intTypePromotion=1
ADSENSE

Vay vốn adb

Xem 1-20 trên 46 kết quả Vay vốn adb
 • Công văn 596/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định Khoản vay dự án, vay vốn ADB

  doc1p trongthuy 18-08-2009 130 11   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và các bên vay vốn tháng 7 năm 2013 đưa ra các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để lựa chọn, ký hợp đồng và giám sát các chuyên gia tư vấn cần thiết cho các dự án khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) được tài trợ một phần hoặc toàn bộ từ các khoản vay của ADB, các khoản viện trợ không hoàn lại của ADB, hoặc các nguồn tài trợ do ADB quản lý.

  pdf45p cobetocxul9 26-08-2015 107 5   Download

 • Tài liệu này được dịch từ bản tiếng Anh để đến được với nhiều độc giả khác. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nỗ lực xác minh tính chính xác của bản dịch này, tuy nhiên tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ làm việc của ADB và do đó chỉ có bản gốc bằng tiếng Anh mới có giá trị (có nghĩa là chính thức và có hiệu lực).

  pdf33p beembank123 24-06-2013 73 13   Download

 • Công văn 1243/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Hiệp định vay vốn của ADB cho Dự án Thuỷ lợi Phước Hòa

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 122 17   Download

 • Phần 2 Tài liệu Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các vấn đề: Hướng dẫn đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn 0ECF, hướng dẫn tuyển chọn tư vấn đối với những nước nhận vốn vay của 0ECF, hướng dẫn mua sắm bằng vốn IBRD và tín dụng IDA. Tài liệu được viết dưới dạng song ngữ Việt - Anh sẽ giúp ích cho các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, ngân hàng, cơ quan tư vấn,... trong quá trình quản lý và tham gia vào các hoạt động kinh tế khi có sử dụng vốn của các tổ chức quốc tế trên.

  pdf208p talata_2 20-01-2015 81 11   Download

 • Tài liệu Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp nhằm giúp cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế có hiệu quả và đúng mục đích. Tài liệu được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu bạn đọc nội dung về các vấn đề như: Hướng dẫn bên vay của ngân hàng thế giới về tuyển chọn và thuê chuyên gia tư vấn, quy định về mua sắm trong phạm vi vốn vay ngân hàng phát triển châu Á, quy định về sử dụng tư vấn đối với ngân hàng phát triển châu Á và các bên vay.

  pdf222p talata_2 20-01-2015 64 10   Download

 • Tài liệu được soạn cho nguồn vốn vay 3764 - VIE. Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng: tăng trưởng kinh tế không tự nhiên có tính bền vững và thường làm gia tăng mất công bằng. Để tăng trưởng bền vững và công bằng, cần có sự can thiệp trong khi vẫn đảm bảo một sự phát triển thân thiện với thị trường.

  pdf106p pierrecardin 02-02-2010 442 236   Download

 • 1. Khái niệm. Theo cách hiểu chung nhất, ODA là tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại và các khoản tín dụng u đãi (cho vay dài hạn và lãi suất thấp của các Chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liệp hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, WB...) giành cho các nớc nhận viện trợ.

  pdf18p kimku11 03-10-2011 231 84   Download

 • Công văn 456/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

  pdf1p lythong 18-08-2009 167 24   Download

 • Tài liệu tham khảo tiêu chí đánh giá kết quả đề tài thuộc dự án khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay adb (Ban hành kèm theo Quyết định số 3369/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf2p la-vie 31-12-2010 173 10   Download

 • Công văn 1329/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc góp ý danh mục dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

  doc1p tuyettrang 07-08-2009 115 8   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG MIỀN TRUNG VAY VỐN ADB

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 52 6   Download

 • Theo cách hiểu chung nhất, ODA là tất cả các khoản hỗ trợ không hoàn lại và các khoản tín dụng ưu đãi (cho vay dài hạn và lãi suất thấp của các Chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liệp hợp quốc, các tổ chức phi Chính phủ (NGO), các tổ chức tài chính quốc tế (IMF, ADB, WB...) giành cho các nước nhận viện trợ.

  pdf37p kutin1206 05-12-2013 44 6   Download

 • Công văn 4331/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn cho Chương trình Ngân hàng - Tài chính III, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

  pdf1p lythong 18-08-2009 97 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ PHẦN CÁC CÔNG VIỆC DO BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG DỰ ÁN KHẢ NĂNG NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN, DỰ ÁN: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (VAY VỐN ADB)

  pdf6p c2vang 29-09-2011 47 4   Download

 • Công văn 6342/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xin điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Hiệp định vay vốn ADB-khoản vay 1883-VIE

  doc1p mychau 18-08-2009 53 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ TIỂU DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP CHO VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA DỰ ÁN: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (VAY VỐN ADB)

  pdf4p c2vang 29-09-2011 67 3   Download

 • Công văn 902/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định vay dự án "Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hoá" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

  pdf1p lythong 18-08-2009 84 2   Download

 • Thông tư số 59/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawtm9 29-10-2009 70 2   Download

 • Thông tư số 16/1997/TC-TCĐN về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính các dự án đầu tư cho hệ thống cấp nước và vệ sinh các thành phố, thị xã vay vốn ADB do Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lawdt12 02-12-2009 57 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vay vốn adb
p_strCode=vayvonadb

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2