intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu chế tạo từ sắt nitrat

Xem 1-2 trên 2 kết quả Vật liệu chế tạo từ sắt nitrat
  • Ngoài các vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên, một số vật liệu hấp phụ được chế tạo từ hóa chất cũng được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nhằm mục đích hấp phụ các chất độc hại trong môi trường nước. Các vật liệu được nghiên cứu chế tạo có thể là vật liệu nano; canxi photphat hay vật liệu tổng hợp từ các hợp chất hữu cơ. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu khả năng hấp phụ Mn(II), Ni(II) của vật liệu hấp phụ chế tạo từ sắt (III) nitrat, silicat và photphat.

    pdf8p estupendo5 31-08-2016 70 3   Download

  • Oxit β-MnO2 được tổng hợp ở nhiệt độ thấp (1800C) bằng phương pháp đốt cháy gel của poli vinyl ancol (PVA) với muối mangan nitrat và amoni nitrat. Quá trình hình thành pha và hình thái học của oxit được xác định bằng phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM). Ở khoảng nhiệt độ nung 150- 1800C trong 2 giờ thu được đơn pha của β-MnO2 có diện tích bề mặt riêng thu được theo phương pháp BET là 49,7 m2 /g. Đã xác định được kích thước hạt của oxit β-MnO2 là khoảng 25 nm.

    pdf4p cumeo2425 02-07-2018 98 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vật liệu chế tạo từ sắt nitrat
p_strCode=vatlieuchetaotusatnitrat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2