1-20 trên 793 kết quả Văn mẫu lớp 11
 • Cuốn sách 217 đề và bài văn lớp 10, 11, 12 - Phần 1, cung cấp một số lượng đề văn phong phú, đa dạng, bám sát chương trình học từ lớp 10, lớp 11, lớp 12, từ Văn học Việt Nam đến văn học nước ngoài và lý luận văn học, từ bài khái quát văn học sử đến những bài phân tích bình giảng các tác phẩm văn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf337p huyenhuyen0827 04-04-2022 19 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách 217 đề và bài văn lớp 10, 11, 12 giới thiệu tiếp tục nội dung các đề văn nhưng tập trung vào lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf290p huyenhuyen0827 04-04-2022 7 0   Download

 • Tham khảo Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau dành cho các bạn học sinh lớp 11 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi học kì 1. Hy vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

  doc10p hoaquynh70 09-02-2022 8 1   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2021-2022 - Tuần 11: Luyện từ và câu Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? (Trường Tiểu học Thạch Bàn B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mở rộng và hệ thống vốn từ về quê hương; hiểu và xếp đúng vào 2 nhóm một số từ ngữ về quê hương; biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ Quê hương trong đoạn văn; nhận biết được các mẫu câu theo mẫu Ai làm gì? và tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai? hoặc Làm gì?;...

  pdf30p maclangthien 24-01-2022 7 0   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2020-2021 - Tuần 11: Luyện từ và câu Từ ngữ về quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì? (Trường Tiểu học Thạch Bàn B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hiểu và xếp đúng vào hai nhóm một số từ ngữ về quê hương; biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương trong đoạn văn; nhận biết được các câu theo mẫu Ai làm gì? và tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai? hoặc làm gì?;...

  ppt10p maclangthien 24-01-2022 7 0   Download

 • Giáo án điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 - Tuần 11: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập mẫu câu Ai, Làm gì? được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về quê hương; củng cố kiến thức về mẫu câu Ai làm gì?; vận dụng kiến thức đã học trong các bài tập ứng dụng;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  ppt12p bachkythien 04-01-2022 3 0   Download

 • Đề tài đã thực hiện được bộ hồ sơ dạy học dự án chương “Cảm ứng điện từ” Vật lí lớp 11 chương trình hiện hành bao gồm: mục tiêu, ý tưởng và tên dự án, sản phẩm dự án, bộ phiếu đánh giá, bộ câu hỏi định hướng, giáo án triển khai dự án, giáo án nghiệm thu dự án, sản phẩm mẫu và minh chứng sản phẩm dự án.

  pdf60p buctranhdo 30-12-2021 12 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3: Tuần 11 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nói về cơ sở vật chất của trường; vác mẫu câu: That’s the ____.; từ vựng: gym, library, computer room, playground, big, small, new, old, large,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc8p bachtudu 11-11-2021 11 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3: Tuần 19 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hỏi và trả lời được các câu hỏi về các thành viên trong gia đình của người nói khác; các mẫu câu: Who’s that? - He’s/She’s my ____; từ vựng: grandfather, grandmother, father, mother, sister, brother,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc8p bachtudu 11-11-2021 16 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3: Tuần 20 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát âm các cụm chữ cái đầu tiên br trong brother và gr trong grandfather; nghe và điền vào các câu có ô trống với các từ anh em và ông nội; xác định các phòng trong nhà và có thể mô tả một ngôi nhà; các mẫu câu: There’s _____. - It’s very nice;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc8p bachtudu 11-11-2021 11 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 3: Tuần 26 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát âm âm của các chữ cái pl và sh trong các từ: plane và ship tương tự; nghe và điền vào các câu có ô trống với các từ plane và ship; thể hiện khả năng nghe, nói và viết liên quan đến các chủ đề từ unit 11-15, sử dụng ngữ âm, từ vựng và mẫu câu đã học,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc10p bachtudu 11-11-2021 23 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4: Tuần 11 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hỏi và trả lời câu hỏi về những gì một người thích làm; mẫu câu: What do you like doing? - I like _____; từ vựng: swimming, cooking, collecting stamps, playing chess, riding a bike, playing badminton,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc7p bachtudu 11-11-2021 15 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4: Tuần 20 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phát âm các cụm chữ cái 'oo' trong cook, book, noon, và school; nghe và hoàn thành các câu với cook, book, noon, và school sau đó nói to các câu đã hoàn thành; hỏi và trả lời được các câu hỏi về công việc của ai đó; các mẫu câu: What does your____ do? − He's/She’s _____; từ vựng: farmer, nurse, driver, factory,...

  doc10p bachtudu 11-11-2021 20 1   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4: Tuần 19 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hỏi và trả lời được các câu hỏi về thời gian; các mẫu câu: What time is it? − It’s _____; từ vựng: seven, seven fifteen, seven-twenty five, seven-thirty, seven forty-five; đọc câu hỏi và viết câu trả lời, sử dụng hình ảnh,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc9p bachtudu 11-11-2021 8 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 4: Tuần 21 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về nơi làm việc; các mẫu câu: Where does a ____ work? − A _____ works _____; từ vựng: doctor, in a hospital/farmer, in a field/worker, in a factory/clerk, in an office,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc9p bachtudu 11-11-2021 17 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5: Tuần 11 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh có thể hỏi và trả lời các câu hỏi về cách người nói khác thực hành tiếng Anh; các mẫu câu: How do you practise ______? – I _____; từ vựng: speak English/speak English every day, listen to English/watch English cartoons on TV, write English/write emails to my friends, read English/read short stories,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc10p bachtudu 11-11-2021 26 0   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5: Tuần 20 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hỏi và trả lời các câu hỏi về vấn đề lành mạnh; đọc và nối hai nửa của mỗi câu. Sau đó nói câu hoàn chỉnh; đọc các vấn đề sức khỏe thường gặp và viết lời khuyên; nói về hai vấn đề sức khỏe và đưa ra lời khuyên; tô màu các ngôi sao thể hiện năng lực tiếng Anh của các em,...

  doc9p bachtudu 11-11-2021 29 2   Download

 • Giáo án môn Tiếng Anh lớp 5: Tuần 19 (Theo Công văn 2345 của Bộ GD&ĐT) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh hỏi và trả lời các câu hỏi về các vấn đề sức khỏe thông thường; hỏi và trả lời các câu hỏi về các vấn đề sức khỏe phổ biến của người nói khác; các mẫu câu: What’s the matter with you? – I have ____; từ vựng: đa toothache, an earache, a sore throat, a stomach ache,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc9p bachtudu 11-11-2021 6 0   Download

 • Để giúp các em học sinh khối 10 có thêm tư liệu phục vụ học tập môn Ngữ văn lớp 11 và nâng cao kỹ năng làm văn, Tailieu.vn giới thiệu đến các em bài văn mẫu phân tích 2 khổ thơ đầu bài Đây thôn Vĩ Dạ. Mời các em cùng tham khảo!

  doc14p maiblue99145 23-06-2021 33 2   Download

 • Mời các em học sinh cùng tham khảo bài văn mẫu để nắm chi tiết dàn ý, các bước phân tích tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam cụ thể đó là bức tranh phố huyện lúc chiều tàn, bức tranh phố huyện lúc đêm khuya, hình ảnh chuyến tàu và tâm trạng chờ mong chuyến tàu đêm của Liên và An.

  pdf61p samphanh 08-11-2020 54 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Văn mẫu lớp 11
p_strCode=vanmaulop11

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2