intTypePromotion=3
ADSENSE

Véc tơ affine

Xem 1-2 trên 2 kết quả Véc tơ affine
  • Do ý nghĩa quan trọng về cả lý thuyết lẫn thực tế, bài toán bất đẳng thức biến phân đã được nghiên cứu mạnh mẽ trong khoảng 30 năm trở lại đây. Bài toán bất đẳng thức biến phân liên quan đến nhiều bài toán khác của giải tích phi tuyến (bài toán tối ưu, bài toán cân bằng, bài toán bù,...). Nhiều vấn đề của bài toán biến phân (tồn tại nghiệm, ổn định nghiệm,...) đã được nghiên cứu khá kỹ....

    pdf0p greengrass304 11-09-2012 69 22   Download

  • Lý thuyết về không gian véc tơ trong đại số tuyến tính có vai trò rất quan trọng. Bài báo này trình bày một số phép biến đổi affine dựa trên phép đổi cơ sở trong không gian véc tơ. Trong phần cuối có đƣa ra một số ví dụ minh hoạ và mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ C++.

    pdf4p cumeo2425 02-07-2018 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Véc tơ affine
p_strCode=vectoaffine

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản