Vi khuẩn khử nitrat

Xem 1-16 trên 16 kết quả Vi khuẩn khử nitrat
 • Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải.

  pdf9p tuanlocmuido 13-12-2012 85 19   Download

 • tóm tắt. Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa

  pdf9p heoxinhkute9 09-11-2010 143 45   Download

 • Thu thập 36 mẫu đất ở ĐBSCL để phân lập vi khuẩn (VK) Pseudomonas stutzeri và nhận diện chúng bằng kỹ thuật PCR. Kết quả cho thấy dòng P8 xác định là P. stutzeri bằng cặp mồi đặc trưng 16S-rDNA và một dòng P2a được xác định có mang gen cd1-nirD. Sử dụng riêng rẻ dòng P8, P2a, P10, dòng đối chứng dương ATCC 14405 và hỗn hợp 2 dòng phối trộn P8-P2a, P10-P8 để khử ammonia và nitrat dưới mức an toàn từ 2 đến 4 ngày sau khi cho các dòng VK này vào trong môi trường nước...

  pdf4p sunshine_2 25-06-2013 64 23   Download

 • Từ 13 mẫu chất thải từ trại nuôi bò sữa, chất trạm thu mua sữa bò, nhà máy sữa, phân lập được 47 dòng vi khuẩn đa số có khả năng oxy hóa ammonium và khử nitrat và 02/47 dòng vi khuẩn (LV1 và TR3) có khả năng oxy hóa ammonium và khử nitrat tốt nhất ở nồng độ 700 mM.

  pdf7p sunshine_9 23-07-2013 70 21   Download

 • Hai chủng vi khuẩn IN2 và IN12 được phân lập từ bùn đáy nước ngọt, đại diện cho hai nhóm vi khuẩn chính tham gia chu trình chuyển hoá sắt tại đây, bao gồm khử Fe(III) bằng các hợp chất hữu cơ và oxy hóa Fe(II) bằng nitrate. Hai chủng vi khuẩn nói trên có các đặc điểm sinh lý hoàn toàn khác biệt nhau.

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 50 10   Download

 • Nguyên nhân Giống Aeromonas thuộc họ Aeromonadaceae, bộ Aeromonadales, lớp Gammaproteobacteria, ngành Proteobacteria. Trong giống Aeromonas có hai nhóm: Nhóm 1: Aeromonas không di động (A. salmonicida) thường gây bệnh ở nước lạnh. Nhóm 2: Là các loài Aeromonas di động, bao gồm A. hydrophyla, A. caviae, A. sobria. Đặc tính chung của ba loài vi khuẩn này là di động nhờ có 1 tiên mao. Vi khuẩn Gram âm dạng hình que ngắn, hai đầu tròn, kích thước 0,5 x 1,0-1,5 àm.

  pdf13p nhonnhipnp 13-06-2013 52 6   Download

 • 2.2.2.4. Đặc điểm sinh hóa Bảng 2.3. Các phản ứng sinh hóa của B. subtilis Các phản ứng sinh hóa Hoạt tính catalase Sinh indol MR VP Sử dụng citrat Khử nitrate Tan chảy gelatin Di động Phân giải tinh bột Arabinose Xylose Saccharose Manitol Glucose Lactose Maltose (Theo Holt, 1992) 2.2.2.5. Khả năng tạo bào tử Một trong những đặc điểm quan trọng của Bacillus subtilis là khả năng tạo bào tử trong những điều kiện nhất định....

  pdf8p zues02 16-06-2011 370 112   Download

 • Quá trình phản nitrat hoá còn gọi là quá trình khử nitrat. Đây là quá trình ngược lại với quá trình nitrat hoá. Vi khuẩn tham gia thực hiện quá trình này được gọi là vi khuẩn phản nitrat hoá. Quá trình phản nitrat hoá là quá trình chuyển hoá NO3

  pdf8p pencil_6 12-10-2011 501 62   Download

 • Chương 6: Các quá trình khử nitrogen bằng vi sinh vật - Chuyển hóa amon bằng quá trình nitrate hóa: Nitrate hóa là một quá trình tự dường; Vi khuẩn Nitrate hóa thường sử dụng CO2 làm cơ chất đê tổng hợp chất hữu cơ cho tế bào; ...

  pdf43p kim1903 20-12-2013 75 31   Download

 • Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xây dựng công nghệ khử Nito liên kết trong nước bị ô nhiễm, với mục tiêu thu thập, phân lập tuyển chọn một tập đoàn vi sinh vật chuyển hóa nito thuộc 3 nhóm: Oxy hóa amon, oxy hóa nitrat, phản ứng nitrat hóa. Xây dựng được qui trình nhân nhanh giống các chủng lựa chọn của các nhóm vi khuẩn này. Nghiên cứu, xây dựng qui trình khử nito liên kết bằng kỹ thuật bùn hoạt tính.

  pdf43p quang93l 30-03-2014 115 30   Download

 • Khả năng khử Nitrit Môi trường: Peptone NaNO2 Nước cất pH = 7,3-7,4 Phân môi trường vào các ống nghiệm, khử trùng ở 121 0C trong 15 5g 1g 1000 ml phút. Chuẩn bị thuốc thử Griess: giống như phần khử Nitrat. Cấy vi khuẩn, đặt ở 30 0C trong 1,3,7 ngày rồi làm phản ứng xác định. Nhỏ vào dịch nuôi cấy 1 giọt dung dịch A và 1 giọt dung dịch B (xem phần khử Nitrat), lắc nhẹ. Nếu mất màu đỏ và sinh ra NH3 là kết quả dương tính (Alcaligenes odorans); nếu vẫn giữ màu đỏ là...

  pdf15p cachuadam 26-05-2011 55 7   Download

 • Ammoni có trong nước uống ở nồng độ cao có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. Công nghệ mới sử dụng giá thể mang vi khuẩn hoạt động ở trạng thái nửa cố định, nửa di động (tên gọi “Swim-bed”) làm bằng sợi tổng hợp Biofringe được sử dụng trong nghiên cứu xử lý ammoni trong nước ngầm Hà Nội. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết sau đây sẽ trình bày rõ hơn về công nghệ này, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 22 3   Download

 • Tính chất chung : Trực khuẩn Gram âm Di động hoặc không di động Kỵ khí tùy nghi Lên men Glucose Lên men hoặc không lên men Lactose Sinh hơi hoặc không sinh hơi Khử nitrate thành nitrite Oxidase(-) Mọc trên các môi trường nuôi cấy thông thường

  ppt62p dell_12 27-06-2013 23 1   Download

 • Như vậy, nếu ở giai đoạn diagenez xảy ra khử oxygen tự do, sau đó khử oxygen trong các sulfat, nitrat bởi vi khuẩn, dẫn đến giải phóng H2O, CO2, CH4, NH4 ,….thì chuyển sang giai đoạn catagenez là bắt đầu các quá trình hóa học tức là đứt vỡ mạch nhánh OH, COOH, các hợp chất chứa N, S và O. Sau đó là quá trình đứt mạch carbon C=C (C–C) ở các mạch nhánh tạo thành các HC alifatic và mỗi phân đoạn đứt vỡ tiếp...

  pdf54p iiduongii9 09-05-2011 274 125   Download

 • Để nitrate hóa, khử nitrate và khử phospho, vùng anoxic có thể đảm đương được vai trò này Trong qui trình này, NH3-N bị oxy hóa thành nitrite và sau đó thành nitrate bởi vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter trong từng vùng sục khí riêng biệt. Nitrate được tuần hoàn trở lại vùng anoxic và được khử liên tục tối đa. Trong phản ứng này BOD đầu vào được xem như nguồn carbon hay nguồn năng lượng để khử nitrate thành những phân tử nitơ....

  pdf25p ctrl_12 06-07-2013 50 17   Download

 • Các hệ thống lọc trong quản lý chất lượng nước nuôi cá 4.1. Lọc sinh học + Đây là quá trình đóng vai trò quyết định đối với chất lượng nước nuôi. + Do các vi khuẩn (Nitrosomas sp. ; Nitrobacter sp.) sống bám vào các giá thể trong bể nuôi, bể lọc tạo ra các quá trình sinh học (nitrate hoá, khử nitrogen) để làm thay đổi thành phần hoá học của môi trường nước.

  pdf10p vachmauthu5_2305 16-04-2011 88 7   Download

Đồng bộ tài khoản