intTypePromotion=1
ADSENSE

Vỉa dầu khí

Xem 1-20 trên 78 kết quả Vỉa dầu khí
 • Bài báo trình bày cơ sở phương pháp Gauss-Newton sửa đổi cho hệ phương trình phi tuyến để xây dựng chương trình xác định thông số mô hình mô phỏng của các vỉa dầu-khí theo lịch sử khai thác (Chương trình phục hồi lịch sử tự động - PARAMOD). Trong chương trình PARAMOD, chương trình mô phỏng xuôi là chương trình IMEX của CMG, Canada.

  pdf13p uocvongxua09 04-09-2015 85 16   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2015.

  pdf81p luu1212 18-07-2019 24 0   Download

 • Bồn trũng Phú Khánh là một trong số bồn trũng tiềm năng chứa dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam và là nơi duy nhất chưa có một giếng khoan thăm dò nào. Trong bài báo này, tác giả tổng hợp và phân tích các đặc điểm cấu trúc và địa tầng của bồn trũng, đặc biệt là các tập trầm tích và tiềm năng Hydrocarbon bao gồm các tầng đá mẹ, loại bẫy, vía chứa sản phẩm và các dạng cấu tạo tích lũy dầu khí....

  pdf0p thanhnga 10-06-2009 406 124   Download

 • Ngành Địa chất -Dầu khí là một ngành rộng gồm hai lĩnh vực riêng có liên quan mật thiết với nhau, đó là địa chất và dầu khí. Trong ngành Địa chất có các chuyên ngành như: địa chất học, địa chất thủy văn, địa chất công trình - địa kỹ thuật, nguyên liệu khoáng, địa sinh thái và công nghệ môi trường…

  pdf32p ktct_1669 23-04-2012 342 120   Download

 • Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí giúp người học nắm được các tính chất của đá vôi và chất lưu, dòng chảy trong giếng, quy trình hoàn thiện giếng, hoàn thiện khai thác, giếng đa nhánh, công nghệ bắt mở vỉa, khảo sát độ nhạy của các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf969p daigiahepho 06-11-2014 368 124   Download

 • Vỉa dầu có đứt gãy đi qua; b-Vỉa dạng vòm; c-Vỉa có đới cải thiện tính thấm chứa ở sườn; d-Vỉa dạng bất chỉnh hợp địa tầng; e- Ở khối nhô thay đổi phức tạp ở cánh; f-vỉa có biến tướng. 1-Bề mặt đẳng áp; 2-Vỉa chứa; 3-Đá sét chắn; 4-Hướng vận động của nước; 5-Điểm tích lũy dầu và khí.

  pdf54p iiduongii9 09-05-2011 207 103   Download

 • Thiết lập phương trình cân bằng vật chất (PTCBVC) tổng quát của các loại vỉa dầu khí (khí một pha, khí ngưng tụ, dầu chưa bão hoà và dầu bão hoà).

  pdf442p hoangbk99 18-02-2014 141 60   Download

 • Trong thập niên 70 của thế kỷ XX, nhà toán học Mandelbrot và Hausdorf đã đưa ra những lý thuyết với khái niệm mới gọi là lý thuyết Fractal được dựa trên nguyên lý Synergetic. Từ khi xuất hiện, lý thuyết Fractal đã nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học khác nhau. Các nhà khoa học đã áp dụng thành công lý thuyết hình học Fractal trong việc nghiên cứu và đánh giá một cách định lượng trạng thái động học của hệ thống công nghệ trong ngành công nghiệp dầu khí như hệ động học công nghệ khoan, vỉa-giếng, năng lượng mỏ, công nghệ vận chuyển dầu khí,...

  pdf7p uocvong03 24-09-2015 83 8   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2019. Các bài viết trên tạp chí: nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu, nước ở mỏ Cá Tầm; ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa; giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan; Kinestics đá mẹ bể Cửu Long, các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.

  pdf81p luu1212 18-07-2019 11 3   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 03/2014 trình bày tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2014. Các bài viết: khả năng chứa của các thành phần tạo địa chất tuổi Paleozoi – Mesozoi khu vực trũng An Châu, Đông Bắc Việt Nam; hệ hóa phẩm trên cơ sở hợp chất Chelate xử lý vùng cận đáy giếng vỉa cát kết mỏ Bạch Hổ; giải pháp hoạt động hỗn hợp gió – Diesel đảo Phú Quý... Để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf85p luu1212 18-07-2019 11 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 5 năm 2014. Gồm các bài viết: đặc điểm đá móng nứt nẻ trước Đệ tam mỏ Hải Sư Đen, bể Cửu Long; nghiên cứu ứng dụng tổ hợp chất hoạt động bề mặt bền nhiệt cho tăng cường thu hồi dầu vỉa cát kết tầng Oligocen mở Bạch Hổ; đặc điểm thạch học trầm tích thành tạo carbonate trước Kainozoi mỏ Hàm Rồng, Đông Bắc bể Sông Hồng... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung các bài viết.

  pdf80p luu1212 18-07-2019 7 0   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 1 năm 2018. Với các bài viết: ứng dụng mô hình địa cơ học để phân tích sự ổn định của thành giếng khoan, lựa chọn tỷ trọng dung dịch khoan tối ưu trong thiết kế thi công các giếng khoan dầu khí; đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Oligocene muộn khu vực Tây Bắc Lô 09-3/12, bể Cửu Long; công nghệ xử lý acid vùng cận đáy giếng các vỉa dầu có nhiệt độ cao ở thềm lục địa Nam Việt Nam...

  pdf101p luu1212 18-07-2019 6 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 1 năm 2015. Gồm các bài viết: một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả thi công khoan đường kính nhỏ trong thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ; triển vọng áp dụng polymer biến tính bức xạ trong bơm ép nâng cao thu hồi dầu cho tầng Miocene mỏ Bạch Hổ; đánh giá mức độ nhiễm bẩn dung dịch khoan gốc dầu trong dầu vỉa và tính toán thành phần dầu không nhiễm bẩn...

  pdf109p luu1212 18-07-2019 15 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2019. Gồm các bài viết: Lựa chọn thiết kế chòong khoan kim cương đa tinh thể tối ứu cho công đoạn 8½ tại các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn; kết quả đo độ thấm bằng nhiều phương pháp khác nhau chỏ vỉa turbidite mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn; chính xác hóa dự báo nhiệt độ thành hệ bằng cách sử dụng dữ liệu đồng hồ đáy ở các mỏ có nhiệt độ cao, áp suất cao Hải Thạch và Mộc Tinh bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam...

  pdf81p luu1212 18-07-2019 11 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2016. Với các bài viết: nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu nhũ tương bio-oil và diesel oil; đánh giá an toàn về bền và mỏi cho kết cấu công trình biển cố định bằng thép sử dụng lại sau khi tháo dở ở Việt Nam; nghiên cứu đặc tính cơ lý đất đá tầng Oligocene bể Cửu Long nhằm tối ưu phương pháp khai thác dầu áp dụng kỹ thuật nứt vỉa thủy lực

  pdf81p luu1212 18-07-2019 3 0   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2015. Gồm các bài viết: xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Nam; đánh giá kỹ thuật độ bền đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi; ứng xử cơ học của vỉa cát kết có độ kết yếu; xây dựng mô hình mô phỏng và tối ưu hóa hoạt động phân xưởng Reorming xúc tác Nhà máy lọc dầu Dung Quất... Để nắm chi tiết nội dung các bài viết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf78p luu1212 18-07-2019 5 0   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2015. Gồm các bài viết: đặc tính vỉa chứa và mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác đối tượng móng nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng; thu hồi Ni từ xúc tác thải của Nhà máy đạm Phú mỹ để tổng hợp xúc tác xử lý CO và C3H6; nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy nhiên liệu Sinh học Dung Quất...

  pdf79p luu1212 18-07-2019 3 0   Download

 • Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2016. Gồm các bài viết: các giải pháp tiềm năng cho việc tái sử dụng triệt để xúc tác FCC thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất; phương pháp minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan đối với các vỉa cát sét phân lớp mỏng; tăng cường hiệu quả quản lý an toàn cho hoạt động lọc hóa dầu vafchees biến khí của tập đoàn Dầu khí Việt nam thông qua việc thiết lập và áp dụng bộ chỉ số hiệu quả an toàn công nghệ...

  pdf85p luu1212 18-07-2019 19 0   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2018. Gồm các bài viết: địa tầng phân tập và môi trường lắng đọng các trầm tích Đệ Tam tại khu vực Trung tâm và phí Nam bể Sông Hồng trên cơ sở tài liệu cổ sinh; áp dụng phương pháp lấy màu và đặc tính hóa lưu thể vỉa để nâng cao hiệu quả phát triển khai thác và quản lý mỏ dầu khí; tối ưu hóa vật tư dự phòng cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện.

  pdf81p luu1212 18-07-2019 29 0   Download

 • Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2016. Gồm các bài viết: nghiên cứu đánh giá hiệu quả công nghệ điện hóa nhằm chống bám cặn và chống ăn mòn cho hệ thống làm mát nước biển; đánh giá các phát sinh, rủi ro và ảnh hưởng khi sử dụng khí nhiệt trị thấp, thành phần CO2 cao để sản xuất điện; mô hình đá móng nứt nẻ phong hóa; nghiên cứu chế tạo dung dịch khoan vi bọt sử dụng cho các vỉa chứa có áp suất thấp...

  pdf116p luu1212 18-07-2019 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vỉa dầu khí
p_strCode=viadaukhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản